Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fotografii społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-FPFS/S-AS Kod Erasmus / ISCED: 05.904 / (0119) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Podstawy fotografii społecznej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

- podstawowe techniki i narzędzia fotograficzne

użyteczne w diagnozie społeczno - kulturalnej,

- posługiwanie się aparatem fotograficznym na średnim

poziomie technicznego zaawansowania,

- kontrolowane formy fotograficzne w dowolnej technice rejestracji,

- rozpoznanie, selekcja i krytyczna ocena materiałów

fotograficznych do realizacji wyznaczonych celów,

- zastosowanie wybranych komputerowych technik

przetwarzania i gromadzenia materiałów fotograficznych,


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia powinny pomóc studentom w poznaniu:

1. Zasad fotografowania, technicznych możliwości fotografii analogowej i cyfrowej, zastosowanie zdobytej wiedzy w działalności dydaktycznej, wychowawczej i animacji kulturalnej.

2. Fotografii jako sposobu głębszego poznania „nie tylko jako sposób zapisu danych czy metoda ilustracji tekstów, ale jako medium, za pośrednictwem którego można osiągnąć nową wiedzę lub perspektywę krytyczną".

Pełny opis:

- funkcje aparatu fotograficznego,

- światło "greckie fotos grafom" jako podstawa fotografii, światło

zastane generowane sztucznie, lampa błyskowa, prawa optyki i

oświetlenia planu zdjęciowego,

- technika oświetlenia: światło skupione, rozproszone, balans bieli,

temperatura barwowa.

- odwzorowanie optyczne obrazu a rodzaj rejestratora, problemy

perspektywy,

- technologie srebrowo-chemiczne czy pikselowo-elektroniczne,

- malarstwo a kompozycja obrazów fotograficznych, kompozycja

a ogniskowa, prawa w czarno-bieli a w kolorze, zasad kompozycji

plastycznej,

- technika kompozycji obrazu: punkty węzłowe, kierunkowość

oglądania, złoty podział odcinka, symetria i asymetria, plamy i linie,

- rejestracje obrazu a obróbka na drodze chemicznej i komputerowej,

- skanowanie i konwersje, podstawy zarządzania kolorem,

- obróbka obrazu: kadrowanie i obracanie, rozjaśnianie

i ściemnianie, głębia bitowa a kolor, krzywe, wyostrzanie,

- relacje między tekstem a obrazami, interakcyjne budowanie

obrazu,

- najnowsze trendy współczesnej fotografii,

- fotografia a komunikowanie społeczne.

Literatura:

- Andreas Feninger, Nauka o fotografii, Wydawnictwo Artystyczne i

Filmowe, 1987.

- Tom Ang, Podręcznik fotografii cyfrowej, PWN 2009.

- Bo Bergstrom, Komunikacja wizualna, PWN, 2009.

- Charlotte Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna,

Wydawnictwo Universitas, 2010.

- Michael Langford, Fotografia od a do z, Muza S.A.,1992.

- John Hedecore, Fotografia, Arkady 1996.

- David Blater, Bruce Fraser, Photoshop CS2, Helion 2006.

- Wybrane materiały filmowe, prezentacje przygotowane przez

prowadzącego oraz aktualne artykuły z czasopism

specjalistycznych i społeczno-kulturalnych.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- rozróżnia podstawowe techniki i narzędzia fotograficzne

użyteczne w diagnozie społeczno - kulturalnej,

- umie posługiwać się aparatem fotograficznym na średnim

poziomie technicznego zaawansowania,

- potrafi wykonać samodzielnie kontrolowane formy fotograficzne

stosując dowolna technikę rejestracji,

- rozpoznaje, selekcjonuje i krytycznie ocenia materiały

fotograficzne do realizacji wyznaczonych celów,

- zna i umie zastosować wybrane komputerowe techniki

przetwarzania i gromadzenia materiałów fotograficznych,

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywna obecność, dopuszczalne nie więcej niz 2 nieobecności

- Samodzielne wykonanie prac warsztatowych w pracowni technicznych środków animacji społecnzo-kulturalnej lub/i udział w realizacji ekspozycji wizualnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rowicki, Marek Świątkiewicz
Prowadzący grup: Marek Świątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

zajęcia częściowo zdalnie, częściowo w realu, częściowo w plenerze, wkrótce szczegóły

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rowicki, Marek Świątkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.