Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBH - Filozofia edukacji - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MBH-FE-K Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBH - Filozofia edukacji - konwersatorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone współczesnym tendencjom interpretacyjnym dotyczącym relacji między filozofią a edukacją. Problematyka filozofii edukacji zostaje ukazana na podstawie lektur filozoficznych, których pedagogiczne znaczenie wyznaczają rozważania m.in. następujących zagadnień: pojęcie rozumienia a wychowanie; dialog a pedagogika; słowo a dyskurs edukacyjny; tekst jako kontekst interpretacyjny w pedagogice; działanie a refleksja o wychowaniu; starożytność a namysł o współczesności; rozumienie dziejów jako wyzwanie dla filozofii edukacji.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone współczesnym tendencjom interpretacyjnym dotyczącym relacji między filozofią a edukacją. Problematyka filozofii edukacji zostaje ukazana na podstawie lektur filozoficznych, których pedagogiczne znaczenie wyznaczają rozważania m.in. następujących zagadnień: pojęcie rozumienia a wychowanie; dialog a pedagogika; słowo a dyskurs edukacyjny; tekst jako kontekst interpretacyjny w pedagogice; działanie a refleksja o wychowaniu; starożytność a namysł o współczesności; rozumienie dziejów jako wyzwanie dla filozofii edukacji; filozoficzne problemy wychowania (ontyczne i aksjologiczne); teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad procesami edukacyjnymi; moralne problemy współczesności; etyczny wymiar stosunków międzyludzkich; wolność jako wartość – rozumienie wolności, granice wolności, konflikt wolności i innych wartości; tolerancja jako wartość – granice tolerancji, tolerancja a działanie władcze, sztuka kompromisu; godność jako wartość; etyczna propozycja filozofii „ponowoczesnej”.

Literatura:

Lektury (ostateczna lista zostanie ustalona po spotkaniu ze studentami)

1. Michaił Bachtin, W stronę filozofii czynu, tłum. B. Żytko, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdansk 1997.

2. Henri Bergson, O specjalizacji, [w:] tegoż, Wykłady o wychowaniu, tłum. P. Kostyło, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 7-17.

3. Hans-Georg Gadamer, Teoria, technika, praktyka, tłum. A. Przyłębski, [w:] Andrzej Przyłębski, Gadamer, Wiedza Powszechna, Warszawa 2006, s. 213-239.

4. Pierre Hadot, Filozofia jako sposób życia, [w:] tegoż, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 287-302.

5. Martin Heidegger, Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, cz. I.

6. Karl Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1995, s. 5-25, 75-90.

7. Leszek Kołakowski, Obecność mitu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994, s. 79-94 („Fenomen obojętności świata”).

8. Maurice Merleau-Ponty, Obecni w słowie, [w:] tegoż, Proza świata. Eseje o mowie, Czytelnik, Warszawa 1999, s. 62-79.

9. Iris Murdoch, Prymat dobra, tłum. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996. („Prymat dobra nad innymi pojęciami”).

10. Fryderyk Nietzsche, To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. S. Lisiecka, Z. Jaskuła, PIW, Warszawa 1999, cz.I.

11. Michael Oakeshott, Wieża Babel i inne esje, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999 („Poezja i jej głos w rozmowie ludzkości”).

12. Platon, Fileb, tłum. Władysław Witwicki, PWN, Warszawa 1958.

13. Jan Patočka, Czy dzieje mają sens?, tłum. Juliusz Zychowicz, [w:] tegoż, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998, s. 73-106.

