Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD - Moduł dydaktyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD - Moduł dydaktyczny
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Moduł Dydaktyczny jest elementem kształcenia na kierunku "pedagogika". Jego podstawowym celem jest wyposażenie studentów w wiadomości i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej, które stanowią segment kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela, oraz w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy pedagoga szkolnego.

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (dz. Ustaw z dnia 6 lutego 2012).


Skrócony opis:

Zestaw przedmiotów w ramach Modułu Dydaktycznego zorientowany jest na integrację teoretycznej warstwy dydaktyki z jej warstwą praktyczną, a w szczególności z nauczycielskim instrumentarium projektowania dydaktycznego oraz analizy doświadczeń. Obejmuje on również problematykę dydaktyczno-wychowawczą pracy szkolnego pedagoga.

Pełny opis:

Moduł obejmuje następujące kręgi zagadnień: a) dydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiczna, jej struktura i podstawowe pojęcia, orientacje dydaktyczne, węzłowe teorie dydaktyczne, elementy nauczycielskiego instrumentarium dydaktycznego: projektowanie dydaktyczne, zagadnienia związane bezpośrednio z realizacją procesu kształcenia uczniów wraz z jego szkolnymi uwarunkowaniami oraz analiza nauczycielskich doświadczeń; b) metodyka działalności pedagogicznej szkolnego pedagoga; c) analiza praktyk. Taki układ modułu zorientowany jest na możliwie ścisłe powiązanie elementów warstwy teoretycznej dydaktyki ogólnej z elementami należącymi do jej warstwy praktycznej (dydaktyczny warsztat pracy nauczyciela) uzupełnionymi o elementy warsztatu pedagoga szkolnego. Moduł zorientowany jest również na rozwijanie u przyszłych pedagogów zespołu dyspozycji określanych mianem refleksyjnego praktyka.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Zna zarys historii i strukturę dydaktyki jako subdyscypliny pedagogicznej i jej podstawowe pojęcia.

2. Zna kulturowo-ewolucyjne uwarunkowania szkolnej edukacji i ich konsekwencje.

3. Zna przesłanki, założenia i konsekwencje orientacji dydaktycznych.

4. Zna przesłanki, założenia i konsekwencje klasycznych stanowisk dydaktycznych.

5. Zna i rozumie dylematy związane ze szkolną edukacją oraz reformami edukacji.

6. Zna składniki projektowania dydaktycznego i rozumie ich znaczenie.

7. Zna uwarunkowania efektywności kształcenia i wychowania w szkole.

8. Zna i rozumie dylematy związane z kierowaniem klasą szkolną, stylami nauczania i utrzymywaniem dyscypliny w klasie szkolnej.

9. Zna i rozumie przesłanki i konsekwencje idei nauczyciela jako refleksyjnego praktyka.

10. Zna zasady projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych.

11. Zna i rozumie specyfikę pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Potrafi konfrontować stanowiska dydaktyczne w świetle kryteriów wywodzących się z orientacji dydaktycznych.

2. Potrafi wskazać kategorie efektów kształcenia związane z poszczególnymi orientacjami dydaktycznymi.

3. Potrafi scharakteryzować i oceniać style nauczania.

4. Potrafi analizować dylematy związane ze szkolną edukacją.

5. Potrafi analizować i oceniać cele i kierunki reform edukacyjnych.

6. Potrafi tworzyć projekty dydaktyczne.

7. Potrafi analizować różne jakościowo wyniki kształcenia oraz wiążące je zależności.

8. Potrafi analizować i interpretować doświadczenia praktyczne.

9. Potrafi skonstruować narzędzie diagnostyczne i przeprowadzić badanie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Przejawia zainteresowanie problematyką szkolnej edukacji i związanymi z nią dylematami.

2. Aktywnie i twórczo analizuje projekty dydaktyczne oraz diagnozuje sytuacje dydaktyczne i wychowawcze.

3. Samodzielnie poszerza wiedzę z zakresu szkolnej edukacji.

4. Aktywnie uczestniczy w wymianach poglądów na temat szkolnej edukacji.

5. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach dotyczących reform oświatowych.

6. Interesuje się problemami edukacyjnymi uczniów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak
Prowadzący grup: Dobromir Dziewulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.