Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - Ochrona środowiska - uwarunkowania prawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-PRSM33 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Ochrona środowiska - uwarunkowania prawne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Proponowane zajęcia adresowane są do ogółu studentów WPIA i MSOŚ. Osoby zapisujące się na zajęcia powinny posiadać podstawowe informacje o prawie administracyjnym oraz (w mniejszym stopniu) o procedurze administracyjnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem bloku nie jest zaznajamianie studentów z wszelkimi aspektami prawa ochrony środowiska. Zasadniczy cel, jaki stawiają sobie wykładowcy, jest przedstawienie wyłącznie wybranych zagadnień wchodzących w zakres tej tematyki, gdzie o kryterium doboru decyduje przede wszystkim częstotliwość występowania danego problemu w praktyce orzeczniczej sądów polskich oraz (w mniejszym stopniu) również w orzecznictwie TS UE i SO. W konsekwencji zatem- wychodząc z założenia iż w dzisiejszym świecie znaczenie ochrony środowiska dla praktyki administracyjnej i sądowej stale rośnie, blok adresowany jest nie tylko do osób szczególnie zainteresowanych prawem ochrony środowiska , ale też - w nie mniejszym stopniu - do tych wszystkich, którzy pragnąc w przyszłości poświęcić się praktyce prawniczej, chcieliby uzyskać podstawowe informacje o najczęściej spotykanych sporach, jakie można spotkać w postępowaniu administracyjnym i sądowym oraz o metodach ich załatwiania w praktyce prawniczej.

Pełny opis:

Blok liczący ogółem 120 godzin zajęć podzielony jest na 4 oddzielne przedmioty specjalizacyjne. Każdy przedmiot, składa się z wykładów, które - w zależności od tematyki zajęć - prowadzą fachowcy, zawodowo zajmujący się daną dziedziną w zakresie prawa ochrony środowiska. Wykłady w zależności od ich znaczenia dla praktyki mogą trwać nie krócej niż 5 godzin i nie więcej niż 20 godzin. Przedmioty "Ogólne zasady i instytucje ochrony środowiska" oraz "Przestrzeń a ochrona środowiska" prowadzone będą w semestrze zimowym. Przedmioty "Pozwolenia administracyjne i odpowiedzialność za szkody w prawie ochrony środowiska" oraz "Szczegółowe problemy prawne ochrony środowiska", jak również przedmiot zamykający cykl zatytułowany "Perspektywy i nowe rozwiązania w zakresie prawa ochrony środowiska" prowadzone będą w semestrze letnim.

1) Nazwa przedmiotu: Ogólne zasady i instytucje ochrony środowiska

a) Unijna i krajowa polityka ochrony środowiska. Ogólne zasady prawa środowiska w praktyce sądowej. (Prowadząca - prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig Witkowska (IPM), długość wykładu - 10 godzin)

b) Źródła prawa i tworzenie prawa ochrona środowiska na poziomie europejskim i krajowym. Stwierdzenie nieważności aktu z zakresu prawa ochrony środowiska (Prowadząca: Dr. Magdalena Porzeżyńska (IPM); długość wykładu 4 godzin).

c) Kluczowe instytucje i organy ochrony środowiska.(Prowadzący: Dr. Jacek Piecha (INPA), długość wykładu - 4 godzin)

d) Kontrola administracyjna w sprawach z zakresu środowiska (Prowadząca: Dr Karolina Wojciechowska (INPA), długość wykładu 4 godzin)

2) Nazwa przedmiotu: Przestrzeń a ochrona środowiska.

a) Planowanie przestrzenne a ochrona środowiska (Prowadzący: Dr. Aleksander Jakubowski (INPA), długość wykładu - 6 godzin)

b) Status obszarów Natura 2000 i ochrona przyrody (Prowadząca: Dr. Magdalena Śliwa - Wajda, długość wykładu - 10 godzin)

c) Oceny oddziaływania, decyzji środowiskowych, dostęp do informacji o środowisku, Państwowy Monitoring Środowiska Prowadzący: Dr. Jacek Piecha (INPA), długość wykładu - 6 godzin)

d) Oceny oddziaływania, decyzji środowiskowych, dostęp do informacji o środowisku, Państwowy Monitoring Środowiska cz. II (Prowadząca: Dr Karolina Wojciechowska (INPA), długość wykładu 4 godzin)

e) Obszary ograniczonego użytkowania (Prowadząca: Dr Karolina Wojciechowska (INPA), długość wykładu 6 godzin)

