Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat fotograficzno-filmowy pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-F-147/WFF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat fotograficzno-filmowy pedagoga
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

- Poznanie podstawowych technik i narzędzi obrazowania rzeczywistości użytecznych w pracy pedagoga;

- Rozpoznanie, selekcja i krytyczna ocena materiałów fotograficznych i filmowych do realizacji wybranych celów;

- Zastosowanie wybranych technik rejestracji, przetwarzania i gromadzenia materiałów filmowych i fotograficznych.


Skrócony opis:

Zajęcia powinny pomóc studentom w poznaniu:

- Zasad fotografowania, technicznych możliwości fotografii analogowej i cyfrowej, zastosowanie zdobytej wiedzy w działalności dydaktycznej, wychowawczej i animacji kulturalnej.

- Fotografia i film jako sposób głębszego poznania „nie tylko jako sposób zapisu danych czy metoda ilustracji tekstów, ale jako medium, za pośrednictwem którego można osiągnąć nową wiedzę i perspektywę krytyczną".

- Poznanie wybranych urządzeń i technik multimedialnych stosowanych do rejestracji, przetwarzania i prezentacji materiałów fotograficznych, filmowych w formie zajęć laboratoryjnych z dostępem do wyspecjalizowanego sprzętu fotograficznego, filmowego, elektroakustycznego, itp.

- Posługiwanie się wybranymi urządzeniami i technologiami w zakresie realizacji różnych form wizualnych dla potrzeb budowaniu środowiska dydaktycznego i kulturalno-wychowawczego

Pełny opis:

- podstawowe funkcje sprzętu fotograficznego i filmowego,

- światło "greckie fotos grafom" jako podstawa w fotografii i filmie, światło

zastane generowane sztucznie, lampa błyskowa, prawa optyki i

oświetlenia planu zdjęciowego,

- technika oświetlenia: światło skupione, rozproszone, balans bieli,

temperatura barwowa.

- odwzorowanie optyczne obrazu a rodzaj rejestratora, problemy

perspektywy,

- formy obrazowania fotograficznego i filmowego a sztuki plastyczne, kompozycja

a ogniskowa, prawa w czarno-bieli a w kolorze, zasad kompozycji

plastycznej,

- technika kompozycji obrazu: punkty węzłowe, kierunkowość

oglądania, złoty podział odcinka, symetria i asymetria, plamy i linie,

- skanowanie i konwersje, podstawy zarządzania kolorem,

- obróbka obrazu: kadrowanie i obracanie, rozjaśnianie

i ściemnianie, głębia bitowa a kolor, krzywe, wyostrzanie,

- relacje między tekstem a obrazami, interakcyjne budowanie obrazu,

- filmowe środki wyrazu - kamera i ruch, budowa sekwencji montażowej

- scenopis, scenariusz i storyboard, czyli film na papierze, przygotowanie planu filmowego

- formy wizualne a komunikowanie społeczne - problematyka doboru formy do treści,

- treść a forma obrazu filmowa i fotograficznego - rejestracja, obserwacja i prowokacja,

- techniki fotograficzne i filmowe jako narzędzie analizy społecznej i uzupełnienie innych metod badawczych,

- film a fotografia - wybór właściwego medium do realizacji założeń pedagogicznych,

- etyka obrazowania rzeczywistości - kiedy kamera czy aparat może zaszkodzić, a kiedy ma pomóc.

Literatura:

Andreas Feninger, Nauka o fotografii, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1987.

- Tom Ang, Podręcznik fotografii cyfrowej, PWN 2009.

- Bo Bergstrom, Komunikacja wizualna, PWN, 2009.

- Charlotte Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna, Wydawnictwo Universitas, 2010.

- Michael Langford, Fotografia od a do z, Muza S.A.,1992.

- Daniel Arijon, Gramatyka języka filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2008

- Olivier Schutte, Praca nad scenariuszem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

- Wybrane materiały filmowe, prezentacje przygotowane przez

prowadzącego oraz aktualne artykuły z czasopism

specjalistycznych i społeczno-kulturalnych.

Efekty uczenia się:

- rozróżnia podstawowe techniki i narzędzia obrazowania rzeczywistości użyteczne w diagnozie społeczno - kulturalnej,

- umie posługiwać się aparatem fotograficznym i filmowym na średnim

poziomie technicznego zaawansowania,

- potrafi wykonać samodzielnie formy wizualne stosując dowolną technikę rejestracji,

- rozpoznaje, selekcjonuje i krytycznie ocenia materiały wizualne do realizacji wyznaczonych celów,

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywna obecność, dopuszczalne nie więcej niż 2 nieobecności

- Samodzielne wykonanie prac warsztatowych w pracowni technicznych środków animacji społecnzo-kulturalnej lub/i udział w realizacji ekspozycji wizualnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rowicki, Marek Świątkiewicz
Prowadzący grup: Marek Świątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rowicki, Marek Świątkiewicz
Prowadzący grup: Marek Świątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.