Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia miasta. Edukacyjne spacery po Warszawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-AM-OG Kod Erasmus / ISCED: 05.9 / (0119) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Antropologia miasta. Edukacyjne spacery po Warszawie
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniweryteckie Wydziału Pedagogicznego
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem kursu jest przybliżenie problematyki relacji miasta i życia społecznego na przykładzie Warszawy.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zastanowimy się, jak za sprawą urbanistyki i budownictwa zmienia się struktura społeczna i jakość życia mieszkańców. Poznamy m.in. Warszawę jurydyk, przemysłowe Powiśle czy pierwsze niebotyki w mieście. Zobaczymy, że architektura może być narzędziem propagandy, ale też formą oporu, a nawet żartu z władzy. Zastanowimy się, jakie argumenty przemawiają za burzeniem lub nieburzeniem jednych gmachów, a jakie za odbudową lub nieodbudowywaniem innych. Poszukamy inspiracji innymi miastami w Warszawie. Nauczymy się odróżniać style i detale architektoniczne.

Literatura:

Literatura:

Zahorski A., Drozdowski M. M., Sołtan T., Historia Warszawy, Wydawnictwo Bellona,

Warszawa 2017.

Zieliński J., Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, 15 tomów, Towarzystwo opieki nad zabytkami w Łodzi, Łódź 1996-.

Mika G., Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury,

Wydawnictwo Skarpa Warszawska, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii Warszawy;

- „umiejscawia w czasie” i scharakteryzuje style architektoniczne;

- odróżnia detale architektoniczne.

Umiejętności:

- przejawia umiejętność krytycznego myślenia: stawiania pytań, podważania oczywistości, spoglądania z więcej niż jedna perspektyw;

- potrafi interpretować dzieło architektury;

- dostrzega walory artystyczne otaczającej przestrzeni miejskiej.

Postawy:

- ma świadomość wpływu przestrzeni na życie społeczne;

- podejmuje namysł nad relacją człowiek – otoczenie miejskie;

- ma szacunek wobec dziedzictwa kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność, krótka praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jawor
Prowadzący grup: Anna Jawor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Nie dla studentów Wydziału Pedagogicznego.

W II drugiej turze zostanie otwarta 2. grupa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.