Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne kino światowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-F-WKŚ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne kino światowe
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia „Współczesne kino światowe” poświęcone są zapoznaniu studentów i studentek z problematyką różnych sposobów postrzegania kina oraz wybranymi tendencjami we współczesnym kinie. Podczas kolejnych zajęć przedstawione zostaną najważniejsze podejścia, ujęcia, koncepcje oraz metody służące postrzeganiu, problematyzowaniu i dyskursywizowaniu współczesnego kina. Będą to między innymi: globalne Hollywood, kino artystyczne i kino festiwalowe, kino narodowe i kino transnarodowe oraz inne. Poszczególne podejścia analizowane będą na przykładzie wybranych filmów.

Pełny opis:

TEMATY ZAJĘĆ

1. Kino głównego nurtu: narracja klasyczna

2. Kino postklasyczne – hollywoodzki renesans

3. Schemat wyprawy bohatera

4. Globalne Hollywood

5. Kino artystyczne – modernizm w kinie (włoski neorealizm, francuska Nowa Fala)

6. Narracja kina artystycznego; kino autorskie; kino festiwalowe

7. Postmodernizm w kinie

8. Kino narodowe; polskie kino pamięci narodowej

9. Kino kobiece; gender i kino

10. Nowe kino queerowe

11. Filmy łamigłówki, opowieści sieciowe, kino narracyjnej złożoności

12. Amerykańskie kino niezależne; indie, smart cinema, quality Hollywood

13. Gatunki poza Hollywood: Nordic noir; medium concept cinema

14. Slow cinema

Literatura:

LITERATURA (wybór)

• Adamczak Marcin, Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Przeobrażenia kultury audiowizualnej przełomu stuleci, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

• Bordewll David; Janet Staiger; Thompson Kristin, Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960, Routledge, London 2006 (1985).

• Bordwell David, Narration in the Fiction Film, University of Wisconsin Press, Madison 1985.

• Cook Pam (ed.), The Cinema Book, wyd. 3, BFI, Palgrave Macmillan, London 2009.

• Elsaesser Thomas, Kino – maszyna myślenia. Refleksje nad kinem epoki cyfrowej, tłum. zbior., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018.

Efekty uczenia się:

WIEDZA student/ka

• ma poszerzoną wiedzę na temat współczesnego kina światowego

• zna terminologię dotyczącą sposobów analizy i problematyzowania tekstów, nurtów i trendów współczesnego kina światowego

• zna kontekst społeczno-kulturowy i historyczny wybranych zjawisk i nurtów współczesnego kina światowego

UMIEJĘTNOŚCI student/ka

• Potrafi rozpoznać i opisać wybrane trendy we współczesnym kinie światowym

• Potrafi wskazać i zanalizować teksty filmowe w kontekście trendów we współczesnym kinie światowym

• Posiada umiejętność kontekstualizowania współczesnych tekstów filmowych oraz nurtów i zjawisk we współczesnym kinie światowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE student/ka

• Rozumie edukacyjny wymiar refleksyjnego uczestnictwa w kulturze filmowej

• Rozumie znaczenie kina w pejzażu kultury współczesnej

• Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym

Metody i kryteria oceniania:

OCENA Z ZAJĘĆ

Zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną. Na ocenę składać się będą: /1/ obecność, /2/ aktywność podczas zajęć (10%), /3/ ustne zaliczenie zajęć (40%), /4/ zaliczenie lektury (50%).

USTNE ZALICZENIE ZAJĘĆ

Z omawianych podczas zajęć tematów każdy/a ze studentów/ek wybierze sobie trzy i zgłosi się na zaliczenie ustne. Wybiorę jeden temat i poproszę o omówienie.

ZALICZENIE LEKTURY

Z podanych poniżej publikacji należy wybrać jedną książkę, przeczytać ją i umieć zreferować w czasie zaliczenia ustnego. Należy umieć wskazać jej temat, strukturę oraz zreferować treść rozdziałów. Uwagi świadczące o krytycznej lekturze mile widziane. Jeśli ktoś chciałby przedstawić inną niż znajdująca się na liście pozycję, musi się ona odnosić do tematu zajęć oraz zostać zatwierdzona przeze mnie.

LEKTURY DO ZALICZENIA

• Adamczak Marcin, Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Przeobrażenia kultury audiowizualnej przełomu stuleci, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

• Adamczak Marcin, Kapitały przemysłu filmowego: Hollywood, Europa, Chiny, PWN, Warszawa 2019

• Elsaesser Thomas, Kino – maszyna myślenia. Refleksje nad kinem epoki cyfrowej, tłum. zbior., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018.

• Kempna-Pieniążek Magdalena, Neo-noir: Ciemne zwierciadło czasów kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

• Kołos Sylwia, Film biograficzny – gatunek progresywny, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2018.

• Mulvey Laura, Do utraty wzroku: Wybór tekstów, red. Kamila Kuc i Lara Thompson, tłum. zbior., korporacja ha!art—era nowe horyzonty, Kraków—Warszawa 2010, s. 33—47.

• Ostaszewski Jacek, Historia narracji filmowej, UNIVERSITAS, Kraków 2018.

• Przylipiak Mirosław, Kino stylu zerowego. Dwadzieścia lat później, GWP, Gdańsk 2016.

• Radkiewicz Małgorzata, Oblicza kina queer, korporacja ha!art, Kraków 2014.

• Syska Rafał, Filmowy neomodernizm, Wydawnictwo EKRANy, Kraków 2014.

• Vogler Christopher, Podróż autora: Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, przeł. Karolina Kosińska, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010.

• Włodek Patrycja, Kres niewinności. Obraz i upamiętnianie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład konwersatoryjny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Durys
Prowadzący grup: Elżbieta Durys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.