Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - CSI: Warsaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-PRSIK08 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - CSI: Warsaw
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

UWAGA: ZAPISY odbywają się na podstawie LISTÓW ZGŁOSZENIOWYCH wysyłanych (w ramach pierwszej tury rekrutacji) do prowadzącego (k.gradon@wpia.uw.edu.pl i k.gradon@ucl.ac.uk) do niedzieli 23 czerwca 2019. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach „CSI: Warsaw” poinformowane zostaną drogą e-mailową do niedzieli 30 czerwca 2019. Na adres k.gradon@wpia.uw.edu.pl i k.gradon@ucl.ac.uk należy przesłać zgłoszenie zawierające dane kontaktowe oraz informacje na temat zainteresowań naukowych, oraz doświadczeń z kryminalistyką i naukami pokrewnymi. Sugerowane jest zamieszczenie informacji dotyczących zaliczonych dotychczas zajęć fakultatywnych prowadzonych w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW (preferowane jest zaliczenie ćwiczeń z Kryminalistyki Ogólnej!) lub Centrum Nauk Sądowych UW, udziału w konferencjach poświęconych kryminalistyce i zajęciach prowadzonych przez studenckie koła naukowe. Temat e-maila powinien brzmieć: ZGŁOSZENIE CSI.


Studenci zostają podzieleni na trzy grupy z których każda odpowiedzialna jest za przygotowanie kompleksowego scenariusza zdarzenia o charakterze kryminalnym (wraz z wyborem miejsc, aktorów-pozorantów, rekwizytów, itp.), a pozostałe dwie grupy zajmują się prowadzeniem pracy dochodzeniowo-śledczej. Warsztaty terenowe odbywają się trzy razy w ciągu semestru, średnio raz w miesiącu, w weekendy (pt-nd) ustalone ze wszystkimi uczestnikami zajęć.


Warsztaty odbywają się w czasie rzeczywistym, niezależnie od warunków pogodowych i terenowych; wykorzystywany jest prawdziwy sprzęt oględzinowy (kryminalistyczny). Scenariusze warsztatów są w każdym roku skrajnie odmienne i dotyczą najszerszego spektrum zjawisk o charakterze kryminalnym.


Po każdych warsztatach następuje rotacja grup "organizujących" i "rozwiązujących".


Po każdym z warsztatów terenowych, grupa organizująca opracowuje odpowiedzi na pytania przedstawione przez grupę rozwiązującą. W ramach zajęć stacjonarnych (środy, od godz. 16:45 do późnych godzin wieczornych) budowane i omawiane są wersje kryminalistyczne i prowadzone są bardzo realistyczne symulacje przesłuchań świadków i podejrzanych.


Od studentów oczekuje się głębokiego zaangażowanie w prace w grupach - zarówno na etapie tworzenia scenariuszy, jak i podczas samych zajęć warsztatowych i seminaryjnych. Duże znaczenie ma twórcze, interdyscyplinarne podejście do problematyki kryminalnej.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Dokładny opis zajęć przedstawiony jest w artykule:

Kacper Gradoń: “„CSI: Warsaw” Crime Scene Investigation Training at the University of Warsaw”. w: Studia Iuridica Vol. 62, 2016.

Zajęcia dzielą się na weekendowe warsztaty terenowe (3 x w trakcie semestru), spotkania seminaryjne (w sali wykładowej) podczas których opracowywane są wersje kryminalistyczne i prowadzone są przesłuchania, oraz spotkania z ekspertami (prawnicy, funkcjonariusze służb, biegli) i wizyty w laboratoriach. Najistotniejszym elementem bloku są bardzo realistyczne, odbywające się w czasie rzeczywistym, złożone symulacje wielowątkowych zdarzeń o charakterze kryminalnym.

Pełny opis:

Dokładny opis formy i przebiegu zajęć przedstawiony jest w artykule:

Kacper Gradoń: “„CSI: Warsaw” Crime Scene Investigation Training at the University of Warsaw”. w: Studia Iuridica Vol. 62, 2016.

Studenci zostają podzieleni na trzy grupy z których każda odpowiedzialna jest za przygotowanie kompleksowego scenariusza zdarzenia o charakterze kryminalnym (wraz z wyborem miejsc, aktorów-pozorantów, rekwizytów, itp.), a pozostałe dwie grupy zajmują się prowadzeniem pracy dochodzeniowo-śledczej. Warsztaty terenowe odbywają się trzy razy w ciągu semestru, średnio raz w miesiącu, w weekendy (pt-nd) ustalone ze wszystkimi uczestnikami zajęć.

