Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna - kolonijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-FPRK Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna - kolonijna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Praktyka ma charakter uzupełniający doświadczenia praktyczne studentów. Student w czasie pełnienia funkcji wychowawczych na wyjazdach typu kolonijnego wykonuje dodatkowe zadania, ustalone z opiekunem praktyk.

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Praktyka odbywana jest podczas kolonii, obozów, zimowisk, akcji lato/zima w mieście itp. Czas trwania 2 lub 3 tygodnie.

Studenci wypełniając obowiązki wychowawcy realizują również dodatkowe zadania (według "Zestawu zadań..." - patrz niżej). Są to: obserwacja i opis relacji interpersonalnych w grupie, przeprowadzenie określonych zajęć, analiza własnej praktyki (trudności,sukces, porażka) oraz analiza rozwoju własnych kompetencji pedagogicznych.

Pełny opis:

UWAGA !!!

Nie są konieczne zapisy przez Internet!

Można zgłaszać się do opiekuna indywidualnie w ciągu roku akademickiego.

Studenci samodzielnie organizują sobie miejsce oraz czas praktyk i powiadamiają o tym opiekuna.

Studenci wypełniając obowiązki wychowawcy realizują również dodatkowe zadania zawarte w "Zestawie zadań dla praktykanta - wychowawcy grupy kolonijnej". Są to: obserwacja i opis relacji interpersonalnych w grupie, przeprowadzenie określonych zajęć, analiza własnej praktyki (trudności, sukces, porażka) oraz analiza rozwoju własnych kompetencji pedagogicznych. Stosowny formularz, razem z "Kartą oceny studenta", którą wypełnia kierownik kolonii, są do pobrania ze strony Wydziału.

https://www.pedagog.uw.edu.pl/fckeditor/userfiles/file/praktyki%20KOLONIE.pdf

Po wykonaniu każdego zadania student powinien napisać sprawozdanie z przebiegu jego realizacji, dokonać autoewaluacji oraz refleksji nad zrealizowanym działaniem.

Literatura:

Do uzgodnienia z opiekunem praktyk - dr Adam Grodzki zaprasza w godzinach dyżuru, s. 329.

Efekty uczenia się:

Student obserwuje, analizuje i opisuje relacje przebiegające w grupach dzieci i młodzieży.

Student wyjaśnia trudne sytuacje w grupie lub/i dla jednostek.

Student organizuje zróżnicowane zajęcia dla grup dzieci i młodzieży.

Student analizuje własną praktykę pedagogiczną - dostrzega i rozumie swoje błędy oraz mocne strony, a także stara się określić luki w zdobytej dotychczas wiedzy, które utrudniały mu satysfakcjonującą pracę z dziećmi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne.

Warunkiem zaliczenia jest sporządzenie i dostarczenie opiekunowi praktyk pełnej dokumentacji [czyli karty oceny praktykanta wypełnionej przez kierownika kolonii oraz własnego sprawozdania z wykonanych zadań opisanych w materiałach, które wcześniej należy pobrać z dziekanatu lub ze strony www.] oraz odbycie rozmowy zaliczeniowej z opiekunem praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grodzki
Prowadzący grup: Adam Grodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

W tym roku akad. praktykę kolonijną mogą zaliczyć studenci, którzy wyjeżdzają w roli wychowawców lub instruktorów na obozy zimowe z dziećmi i młodzieżą lub pracują prowadząc zimę w mieście.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grodzki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Dla osób, które wyjeżdżają na obozy i kolonie w charakterze wychowawcy. W czasie wakacji - lato 2019, ferii zimowych - rozliczenie w roku 2019/2020.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grodzki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

W tym roku akad. praktykę kolonijną mogą zaliczyć studenci, którzy wyjeżdzają w roli wychowawców lub instruktorów na obozy zimowe z dziećmi i młodzieżą lub pracują prowadząc zimę w mieście.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Adam Grodzki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.