Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - Inwestycje zagraniczne w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-PRSM22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Inwestycje zagraniczne w Polsce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem proponowanego bloku jest przekazanie słuchaczom kluczowych informacji na temat aspektów prawnych funkcjonowania inwestycji zagranicznych w Polsce. Tematyka poruszana w ramach zajęć jest tak skonstruowana, aby szczególnie mocno uwypuklić uwarunkowania odróżniające inwestycję zagraniczną w Polsce od projektów realizowanych przez inwestorów krajowych i ukazać specyfikę tego typu inwestycji w świetle praktyki organów administracji oraz orzecznictwie sądowym.

Pełny opis:

I. Semestr Zimowy.

a) Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych (prowadzący: dr. Dariusz Szafrański - długość wykładu - 30 godzin)

b) Magdalena Słok-Wódkowska - International Economic Law 30 godzin)

II. Semestr letni.

Wykład 1.

a) Działalność inwestorów zagranicznych w świetle prawa podatkowego i prawa inwestycyjnego cz. I (Prowadząca: dr Karolina Tetłak: wykład trwa 10 godzin i aspekty prawa podatkowego działalności inwestorów zagranicznych w Polsce)

b) Działalność inwestorów zagranicznych w świetle prawa podatkowego i prawa inwestycyjnego cz. II. (Prowadzący: dr Adam Szafrański: wykład trwa 6 godzin i dotyczy szczególnych uwarunkowań dotyczących nabywania nieruchomości przez inwestorów zagranicznych w Polsce)

c) Działalność inwestorów zagranicznych w świetle prawa podatkowego i prawa inwestycyjnego cz. III (Prowadzący dr. hab. A. Gubrynowicz wykład trwa 10 godzin i dotyczy ochrony inwestorów zagranicznych w świetle międzynarodowego prawa inwestycyjnego).

Wykłąd 2.

Cywilnoprawne aspekty działalności inwestorów zagranicznych w Polsce cz. I (Prowadzący dr. Bogusław Lanckoroński- 14 godzin)

Cywilnoprawne aspekty działalności inwestorów zagranicznych w Polsce cz. II Prowadzący dr hab. Lech Jaworski 10 godzin (IPC)

Wykład 3

Inwestorzy zagraniczni a administracja publiczna (dr Jowanka Jakubek-Lalik) 10 godzin

Wykład 3

Literatura:

1) D. Szafrański, Przedsiębiorca zagraniczny. Zagadnienia administracyjnoprawne. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2018

2) Andrew D. Mitchell and Tania Voon, The Oxford Handbook of International Trade Law, OUP, 2012

Matthias Heredgen, Principles of international economic law, OUP, 2013 albo też (alternatywnie)

3) Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, C.H. Beck, 2016

Literatura dotycząca aspektów podatkowych, inwestycyjnych i nieruchomości,

por. spis lektur podany przez poszczególnych prowadzących.

Efekty uczenia się:

W efekcie kursu student umie określić podstawowe problemy prawne, z które - w myśl prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego - musi rozwiązać inwestor zagraniczny realizujący projekty na terytorium Polski, jak również zna najważniejsze rozwiązania tych problemów i umie je odnieść do typowych przypadków występujących w praktyce obrotu.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy przedmiot kończy się testem jednokrotnego wyboru opracowanym przez prowadzących dany wykład.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Gubrynowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych (sem. zimowy 2200-1S219)

- Investor and International Economic Law (sem. zimowy 2200-1S220)

- Działalność inwestorów zagranicznych w świetle prawa podatkowego i prawa inwestycyjnego (sem. letni 2200-1S221)

- Cywilnoprawne aspekty działalności inwestorów zagranicznych w Polsce (sem. letni 2200-1S222)

- Inwestorzy zagraniczni a administracja publiczna (sem. letni 2200-1S223)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Gubrynowicz
Prowadzący grup: Aleksander Gubrynowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych (sem. zimowy 2200-1S219)

- Investor and International Economic Law (sem. zimowy 2200-1S220)

- Działalność inwestorów zagranicznych w świetle prawa podatkowego i prawa inwestycyjnego (sem. letni 2200-1S221)

- Cywilnoprawne aspekty działalności inwestorów zagranicznych w Polsce (sem. letni 2200-1S222)

- Inwestorzy zagraniczni a administracja publiczna (sem. letni 2200-1S223)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.