Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD/ANDR - Metodyka kształcenia dorosłych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/ANDR-MKD-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/ANDR - Metodyka kształcenia dorosłych I
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających konstruowanie scenariuszy i samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych w różnych formach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających konstruowanie scenariuszy i samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych w różnych formach. Tematyka zajęć dotyczy planowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego w różnych formach z uwzględnieniem formułowania i uszczegóławiania celów oraz efektów kształcenia, doboru treści, efektywnych metod pracy dydaktycznej z dorosłymi, stosowania środków dydaktycznych i zasad ewaluacji zajęć.

Literatura:

A.Matlakiewicz, H.Solarczyk-Szwec: Dorośli uczą się inaczej: andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, Toruń 2005.

F.Vester: Myślenie, uczenie się, zapominanie: co dzieje się w naszej głowie Jak uczy się mózg? Dlaczego niekiedy zawodzi?, Bydgoszcz 2006.

A.Rzędowska, J.Rzędowski: Wystąpienia publiczne w biznesie, Gliwice 2007.

L.Rae: Planowanie i projektowanie szkoleń, Kraków 2006.

B.Decker: Wystąpienia publiczne, Warszawa 2009.

D. Jeremey: TED. Jak wygłosić mowę życia, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student:

1. zna podstawową terminologię związaną z dydaktyką dorosłych

2. posiada wiedzę z zakresu formułowania celów dydaktycznych i efektów kształcenia

3. zna i rozumie zasady doboru treści kształcenia

4. posiada wiedzę na temat przygotowania i zastosowania podstawowych narzędzi do ewaluacji zajęć

5. zna podstawowe metody pracy dydaktycznej z dorosłymi

Umiejętności: student:

1. potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne w różnych formach łącząc wiedzę z różnych dziedzin

2. potrafi stworzyć scenariusz zajęć

3. potrafi krytycznie ocenić scenariusz zajęć wymieniając jego zalety i mankamenty

4. potrafi adekwatnie dobrać metody i środki w kształceniu dorosłych

5. potrafi wykorzystać nabyte umiejętności podczas prowadzenia zajęć

Kompetencje społeczne: student:

2. efektywnie współdziała w zespole osób zaangażowanych w proces przygotowania, przeprowadzenia i oceny działań dydaktycznych

3. potrafi analizować różne sytuacje występujące w pracy dydaktycznej i zaproponować optymalne rozwiązania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności oraz realizacji zadań cząstkowych.

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Marianowska
Prowadzący grup: Anna Marianowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Marianowska
Prowadzący grup: Anna Marianowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.