Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-FWM-SONI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Seksualność stanowi istotny aspekt życia każdego człowieka, również niepełnosprawnego. Zajęcia z przedmiotu pedagogika seksualna osób niepełnosprawnych mają dostarczyć wiedzy z zakresu biologicznych, fizjologicznych, psychologicznych, społecznych a przede wszystkim pedagogicznych (edukacyjnych) aspektów seksualności człowieka niepełnosprawnego. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i zajęć audytoryjnych, podczas których studenci będą mogli poznać wybrane problemy rozwoju seksualnego człowieka z różnymi typami niepełnosprawności.

Pełny opis:

Zajęcia mają dostarczyć podstawowej wiedzy z zakresu biologicznych, fizjologicznych, psychologicznych, społecznych a przede wszystkim pedagogicznych (edukacyjnych) aspektów seksualności człowieka. Zdrowie seksualne rozumiane jest jako część zdrowia reprodukcyjnego, a treści wykładów są spójne z powszechna Deklaracją Praw Seksualnych 2002 roku, konwencją ONZ z 1994 roku, a także ogólna wiedzą z zakresu szeroko rozumianego zdrowia człowieka.

1. Pojęcia seksualizm, norma seksualna, modele seksualności człowieka, zaburzenia i perwersje seksualne

2. Uwarunkowania socjohistoryczne podejścia do seksualności osób niepełnosprawnych

3. Aspekty rozwoju fizjologicznego seksualności osób niepełnosprawnych

4. Uwarunkowania społeczne i psychologiczne seksualności osób niepełnosprawnych

5. Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych, przygotowanie warsztatów z zakresu seksualności osób niepełnopsrawnych

6. Przemoc seksualna wobec osób niepełnosprawnych

7. Problemy rodzicielstwa osób niepełnosprawnych

Efekty uczenia się:

Celem wykładu jest nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie przeprowadzania badań, gromadzenia bazy danych i interpretacji wyników potrzebnych do przygotowania pracy magisterskiej.

Efekt kształcenia dla kursu:

W zakresie wiedzy

W 1: Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych uwzględnia filozoficzne, społeczno-kulturowe, historyczne, biologiczne, psychologiczne podstawy tego procesu w kontekście rozwoju seksualnego

W 2: Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zna wybrane rozwiązania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kontekście rozwoju seksualnego

W 3: Wie jak przebiega rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie

W 4: Wie i zna sposoby oceny zachowań seksualnych w oparciu o kryteria normy seksuologicznej

W 5: Zna literaturę i teorię z zakresu metodologii badań pedagogicznych

W zakresie umiejętności:

U 1: Potrafi Sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych szczególnie w aspekcie rehabilitacji seksualnej tych osób

U 2: Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania przebiegu procesu rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych

U 3: Konstruuje rozwiązania sprzyjające skutecznej rehabilitacji społecznej w tym seksualnej prognozuje ich przebieg oraz przewiduje skutki planowanych działań

W zakresie postaw:

P 1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się,

P 2: Docenia znaczenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych podczas zajęć w czasie pracy pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Konsultacje, praca indywidualna i zespołowa.

Udział w wykładach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach, projekt pisemny – przygotowanie w zespołach scenariuszy zajęć z zakresu edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych (scenariusz musi uwzględniać pomoce dydaktyczne).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Remigiusz Kijak
Prowadzący grup: Remigiusz Kijak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

2020-02-25 08:30 : 11:30

2020-03-10 08:30 : 11:30

2020-03-24 08:30 : 11:30

2020-04-07 08:30 : 11:30

2020-04-20

2020-05-12

2020-05-26

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Remigiusz Kijak
Prowadzący grup: Remigiusz Kijak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Uwaga! Zmiana sali!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Remigiusz Kijak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

2020-02-25 08:30 : 11:30

2020-03-10 08:30 : 11:30

2020-03-24 08:30 : 11:30

2020-04-07 08:30 : 11:30

2020-04-20

2020-05-12

2020-05-26

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.