Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - Międzynarodowe aspekty rozwiązywania sporów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-PRSIC06 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Międzynarodowe aspekty rozwiązywania sporów
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Moduł jest dedykowany studentom III, IV oraz V roku studiów prawniczych.

Skrócony opis:

Moduł na ma celu zapoznanie studentów ze specyfiką sporów o zasięgu międzynarodowym rozstrzyganych w arbitrażu oraz przed sądami państwowymi.

Pełny opis:

Moduł na ma celu zapoznanie studentów ze specyfiką sporów o zasięgu międzynarodowym rozstrzyganych w arbitrażu oraz przed sądami państwowymi. Studenci będą poznawać kwestie dotyczące jurysdykcji krajowej, znaczenia immunitetów dyplomatycznych i państw obcych w postępowaniu cywilnym, sytuacji procesowej cudzoziemców w krajowym postępowaniu cywilnym, uznawania i wykonywanie zagranicznych orzeczeń sądowych oraz orzeczeń arbitrażowych. Wyjaśnione zostaną zagadnienia związane z rozwiązywaniem międzynarodowych sporów handlowych, a także to, jakie swoiste problemy mogą powstać w związku z prowadzeniem postępowania przed sądem arbitrażowym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona transgranicznym sporom sportowym, które stanowią przykład przecinania się powyższych zagadnień. W szerokim zakresie uwzględnione zostaną zagadnienia praktyczne, a także najnowsze orzecznictwo krajowe i zagraniczne.

Na blok składają się cztery przedmioty:

Międzynarodowy arbitraż handlowy - celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami procesowymi dotyczącymi międzynarodowego arbitrażu handlowego, z uwzględnieniem praktyki arbitrażowej.

Transgraniczne spory sportowe – celem wykładu jest przybliżenie sądowych oraz pozasądowych form (metod) rozwiązywania spraw powstających w związku z organizacją i funkcjonowaniem organizacji sportowych oraz przebiegiem rywalizacji sportowej realizowanej na płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej.

Wstęp do międzynarodowych aspektów postępowania cywilnego – celem konwersatorium jest prezentacja zagadnień postępowania cywilnego związanych z obrotem prawnym z zagranicą.

Europejskie postępowanie cywilne – celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (m.in. jurysdykcja krajowa, zawisłość sprawy, uznawanie i wykonywanie orzeczeń, międzynarodowa pomoc prawna).

Szczegółowy opis znajduje się na stronie każdego z przedmiotów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Zembrzuski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Wstęp do międzynarodowych aspektów postępowania cywilnego (sem. zimowy 2200-1S252)

- Europejskie postępowanie cywilne (sem. letni 2200-1S253)

- Międzynarodowy arbitraż handlowy (sem. zimowy 2200-1S254)

- Transgraniczne spory sportowe (sem. letni 2200-1S255)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dziurda
Prowadzący grup: Marcin Dziurda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Wstęp do międzynarodowych aspektów postępowania cywilnego (sem. zimowy 2200-1S252)

- Europejskie postępowanie cywilne (sem. letni 2200-1S253)

- Międzynarodowy arbitraż handlowy (sem. zimowy 2200-1S254)

- Transgraniczne spory sportowe (sem. letni 2200-1S255)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.