Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczne i kulturowe uwarunkowania zachowań seksualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-FWM-10/SiKZaS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczne i kulturowe uwarunkowania zachowań seksualnych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cele: Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej: historii perspektyw rozwoju pedagogiki seksualnej jako subdyscypliny pedagogiki w Polsce i na świecie; aktywności seksualnej w kolejnych etapach życia człowieka; planowania rodziny i antykoncepcji oraz chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV/AIDS; problemów związanych ze sferą seksualną (pornografia, prostytucja i przemoc wobec dzieci), wczesnej inicjacji seksualnej, nieletniego rodzicielstwa; prewencji handlu kobietami. Uświadomienie znaczenia zdrowia seksualnego i prokreacyjnego.

Treści: Koncepcje wychowania seksualnego, zadania wychowania seksualnego, seksualność w cyklu życia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania płciowego, różnorodność ludzkich zachowań seksualnych, seks w różnych kulturach, seksualność osób niepełnosprawnych, profilaktyka HIV/AIDS, pornografia, prostytucja i przemoc wobec dzieci.

Pełny opis:

TEMATY WYKŁADÓW:

1. Seksualność a społeczeństwo. Psychospołeczne uwarunkowania zachowań seksualnych. (1 godz.)

• Podejście różnych kultur do cielesności człowieka

• Edukacja seksualna

2. Pedagogika seksualna jako subdyscyplina pedagogiki w ujęciu historycznym. (1 godz.)

• Prekursorzy i przedstawiciele Pedagogiki Seksualnej,

• Cele, treści i metody nauczania Pedagogiki seksualnej.

3. Różnorodność ludzkich zachowań seksualnych (2 godz.)

• Orientacje seksualne,

• Dewiacje seksualne,

• Seksualność a internet

3. Aktywność seksualna w kolejnych etapach życia człowieka.

(2 godz.)

• Inicjacja seksualna młodzieży,

• Seksualność w okresie reprodukcyjnym

• Rozwój psychoseksualny,

• Przejawy seksualności w kolejnych okresach życia.

4. Prostytucja jako zjawisko. (4 godz.)

• Kulturowe uwarunkowania prostytucji

• Psychoseksualny obraz kobiet świadczących usługi seksualne

• Formy prostytucji

• Korzystanie z usług agencji towarzyskich – charakterystyka klientów

• Erotyka a pornografia

• Internet a pornografia

• MSM –mężczyźni mający seks z innymi mężczyznami

5.Przemoc seksualna wobec dzieci. (2 godz.)

• Rodzaje i objawy fizyczne, behawioralne i emocjonalne przemocy seksualnej wobec dzieci,

• Postępowanie w przypadku przemocy seksualnej wobec dzieci.

• Przemoc rówieśnicza

6.Seksualność niepełnosprawnych. (2 godz.)

• Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych,

• Społeczne podejście do seksualności osób niepełnosprawnych.

7.Metodologiczne podstawy Pedagogiki seksualnej (1 godz.)

• Metody i techniki badań w Pedagogice seksualnej,

Literatura:

Literatura obowiązkowa :

1. Cendrowski Z., Trawińska M. (red.): Popularny Słownik Wychowania Prorodzinnego i Seksualnego, Agencja Promo-Lider, Warszawa, 1996

2. Izdebski Z.: Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006.

3. Izdebski Z., Jaczewski A.: Kocha, lubi, szanuje, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa, 1999

4. Izdebski Z., Ostrowska A.: Seks po polsku, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa, 2003

5. Obuchowska J., Jaczewski A.: Rozwój erotyczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2002

6. Sokoluk W.: Wychowanie do życia w rodzinie. WSiP, Warszawa 2003

7. Izdebski Z. (red.): Zagrożenia okresu dojrzewania.Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006

Literatura uzupełniająca:

1. Czernikiewicz W., Pawlak – Jordan B.: Wykorzystywanie seksualne dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, 1998

2. Lew – Starowicz Z.: Zaburzenia seksualne. Wydawnictwo Ter – Media, Poznań 2004

3. Dominiczak A. (red.): Przemoc w rodzinie wobec kobiet i dzieci, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa, 2000

4. Rzepka J. (red.): Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV/AIDS, tom I, Wydawnictwo Agat, Katowice, 1998, s.383-388