3) Pozwolenia administracyjne i odpowiedzialność za szkody w prawie ochrony środowiska

a) Rodzaje pozwoleń w prawie środowiska (zintegrowane, sektorowe, wodnoprawne, odpadowe itd.) (Prowadzący Dr. Maksymilian Cherka (INPA), długość wykładu 10 godzin)

b) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone środowisku (Prowadząca: dr. Karolina Panfil (IPC), długość wykładu - 16 godzin)

c) Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w kontekście spraw środowiskowych (Prowadząca: Dr. Magdalena Porzeżyńska (IPM); długość wykładu: 6 godzin)

4) Szczegółowe problemy prawne ochrony środowiska

a) Problematyka odpadów w prawie ochrony środowiska (Prowadząca: dr Jowanka Jakubek- Lalik (INPA); długość wykładu: 4 godzin)

b) Status odnawialnych źródeł energii w prawie ochrony środowiska.(Prowadząca: dr. Magdalena Porzeżyńska (IPM); długość wykładu: 6 godzin).

c) Polityka klimatyczna, handel uprawnieniami do emisji (Prowadzący: dr hab. Aleksander Gubrynowicz (IPM); długość wykładu: 10 godzin)

d) Ochrona przed hałasem w prawie ochrony środowiska (Prowadzący: Aleksander Jakubowski (INPA); długość wykładu - 4 godzin)

e) Międzynarodowe prawo środowiska a międzynarodowe prawo gospodarcze (dr. hab. Magdalena Słok - Wódkowska)

5) Prawne aspekty nowych technologii w zakresie ochrony środowiska, problematyka prawna elektromobiolności, prawne aspekty inwestycji neutralnych klimatycznie. (Prowadzący Prof. dr hab. Marek Wierzbowski - długość przedmiotu - 5 godzin)

Literatura:

1) Literatura podstawowa

B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

-M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

-D. Trzcińska (red.), Organy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.

Dupuy, P., & Viñuales, J. (2018). Environmental Protection and International Economic Law. In International Environmental Law (pp. 452-501). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108399821.014

2)Literatura dodatkowa:

- J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, LexisNexis, Warszawa 2010.

-D. Langlet, S. Mahmudi, EU environmental law and policy, Oxford 2016.

-R. Macrory, Regulation, enforcement and governance in environmental law, Oxford-Portland, 2014

Sands, P., Peel, J., Fabra, A., & MacKenzie, R. (2018). International Economic Law: Trade, Investment and Intellectual Property. In Principles of International Environmental Law (pp. 841-929). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108355728.023

Efekty uczenia się:

Podstawowe efekty kształcenia są następujące:

1) Student rozpoznaje najważniejsze problemy z zakresu ochrony środowiska, jakie mogą pojawić się w praktyce administracyjnej i sądowej.

2) Student otrzymuje odpowiednie narzędzia przy pomocy których potrafi dokonać wstępnej subsumpcji przedłożonego mu sporu, określając gałęzie prawa, które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce organów administracyjnych i sądowych, jak również określić organy kompetentne w przypadkach tego typu.

3) Student potrafi przewidzieć decyzje organów administracyjnych i wyroki sądów w sporach z zakresu ochrony środowiska w odniesieniu do mniej skomplikowanych stanów faktycznych. W przypadkach bardziej skomplikowanych - student umie określić katalog alternatywnych rozwiązań, jakie organa wymiaru sprawiedliwości mogą wziąć pod uwagę w procesie podejmowania decyzji lub rozstrzygania przedłożonej im sprawy z zakresu ochrony środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy wykład, o którym mowa powyżej kończy się egzaminem testowym, będącym testem jednokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Gubrynowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Ogólne zasady i instytucje ochrony środowiska (sem. zimowy 2200-1S308)

- Przestrzeń a ochrona środowiska (sem. zimowy 2200-1S309)

- Pozwolenia administracyjne i odpowiedzialność za szkody w prawie ochrony środowiska (całoroczny 2200-1S310)

- Wybrane zagadnienia sektorowe (sem. letni 2200-1S311)

- Perspektywy i nowe rozwiązania w zakresie prawa ochrony środowiska (sem. letni 2200-1S312)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Gubrynowicz
Prowadzący grup: Aleksander Gubrynowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Ogólne zasady i instytucje ochrony środowiska (sem. zimowy 2200-1S308)

- Przestrzeń a ochrona środowiska (sem. zimowy 2200-1S309)

- Pozwolenia administracyjne i odpowiedzialność za szkody w prawie ochrony środowiska (sem. zimowy, sem. letni 2200-1S310)

- Perspektywy i nowe rozwiązania w zakresie prawa ochrony środowiska (sem. letni 2200-1S312)

- Szczegółowe problemy prawne ochrony środowiska (sem. letni 2200-1S419)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.