Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Criminalistics and Forensic Studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-FOR12
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Criminalistics and Forensic Studies
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Erasmus+
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
monograficzne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Being familiar with criminal law and criminal procedure. Due to explicit nature of some course material, such as the crime scene photos, the students shall be emotionally prepared to deal with the course content.


Above-average knowledge of English (both written and spoken). Being ready to ACTIVELY participate in role-playing tasks (such as interrogation and interviewing techniques) is a MUST.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

The course presents the wide scope of issues in Forensic science (technical methods of crime detection) and Criminalistics (tactical approach to crime scene and related phenomena).

Pełny opis:

The course is designed to deal with the broad range of topics and issues in Forensic science (considered to be technical in nature and serving the purpose of a crime detection) and Criminalistics (which is generally tactical and helps to properly direct the investigation). The course deals with plenty of techniques (i.e. fingerprinting, footwear impressions, blood spatters and biological evidence, forensic ballistics, etc.) and involves the input of such diciplines as Forensic Chemistry, Physics, Biology, Medicine, IT and Psychology. The theoretical background is continually transferred into the advanced approach to crime scene processing, investigation and analysis.

List of Topics:

1. An introduction to Forensic science, Criminalistics and Forensic prevention.

2. Psychological, legal and forensic aspects of witness interviewing and suspect interrogation. Assessment of the credibility of testimonies.

3. Identification based on fingerprint evidence.

4. Forensic ballistics. Examination of firearms and shootings-related crime scenes.

5. Footwear and tires impressions evidence: Traseology.

6. Securing, identification and interpretation of biological evidence.

7. Biometric testing and secure implementation of human identification techniques.

8. Smell evidence on crime scenes, forensic entomology and the use of Police dogs.

9. Toolmarks and tool impressions analysis in forensic science.

10. Phonoscopy and Digital Forensics.

11. Forensic photography and procedural documentation of the crime scene.

12. Open-source Intelligence and the methods of invigilation.

13. The C.S.I. Effect.

Literatura:

Douglas P. Lyle „Forensics” (2008)

Richard Saferstein „Criminalistics: An Introduction to Forensic Science” (2009)

Peter C. White (ed.) "Crime Scene to Court. The Essentials of Forensic Science" (2009)

Federal Bureau of Investigation „Handbook of Forensic Science”

+ additional texts prepared by instructors.

Efekty uczenia się:

As a result of the course completion, the student:

Knowledge:

1. Is familiar with the terminology of various sub-disciplines of Forensic science and Criminalistics.

2. Understands the role, value and necessity of Forensic science and Criminalistics for the Law Enforcement and Criminal Justice.

Abilities:

1. Can properly prepare and process the crime scene.

2. Can find, identify and secure the evidence on the crime scene.

3. Is able to interview a witness and interrogate a suspect.

4. Is able to evaluate the evidence and weigh it’s quality from the procedural perspective.

Metody i kryteria oceniania:

Active participation in the course (preparation for each class requires reading obligatory texts), plus the obligatory essay (final paper) on the forensic/criminalistics-related topic selected by the student and consulted with the course instructor.

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Waszkiewicz
Prowadzący grup: Paweł Waszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Waszkiewicz
Prowadzący grup: Paweł Waszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)