Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia dzieciństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-FWK-HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia dzieciństwa
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest pokazanie rozwoju wybranych zagadnień z myśli i praktyki pedagogicznej, wychowania domowego, historii rodziny od średniowiecza do połowy XX wieku, a także roli dziecka w propagandzie w XX wieku w III Rzeszy, ZSRR i Polsce Ludowej (w latach 1944-1956) - na przykładzie analizy fragmentów filmów dokumentalnych i fabularnych z epoki.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest pokazanie rozwoju wybranych zagadnień z myśli i praktyki pedagogicznej, wychowania domowego, historii rodziny od średniowiecza do połowy XX wieku, a także roli dziecka w propagandzie w XX wieku w III Rzeszy, ZSRR i Polsce Ludowej (w latach 1944-1956) - na przykładzie analizy fragmentów filmów dokumentalnych i fabularnych z epoki.

Pełny opis:

Celem wykładu jest pokazanie rozwoju wybranych zagadnień z myśli i praktyki pedagogicznej, wychowania domowego, historii rodziny od starożytności do XX wieku, a także roli dziecka w propagandzie w XX wieku w III Rzeszy, ZSRR i Polsce Ludowej (w latach 1944-1956) - na przykładzie analizy fragmentów filmów dokumentalnych i fabularnych z epoki.

Realizacji tego celu służyć ma analiza krytyczna i porównawcza fragmentów filmów dokumentalnych i fabularnych z epoki jako źródeł historycznych, a także tekstów źródłowych, interpretacja licznych ilustracji, krytyczna ocena dotychczasowej literatury przedmiotu. Stąd dążenie, by wykład umożliwił też w miarę możliwości dyskusję ze studentami, wspólne dochodzenie do wniosków, wymianę doświadczeń - także pedagogicznych ze studentami.

Celem jest nie tylko próba odtworzenia zjawisk z przeszłości, lecz przede wszystkim nauczenie warsztatu humanistycznego: umiejętność samodzielnej oceny poglądów pedagogicznych i rzeczywistości szkolno-wychowawczej, wyciąganie samodzielnych wniosków, wykazywanie uproszczeń niektórych przyjętych ogólnie sformułowań podręcznikowych, dokonanie próby syntezy formowania się ideałów wychowawczych w danym czasie, jego relacji z uczniem (wychowankiem), wpływu na praktyczne wskazówki wychowawcze i dydaktyczne. Ukazanie szerszej ogólnoeuropejskiej perspektywy porównawczej, przenikania się i powtarzania poszczególnych modeli kształcenia i wychowania służyć ma wyciągnięciu przez studentów samodzielnych wniosków na temat zależności formułowania poszczególnych teorii i praktyk wychowawczych od warunków historycznych (politycznych, społecznych i gospodarczych) danej epoki - również w perspektywie polskiej. Interaktywna forma zajęć umożliwić ma studentom wypowiadanie samodzielnych ocen, dyskusję i krytykę powszechnie przyjętych stereotypów.

Literatura:

1. Ph. Aries, Historia dzieciństwa, Gdańsk 1995.

2. Historia życia prywatnego, pod red. P. Veyne et al., oprac. P. Braun, przekł. polski , K.Arustowicz et al., t. 1-5, Warszawa 1998-2006.

3. J. A. Comenius, Orbis sensualium pictus (reprinty wyd. 1658).

4. M. Depaepe, Order in progress, Leuven 2000.

5. H.-E. Tenorth, Geschichte der Erziehung, Weinheim 2008.

6. J.E. Wise, The history of education, New York 1964.

7. The development of literate mentalities in East Central Europe, ed. A. Adamska, M. Mostert, Turnhout 2004 (Utrecht Symposium on Medieval Literacy ; 4)

8. A. Fijałkowski, Orbis pictus - Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego, = Orbis Pictus - Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Podczas wykładów studenci zapoznają się z najważniejszymi tematami, pytaniami badawczymi, metodami i warsztatem pracy humanisty - na przykładzie badań nad dziejami dzieciństwa. Wykłady mają kształtować u studenta zdolność pogłębionego myślenia humanistycznego - pedagogicznego i historycznego - oraz zapoznawać z krytyką historyczną różnych typów przekazów źródłowych (teoretyczne traktaty pedagogiczne, podręczniki szkolne, dzienniki, filmy). Celem wykładów jest ponadto rozwijanie umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu i ustosunkowywania się do naukowej dyskusji na temat dziejów dzieciństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, eseju i aktywności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Praktyki nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje obowiązkowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład konwersatoryjny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Fijałkowski
Prowadzący grup: Adam Fijałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konsultacje obowiązkowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład konwersatoryjny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Fijałkowski
Prowadzący grup: Adam Fijałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.