Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-DD-SD3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie 3
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praca doktorantów pod kierunkiem opiekuna naukowego dotyczy: ustalenia tematu pracy, sformułowania problemów badawczych, dostosowywania znanych doktorantom metod do własnych problemów badawczych, prawidłowości przeprowadzania procedury badawczej, umiejętności analizy i syntezy materiału badawczego oraz prawidłowego pod względem treści i formy opracowania dysertacji.

Pełny opis:

Celem seminarium jest opieka naukowa nad wieloetapowym procesem działań doktorantów prowadzącym do napisania pracy dyplomowej, w tym przede wszystkim ukierunkowanie doktorantów na niezbędną wiedzę oraz wyposażenie ich w umiejętności konieczne do prowadzenia samodzielnych badań, których efektem jest obrona rozprawy doktorskiej.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

związany jest z poszczególnymi etapami realizacji badań naukowych i pisania pracy doktorskiej. Są to:

1.Etap wyboru tematu pracy dyplomowej, w tym określenie przedmiotu i celu badań.

2.Etap ustalania podstaw teoretycznych dysertacji.

3.Etap tworzenia siatki pojęć.

4.Etap ustalania stanu dotychczasowych badań.

5.Etap formułowania problemów badawczych.

6.Etap opracowania procedury badawczej.

7.Etap analizy i syntezy materiału badawczego oraz wnioskowania.

Literatura:

do uzgodnienia (zgodna z zainteresowaniami badawczymi doktorantów i prowadzącego seminarium)

Efekty uczenia się:

Doktorant zyskuje kompetencje do podejmowanych badań naukowych dotyczących problemów edukacji, w tym przede wszystkim potrafi:

1.analizować rzeczywistość edukacyjną i formułować problemy badawcze,

2.uzyskiwać i stosować niezbędną do prowadzenia badań wiedzę teoretyczną,

3.prawidłowo przeprowadzać badania naukowe,

4.nadawać wyżej wymienionym doświadczeniom i efektom badawczym formę rozprawy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do oceny będzie realizowanie poszczególnych etapów programowych dokumentowanych postępami w pisaniu rozprawy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata, Janina Kamińska, Anna Kowalewska, Agnieszka Naumiuk, Małgorzata Żytko
Prowadzący grup: Roman Dolata, Janina Kamińska, Anna Kowalewska, Agnieszka Naumiuk, Małgorzata Żytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dolata, Janina Kamińska, Anna Kowalewska, Agnieszka Naumiuk, Małgorzata Żytko
Prowadzący grup: Joanna Madalińska-Michalak, Agnieszka Naumiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.