14. Paul Ricoeur, Przyswojenie, tłum. P. Graff, [w:] tegoż, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, wybrała K. Rosner, PIW, Warszawa 1989, s. 272-289.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student umie:

" określić i opisać najważniejsze problemy współczesnej filozofii edukacji,

" przedstawić ich egzemplifikacje, odwołując się do wybranych konceptualizacji związków filozofii i pedagogiki,

" wykorzystać przemyślenia z prac filozoficznych (lektur) do analizy wybranych trudności spotykanych w praktyce edukacyjnej,

" przeprowadzić analizę i interpretację tekstu filozoficznego, przyjmując perspektywę pedagogiczną,

" porównać teoretyczne i praktyczne dylematy związane z poruszanymi w tekstach zagadnieniami,

" przedstawić filozoficzną argumentację przemawiającą za jednością teorii i praktyki pedagogicznej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przeprowadzonej rozmowy/kolokwium. Zaliczenie (bez oceny) uzyskuje student, który wykaże opanowanie materiału (min. 60%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: Rafał Godoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone współczesnym tendencjom interpretacyjnym dotyczącym relacji między filozofią a edukacją. Problematyka filozofii edukacji zostaje ukazana na podstawie lektur filozoficznych, których pedagogiczne znaczenie wyznaczają rozważania m.in. następujących zagadnień: pojęcie rozumienia a wychowanie; dialog a pedagogika; słowo a dyskurs edukacyjny; tekst jako kontekst interpretacyjny w pedagogice; działanie a refleksja o wychowaniu; starożytność a namysł o współczesności; rozumienie dziejów jako wyzwanie dla filozofii edukacji.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone współczesnym tendencjom interpretacyjnym dotyczącym relacji między filozofią a edukacją. Problematyka filozofii edukacji zostaje ukazana na podstawie lektur filozoficznych, których pedagogiczne znaczenie wyznaczają rozważania m.in. następujących zagadnień: pojęcie rozumienia a wychowanie; dialog a pedagogika; słowo a dyskurs edukacyjny; tekst jako kontekst interpretacyjny w pedagogice; działanie a refleksja o wychowaniu; starożytność a namysł o współczesności; rozumienie dziejów jako wyzwanie dla filozofii edukacji; filozoficzne problemy wychowania (ontyczne i aksjologiczne); teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad procesami edukacyjnymi; moralne problemy współczesności; etyczny wymiar stosunków międzyludzkich; wolność jako wartość – rozumienie wolności, granice wolności, konflikt wolności i innych wartości; tolerancja jako wartość – granice tolerancji, tolerancja a działanie władcze, sztuka kompromisu; godność jako wartość; etyczna propozycja filozofii „ponowoczesnej”.

Literatura:

Lektury (ostateczna lista zostanie ustalona po spotkaniu ze studentami)

1. Michaił Bachtin, W stronę filozofii czynu, tłum. B. Żytko, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdansk 1997.

2. Henri Bergson, O specjalizacji, [w:] tegoż, Wykłady o wychowaniu, tłum. P. Kostyło, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 7-17.

3. Hans-Georg Gadamer, Teoria, technika, praktyka, tłum. A. Przyłębski, [w:] Andrzej Przyłębski, Gadamer, Wiedza Powszechna, Warszawa 2006, s. 213-239.

4. Pierre Hadot, Filozofia jako sposób życia, [w:] tegoż, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 287-302.

5. Martin Heidegger, Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, cz. I.

6. Karl Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1995, s. 5-25, 75-90.

7. Leszek Kołakowski, Obecność mitu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994, s. 79-94 („Fenomen obojętności świata”).

8. Maurice Merleau-Ponty, Obecni w słowie, [w:] tegoż, Proza świata. Eseje o mowie, Czytelnik, Warszawa 1999, s. 62-79.

9. Iris Murdoch, Prymat dobra, tłum. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996. („Prymat dobra nad innymi pojęciami”).

10. Fryderyk Nietzsche, To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. S. Lisiecka, Z. Jaskuła, PIW, Warszawa 1999, cz.I.

11. Michael Oakeshott, Wieża Babel i inne esje, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999 („Poezja i jej głos w rozmowie ludzkości”).

12. Platon, Fileb, tłum. Władysław Witwicki, PWN, Warszawa 1958.

13. Jan Patočka, Czy dzieje mają sens?, tłum. Juliusz Zychowicz, [w:] tegoż, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998, s. 73-106.

14. Paul Ricoeur, Przyswojenie, tłum. P. Graff, [w:] tegoż, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, wybrała K. Rosner, PIW, Warszawa 1989, s. 272-289.

Uwagi:

Zaliczenie na podstawie przeprowadzonej rozmowy/kolokwium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.