Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemiany obyczajowe w XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-F-146/PO Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Przemiany obyczajowe w XXI wieku
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie zmian obyczajowych, które zaszły w ostatnich kilku dekadach i przeanalizowanie ich społecznych, pedagogicznych konsekwencji.

Dyskutowane będą zagadnienia związane z przemianami rodziny, relacjami interpersonalnymi, stosunkiem do inności, seksualizacją, merkantylizacją i brutalizacją w środowiskach młodzieży. Analizowany będzie udział nowych mediów w komunikacji i szerzej w socjalizacji młodzieży.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie zmian obyczajowych, które zaszły w ostatnich kilku dekadach i przeanalizowanie ich społecznych, pedagogicznych konsekwencji.

Lektury i dyskusje będą dotyczyły następujących zagadnień:

1. Nowy model rodziny (zmiana ról kobiety i mężczyzny, związki partnerskie, stosunek młodych do prokreacji). Modele kariery a rodzina. Boomerang generation.

2. Stosunek do inności (rasa, kultura, płeć, wyznanie)

3. Seksualizacja i brutalizacja relacji młodzieżowych, eskalacja zjawiska przemocy.

4. Globalizacja obyczajowa. Kształtowanie postaw obyczajowych przez media. Internet jako wychowawca, nowe wyzwania dla pedagogiki.

5. Życie on-line, nowy styl komunikacji i relacji interpersonalnych. Zagrożenie dla więzi społecznych.

6. Wartości materialne vs wartości moralne. Nowe formy prostytucji.

7. Stosunek do dobra wspólnego (ludzie, prawo, środowisko).

Literatura:

McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, przeł. Ewa Klekot, Warszawa 2004.

Chybicka A., Pastwa-Wojciechowska, B. red. Kobiecość w obliczu zmian. Studia interdyscyplinarne, Kraków 2009.

Majewska E., Feminizm jako filozofia społeczna : szkice z teorii rodziny, Warszawa,"Difin", 2009.

Fuszara M. (red.), Nowi mężczyźni, zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, wyd. Trio, 2008

Wagner I. Stałość czy zmienność autorytetów : pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, wyd. Impuls, 2006

Bajkowski T., Kobiecość i męskość w percepcji młodzieży, wyd. Żak, 2010

Materiały internetowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Student:

1. Ma podstawowa wiedzę w zakresie zmian obyczajowych w XXI wieku, rozumie konsekwecje społeczne i pedagogiczne tych zmian.

2. Ma uporządkowaną wiedzę o wartościach i sposobach funkcjonowania różnych grup młodzieżowych.

3. Rozumie mechanizmy tworzenia się stosunku do innych osób i grup.

4. Ma podstawową wiedzę o procesie globalizacji i jej wpływie na zmiany kulturowe.

5. Ma dobrze uporządkowaną wiedzę o mechanizmach socjalizacyjnych ( w sferze obyczajowości), rozumie udział różnych źródeł socjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem mediów.

Umiejętności - Student:

Umiejętności

1. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii , socjologii i prawa w celu analizowania zmian obyczajowych.

2. Potrafi okreslić motywy jednostek, grup społecznych uczestniczących lub tworzących nową rzeczywistośc obyczajową.

3. Rozumie znaczenie więzi społecznych dla funkcjonowania jednostek i grup, docenia wagę kompetencji komunikacyjnych i relacji bezpośrednich w procesach socjalizacji.

4. Potrafi wyjaśnić problemy współczesnego wychowania, wskazać nieprawidłowości ocenić warunki, w jakich toczą się procesy socjalizacjii.

5. Potrafi okreslić zagrożenia i szanse globalizacji społecznej i kulturalnej, analizuje wpływ globalizacji na procesy obyczajowe i postawy ludzkie.

Kompetencje społeczne:

1. Potrafi komunikować się i współpracować z innymi.

2.Potrafi rozwijać wiedzę z zakresu wybranych nauk społecznych, by analizować i dobrze rozumieć zmiany kulturowe (obyczajowe).

3.Ma świadomośc, że dzisiaj rozumienie świata społecznego i wykonywanie pracy zawodowej, ze wazględu na proces ciągłej zmiany wymaga uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne.

Przygotowanie dobrej prezentacji tematycznej. Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grodzki
Prowadzący grup: Adam Grodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grodzki
Prowadzący grup: Adam Grodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grodzki
Prowadzący grup: Adam Grodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.