Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MBH-WKP-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie założeń filozoficznych oraz nakreślenie profilu głównych tendencji i orientacji we współczesnej pedagogice, ze szczególnym uwzględnieniem dominujących przesłań, wybranych kategorii, łączących je zależności i kontekstualnych interpretacji.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

- ukazać w sposób systematyczny wiedzę niezbędną dla zrozumienia

profilu współczesnej myśli pedagogicznej;

- ukazać zróżnicowanie współczesnej myśli pedagogicznej;

- ukazać filozoficzne wizje podmiotu we współczesnej pedagogice;

- ukazać kulturowe i społeczne konteksty wychowania;.

- przedstawić relacje między różnymi stanowiskami teoretycznymi.

Efekty uczenia się:

Po wykładzie student:

WIEDZA

- posiada wiedzę dotycząca teoretycznych kontekstów współczesnej myśli pedagogicznej;

- posiada wiedzę dotyczącą teoretycznych i praktycznych kontekstów wychowania ;

- zna znaczenie podstawowych terminów i kategorii;

- posiada wiedzę dotyczącą współczesnych teorii i trendów pedagogicznych.

UMIEJĘTNOŚCI

- umie analizować i syntetyzować treści wykładu;

- umie stosować odpowiednia terminologię;

- umie wyjaśniać związki między różnymi stanowiskami teoretycznymi;

-umie zadawać pytania dotyczące współczesnych stanowisk w pedagogice.

POSTAWY

- jest otwarty poznawczo na złożoność współczesnej myśli pedagogicznej;

- jest otwarty poznawczo na kulturowe i społeczne konteksty współczesnego wychowania;

- jest otwarty poznawczo na teoretyczne konteksty współczesnej myśli pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania zostaną podane na pierwszym wykładzie.

Obecnośc na wykładzie jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Małgorzata Przanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Przanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Dla studentów, którzy nie studiowali wcześniej pedagogiki:

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński i B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Ze względu na charakter wykładu i poruszanych zagadnień, metody dydaktyczne będą zróżnicowane (np. krótkie wypowiedzi pisemne, praca w małych podgrupach, elementy metodyki dramy, metoda podaniowa, wykład konwersatoryjny, case study, dialogue-interview method, itp.) i dostosowane do analizowanych treści oraz do dynamiki pracy studentów. Na zaliczenie wykładu wpływa respektowanie ustalonych na pierwszych zajęciach zasad zaliczenia (obecność i zaangażowanie na zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Małgorzata Przanowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Dla studentów, którzy nie studiowali wcześniej pedagogiki:

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński i B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Ze względu na charakter wykładu i poruszanych zagadnień, metody dydaktyczne będą zróżnicowane (np. krótkie wypowiedzi pisemne, praca w małych podgrupach, elementy metodyki dramy, metoda podaniowa, wykład konwersatoryjny, case study, dialogue-interview method, itp.) i dostosowane do analizowanych treści oraz do dynamiki pracy studentów. Na zaliczenie wykładu wpływa respektowanie ustalonych na pierwszych zajęciach zasad zaliczenia (obecność i zaangażowanie na zajęciach).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.