Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja publiczna wobec wolności religijnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8S02S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna wobec wolności religijnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z najważniejszymi sytuacjami, w których administracja publiczna styka się z zagadnieniami wyznaniowymi. Nie jest to zatem pełny kurs prawa wyznaniowego, lecz jedynie wybór tematów, które mogą okazać się przydatne absolwentom planującym zatrudnienie w administracji publicznej (np. administracja oświatowa, podatkowa, urzędy stanu cywilnego).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dostarcza słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego. Tematy szczegółowe zostały dobrane tak, aby słuchacze uzyskali narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z urzeczywistnianiem wolności religijnej, występujących w działalności administracji publicznej.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne działalności wspólnot religijnych w Polsce.

2. Rejestrowanie związków wyznaniowych.

3. Związki wyznaniowe a ochrona danych osobowych.

4. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego.

5. Kompetencje władz oświatowych związane z organizowaniem nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach.

6. Duszpasterstwo w instytucjach publicznych. Współdziałanie państwa ze związkami wyznaniowymi w zakresie pomocy społecznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

7. Administracja wyznaniowa i komisje państwowo-kościelne.

8. Opodatkowanie przychodów i status ubezpieczeniowy osób duchownych.

Literatura:

Podręcznik podstawowy: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011 (z uwzględnieniem zmian prawnych od czasu wydania podręcznika). Prowadzący zajęcia może wskazać literaturę uzupełniającą.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu słuchacz:

– objaśnia konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe podstawy działania wspólnot religijnych w Polsce;

– wskazuje odrębności dotyczące przetwarzania danych osobowych przez wspólnoty religijne i wymienia obowiązki tych podmiotów po reformie 2018 r.;

– wymienia zadania kierownika urzędu stanu cywilnego konieczne do nadania małżeństwu wyznaniowemu skutków cywilnych;

– charakteryzuje zadania władz oświatowych różnego szczebla związane z organizowaniem nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach;

– określa zakres obowiązków spoczywających na instytucjach publicznych zobowiązanych do zapewnienia opieki religijnej (duszpasterskiej) wskazanym kategoriom osób (pacjentom, żołnierzom, policjantom itp.);

– określa kompetencje i zadania administracji wyznaniowej na szczeblu centralnym i wojewódzkim;

– objaśnia specyfikę opodatkowania osób duchownych i odrębności ich statusu ubezpieczeniowego.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, test końcowy

Praktyki zawodowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Borecki
Prowadzący grup: Paweł Borecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Borecki, Wojciech Brzozowski
Prowadzący grup: Paweł Borecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.