5. Glaser D., Frosh S.: Dziecko seksualnie wykorzystywane, PZWL, Warszawa, 1995

6. Imieliński K. (red.): Seksuologia społeczna, PWN, Warszawa, 1984

7. Kądziela K.: Korzystaj z prawa, PWN, Warszawa, 1996

8. Lew – Starowicz Z.: Encyklopedia erotyki. Wydawnictwo Muza, Warszawa 2001

9. Lew- Starowicz Z.: Zarys seksuologii sądowej dla prawników, Wyd. Zrzeszenie, Warszawa, 2000

10. Niemiec T.K., Balińska B. (red.): Zdrowie reprodukcyjne w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju., Tom XVI, cz.1, UNFPA, Warszawa, 2003

11. Skrzydlewski W.B.: Palące problemy seksualności, Wydawnictwo „M”, Kraków, 2002

12. Woynarowska B. (red.) : Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2007.

13. Moir A., Jessel D.: Płeć mózgu, PIW, Warszawa, 1993

14. Gładysz A., Juszczyk J., Dabik A.: Poradnictwo przed i potestowe dla lekarzy pierwszego kontaktu, Wyd. Volumed, Warszawa, 1999

15. Głowaczewska J.: Żyć z wirusem...Poradnik dla osób żyjących z HIV, Wyd. Poznańskie, Poznań, 1997

16. Janiszewski B.: HIV i AIDS w zakładach karnych. Problemy prawno karne, Wyd. Poznańskie, Poznań,

17. Niemiec T.: Ciąża i HIV, Materiały dla kobiet zarażonych HIV, Wyd. Auxilium Sp. z o.o., Warszawa, 1999

18. Rogowska – Szadkowska D.: Sposoby zmniejszania ryzyka zakażenia i postępowanie po kontakcie z wirusem HV, Wyd. Ottonianum, Szczecin, 1999

19. Sokołowski T.: Problematyka AIDS w świetle prawa rodzinnego, Wyd. Poznańskie, Poznań, 2000

20. Stapiński A.: (red.): HIV i AIDS., Krajowe Biuro ds. Zapobiegania AIDS, Warszawa, 1999

21. Szczepaniak R.: Odpowiedzialność odszkodowawcza za zakażenie HIV, Wyd. Poznańskie, Poznań, 1999

22. Ślusarczyk J.: Choroby przenoszone droga płciową, Wyd. Grupa „Image”, Warszawa, 1999

23. Wałkowska – Iwiańska K.: Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS, Krajowe Centrum ds. AIDS, Warszawa, 2000

24. Jabłoński D., Ostasz L.: Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji, konkubinacie, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Olsztyn, 2001

25. Milewska E., Szymanowska A. (red.): Rodzice i dzieci – psychologiczny obraz sytuacji problemowych, MEN, Warszawa, 2000

26. Niemiec T.K., Balińska B. (red.): Zdrowie reprodukcyjne w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju., UNFPA, Warszawa, 2002

27. Izdebski Z., Jaczewski A.: Tajemnice inicjacji seksualnej, TRR, Warszawa, 2002

28. Dąbrowska Z.: Międzynarodowe standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych a ich realizacja w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Warszawa, 2003

29. Skrzydlewski W.B.: Palące problemy seksualności, Wydawnictwo „M”, Kraków, 2002

30. Marzec – Bogusławska A.: Wiedza, postawy i przekonania studentów polskich akademii medycznych wobec HIV i AIDS. Przegląd badań w latach 1989-2000, Krajowe Centrum ds. AIDS, Warszawa, 2002

31. Beisert M.: Seksualność w cyklu życia człowieka. Wydawnictwo Domke, Poznań 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Efekt kształcenia 1

Posiada podstawowa wiedzę o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym. Pozna czynniki kulturowe wpływające na przemiany seksualności człowieka. Zdobędzie wiedzę o transmisji międzykulturowej i jej wpływie na zrozumienie seksualności.

Efekt kształcenia 2

Posiada podstawowa wiedzę o najczęstszych zaburzeniach zdrowia seksualnego i normach w seksualności

Efekt kształcenia 3

Posiada podstawowa wiedzę o etapach rozwoju seksualnego i chorobach przenoszonych drogą płciową

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt kształcenia 4

Posiada umiejętność wyjaśnienia zasad planowania rodziny, umie wskazać zalety i wady różnych metod i środków antykoncepcyjnych, rozpoznać problemy zdrowia seksualnego w różnych okresach życia. Wykształci umiejętność interpretacji wyników badań związanych z seksualnością człowieka.

POSTAWY

Efekt kształcenia 5

Docenia zalety edukacji do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” realizowanego w szkołach - dla zdrowia i życia dzieci, młodzieży i dorosłych.

Metody i kryteria oceniania:

test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Izdebski
Prowadzący grup: Zbigniew Izdebski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Izdebski
Prowadzący grup: Zbigniew Izdebski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.