Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umowy cywilne w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8S03S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umowy cywilne w administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest problematyka umów cywilnoprawnych

wykorzystywanych w administracji. Omówiona zostanie zasada swobody umów,

regulacje dotyczące zawarcia umów i ich formy, a także w podstawowym zakresie

najważniejsze umowy cywilnoprawne, takie jak sprzedaż, darowizna, najem,

dzierżawa, dzieło, zlecenie, poręczenie, pożyczka.

Pełny opis:

Założeniem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką umów cywilnoprawnych i ich wykorzystaniem w administracji. W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z przygotowywaniem i zawieraniem umów, a także najczęściej wykorzystywane w praktyce administracyjnej umowy cywilnoprawne.

Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z przepisami regulującymi

umowy cywilnoprawne oraz podstawowymi rodzajami umów wykorzystywanych w

administracji. Podczas wykładu przedstawione zostanie pojęcie umowy oraz zasada

swobody umów. Omówione zostaną sposoby zawarcia umowy i umowa

przedwstępna, przepisy o formie umów oraz najczęściej stosowane dodatkowe

zastrzeżenia umowne. Analizie będą poddane też najważniejsze cechy podstawowych

umów cywilnoprawnych, takich jak m.in. sprzedaż, darowizna, najem, dzierżawa,

dzieło, zlecenie, poręczenie, pożyczka. Problematyka objęta wykładem omawiana

będzie na tle orzecznictwa sądowego, w tym orzeczeń Sądu Najwyższego, które będą

przedmiotem dyskusji w czasie zajęć. Przewidziane są też zajęcia o charakterze

2

warsztatowym, które pozwolą przygotować słuchaczy do samodzielnego napisania

umowy. Zajęcia zakładają aktywny udział słuchaczy.

Analizie poddane zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

1) Pojęcie umowy, klasyfikacje umów oraz zasada swobody umów.

2) Sposoby zawarcia umowy oraz umowa przedwstępna.

3) Forma umów.

4) Wybrane dodatkowe zastrzeżenia umowne (zadatek, umowne prawo odstąpienia,

odstępne, kara umowna).

5) Umowa sprzedaży.

6) Darowizna.

7) Przekazanie nieruchomości.

8) Umowa o dzieło a umowa zlecenia w świetle kodeksu cywilnego oraz orzecznictwa

sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.

9) Pożyczka a umowa kredytu.

10) Poręczenie.

11) Umowa najmu a umowa dzierżawy w świetle KC oraz orzecznictwa sądowego.

Stosowanie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów.

12) Umowa dożywocia.

Literatura:

Literatura podstawowa: wybrane przepisy kodeksu cywilnego oraz

orzecznictwo udostępnione przez prowadzącego.

Literatura dodatkowa: fragmenty podręczników 1) A. Brzozowski i in.,

Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2019 r., 2) A. Brzozowski i in.,

Zobowiązania. Część szczegółowa.Warszawa 2021 r.

Efekty uczenia się:

Uczestnik wykładu:

- uzyska wiedzę na temat poprawnego przygotowania i zawarcia umowy

- pozna najważniejsze dodatkowe zastrzeżenia umowne

- pozna podstawowe rodzaje umów cywilnoprawnych wykorzystywanych w administracji

- zapozna się z najważniejszymi orzeczeniami Sądu Najwyższego dotyczącymi omawianych umów

- będzie w stanie samodzielnie prawidłowo opracować prostą umowę cywilnoprawną

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest na ocenę. Podstawowym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dozwolona jest 1 nieobecność). Ocena zostanie wystawiona na podstawie pracy pisemnej w postaci projektu umowy cywilnoprawnej oraz przygotowania do zajęć i aktywności w trakcie dyskusji.

Podczas zajęć prowadzonych online wymagane jest włączenie kamery w trakcie całych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kaliński, Jakub Pawliczak
Prowadzący grup: Jakub Pawliczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kaliński, Jakub Pawliczak
Prowadzący grup: Nikodem Rycko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.