Warsztaty odbywają się w czasie rzeczywistym, niezależnie od warunków pogodowych i terenowych; wykorzystywany jest prawdziwy sprzęt oględzinowy (kryminalistyczny). Scenariusze warsztatów są w każdym roku skrajnie odmienne i dotyczą najszerszego spektrum zjawisk o charakterze kryminalnym.

Po każdych warsztatach następuje rotacja grup "organizujących" i "rozwiązujących".

Po każdym z warsztatów terenowych, grupa organizująca opracowuje odpowiedzi na pytania przedstawione przez grupę rozwiązującą. W ramach zajęć stacjonarnych (środy, od godz. 16:45 do późnych godzin wieczornych) budowane i omawiane są wersje kryminalistyczne i prowadzone są bardzo realistyczne symulacje przesłuchań świadków i podejrzanych.

Od studentów oczekuje się głębokiego zaangażowanie w prace w grupach - zarówno na etapie tworzenia scenariuszy, jak i podczas samych zajęć warsztatowych i seminaryjnych. Duże znaczenie ma twórcze, interdyscyplinarne podejście do problematyki kryminalnej.

Podsumowanie:

Semestr podzielony jest na trzy części odpowiadające trzem różnym zdarzeniom (przestępstwom) zainscenizowanym przez prowadzącego przy współudziale części studentów. Każda z tych trzech części będzie składała się z trzech etapów: przygotowania teoretycznego, praktycznej i realistycznej symulacji, oraz kompleksowej oceny.

W ramach pierwszego etapu, studenci zdobędą pogłębioną wiedzę na temat oględzin miejsca zdarzenia, oraz szerokiego zakresu technik kryminalistycznych służących do ujawniania i zabezpieczania śladów.

W kolejnym etapie, zadaniem uczestników Projektu będzie zabezpieczenie odpowiednio przygotowanego, symulowanego miejsca zdarzenia. Studenci, korzystać będą z z wyposażenia techniki kryminalistycznej i stosować się do procedury określającej zasady przeprowadzania oględzin. Szczególna uwaga poświęcona jest zasadom postępowania zapewniającego ochronę materiału dowodowego przed zniszczeniem, zagubieniem i kontaminacją. Studenci będą m.in. uczyć się algorytmów postępowania na miejscu zdarzenia, w szczególności izolacji miejsca, właściwej dokumentacji (szkiców, fotografii kryminalistycznej i wideofilmowania), oraz systematycznego poszukiwania, ujawniania, zabezpieczania i opisywania materiału dowodowego.

Trzeci etap poświęcony jest omówieniu zajęć praktycznych, przy użyciu materiału filmowego dokumentującego postępowanie grupy studentów na symulowanym miejscu zdarzenia. Główny nacisk położony jest na krytyczną analizę błędów popełnianych przy zabezpieczaniu materiału dowodowego, które w sytuacjach rzeczywistej pracy na miejscu przestępstwa skutkować mogą zniszczeniem kluczowych dla procesu karnego informacji.

Literatura:

Sugerowana literatura podana zostanie podczas pierwszych zajęć, jak również przed konkretnymi warsztatami terenowymi (zależnie od scenariusza i przyjętego tematu symulacji).

Efekty uczenia się:

- umiejętność prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia

- umiejętność prowadzenia oględzin rzeczy

- umiejętność prowadzenia oględzin osoby

- umiejętność prowadzenia oględzin zwłok

- umiejętność prowadzenia przeszukania (osoby, miejsca)

- praktyczna znajomość poszczególnych technik kryminalistycznych

- umiejętność prowadzenia (taktyki) przesłuchania - świadków i podejrzanych

- znajomość praktycznych zagadnień związanych z pracą operacyjną

- umiejętność prowadzenia dokumentacji procesowej (protokoły)

- umiejetność prowadzenia dokumentacji fotograficznej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest aktywne uczestnictwo we wszystkich elementach bloku, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania w przygotowywanie i rozwiązywanie symulowanych zdarzeń o charakterze kryminalnym. Oceniana jest umiejętność pracy w grupie na każdym etapie zajęć praktycznych (tj. podczas warsztatów terenowych i w trakcie ćwiczeń praktycznych/symulacji odbywających się stacjonarnie).

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się formalnych praktyk zawodowych, jednak cały blok ma wymiar stricte praktyczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kacper Gradoń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Oględziny miejsca zdarzenia (sem. letni 2200-1S186)

- Praktyki laboratoryjne i spotkania z ekspertami (sem. letni 2200-1S187)

- CSI: Warsaw. Warsztaty terenowe (sem. letni 2200-1S188)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.