Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MBiPPP-BP-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele. Przekazanie wiedzy o: rozwoju fizycznym, motorycznym człowieka i jego zaburzeniach; problemach zdrowotnych, higienie pracy i wypoczynku, środowisku nauczania i zdrowiu nauczycieli.

Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji do: poznawania siebie, rozumienia potrzeb biologicznych i zdrowotnych w różnych okresach życia, tworzenia w miejscy pracy i nauki zdrowego i bezpiecznego środowiska.

Treści. Rozwój ontogenetyczny człowieka – sfery, okresy rozwoju, czynniki wpływające na rozwój. Rozwój somatyczny i motoryczny, czynniki warunkujące, najczęstsze zaburzenia, procesy starzenia. Układ ruchu, posturogeneza, najczęstsze zaburzenia i zapobieganie im; aktywność fizyczna i jej zmiany w ontogenezie. Zdrowie. Zdrowie psychiczne. Używanie substancji psychoaktywnych. Problemy zdrowotne ludzi w różnym wieku i sposoby zapobiegania im.

Pełny opis:
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K.: Biomedyczne podstawy wychowania i kształcenia. PWN, Warszawa 2010.

2. Woynarowska B. (red.): Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację. PWN, Warszawa, 2010.

Literatura uzupełniająca

Lopez R.: Twój nastolatek. Zdrowie i dobre samopoczucie. PZWL, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

I. W zakresie wiedzy – student:

1. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z rozwojem osobniczym człowieka: sfery i etapy rozwoju, tendencje przemian, czynniki wpływające na rozwój.

2. Rozumie istotę rozwoju osobniczego człowieka w ujęciu biopsychospołecznym.

3. Charakteryzuje przebieg rozwoju biologicznego (somatycznego

i motorycznego)

4. Wymienia definicje i wymiary zdrowia oraz czynniki je warunkujące.

5. Wie, jakie są czynniki chroniące i ryzykowne dla zdrowia (indywidualne i środowiskowe) oraz wie, które i jak można modyfikować.

6. Zna najczęstsze zaburzenia w rozwoju oraz zdrowiu dzieci

i młodzieży, ich przyczyny, skutki, zasady profilaktyki i pomocy osobom z tymi zaburzeniami.

7.

II. W zakresie umiejętności – student:

1. Umie dokonać oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci

i młodzieży.

2. Identyfikuje własne problemy oraz potrzeby rozwojowe i zdrowotne, planuje działania dla ich zaspokojenia.

3. Umie rozpoznać podstawowe objawy zaburzeń rozwoju fizycznego oraz ustalić sposób udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży z tymi zaburzeniami.

4. Dokonuje oceny własnej aktywności fizycznej, sposobu żywienia

i innych zachowań prozdrowotnych.

5. Potrafi zdiagnozować potrzeby związane z wychowaniem

i uczeniem się dziecka z chorobą przewlekłą oraz zaplanować formy wspierania jego rozwoju i edukacji.

6. Umie dokonać oceny warunków środowiska fizycznego

i społecznego klasy/szkoły w kontekście zdrowia i samopoczucia uczniów/nauczycieli.

III. W zakresie kompetencji społecznych – student:

1. Rozumie, że pedagog powinien posiadać wiedzę o rozwoju, potrzebach biologicznych, psychicznych i społecznych ludzi

w różnych okresach życia i wykorzystywać ją w praktyce.

2. Ma świadomość, że może mieć wpływ na samopoczucie, zdrowie oraz efekty uczenia się swoich wychowanków/uczniów

3. Wyraża gotowość do wprowadzania zmian w swoim stylu życia

w kierunku prozdrowotnym i tworzenia pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży.

4. Ma świadomość potrzeby rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych, w tym: obserwacji zachowań innych osób, skutecznego komunikowania się, empatii, udzielania wsparcia, współpracy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia

zaliczenie kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kowalewska
Prowadzący grup: Anna Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kowalewska
Prowadzący grup: Anna Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.