Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/KP-PDO-W1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia ogólne sięgające kwestii dla dydaktyki pierwotnych. Należy do nich kulturowo-ewolucyjny rodowód szkolnej edukacji, a obok niego spojrzenia na naturę ludzką wraz z wyłaniającymi się orientacjami dydaktycznymi. Tworzą one mapę porządkującą myślenie o edukacji. Na jej tle analizowane są wybrane stanowiska dydaktyczne wraz z dylematami dotyczącymi szkoły jako instytucji edukacyjnej. Kurs zamyka problematyka wybranych składników instrumentarium nauczycielskiego.

Pełny opis:

1. Człowieczeństwo - kultura - edukacja

2. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna

3. Orientacje dydaktyczne

4. Wybrane stanowiska dydaktyczne:

- J. F. Herbart,

- J. Dewey,

- L.S. Wygotski,

- J. S. Bruner,

- W. Okoń - idea kształcenia wielostronnego i jej przesłanki,

5. Szkoła jako instytucja edukacyjna - dylematy i koncepcje

6. Wybrane składniki nauczycielskiego instrumentarium:

- władza nauczyciela,

- style nauczania,

- dyscyplina w klasie szkolnej.

8. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk

Literatura:

R. Arends, Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa, wszystkie wydania,

M. Dembo, Stosowana psychologia wychowawcza, WSiP, Warszawa 1997,

Sztuka nauczania, Czynności nauczyciela. K. Kruszewski (red.) WN PWN, Warszawa, wszystkie wydania,

Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, WSiP, Warszawa 2005,

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa 1996,

E. Perrott, Efektywne nauczanie, WSiP, Warszawa 1995

S. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, WSiP, Warszawa 1997,

S. Mieszalski, Orientacje dydaktyczne, W: Pedagogika - subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, t. 4. B. Śliwerski (red.), Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2010.

Efekty uczenia się:

KATEGORIE WIEDZY

1. Zna zarys historii i strukturę dydaktyki jako subdyscypliny pedagogicznej i jej podstawowe pojęcia (nauczanie, uczenie się, kształcenie oraz pojęcia odnoszące się do podstawowych elementów struktury dydaktyki),

2. Zna kulturowo-ewolucyjne uwarunkowania szkolnej edukacji i ich konsekwencje,

3. Zna przesłanki, założenia i konsekwencje orientacji dydaktycznych (romantyczno- naturalistyczna, behawiorystyczna, poznawcza-konstruktywizm)

4. Zna przesłanki, założenia i konsekwencje klasycznych stanowisk dydaktycznych (J. F. Herbart, J. Dewey, L. Wygotski, J. Bruner, W. Okoń),

5. Zna i rozumie dylematy związane ze szkolną edukacją,

6. Zna i rozumie przesłanki oraz istotne cechy problemowych metod nauczania, gier dydaktycznych i nauczania programowanego,

7. Zna i rozumie dylematy związane z kierowaniem klasą szkolną, stylami nauczania i utrzymywaniem dyscypliny w klasie szkolnej,

8. Zna i rozumie przesłanki i konsekwencje idei nauczyciela jako refleksyjnego praktyka.

KATEGORIE UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi analizować stanowiska dydaktyczne w świetle kryteriów wywodzących się z orientacji dydaktycznych,

2. Potrafi wskazać kategorie efektów kształcenia związane z poszczególnymi orientacjami dydaktycznymi,

3. Potrafi scharakteryzować style nauczania adekwatne do nauczania podającego, problemowego, gier dydaktycznych i nauczania programowanego,

4. Potrafi analizować dylematy związane ze szkolną edukacją.

5. Potrafi analizować i oceniać cele i kierunki reform edukacyjnych

KATEGORIA POSTAWY SPOŁECZNE

1. Przejawia zainteresowanie problematyką szkolnej edukacji i związanymi z nią dylematami,

2. Aktywnie i twórczo analizuje i diagnozuje sytuacje dydaktyczne

3. Samodzielnie poszerza wiedzę z zakresu szkolnej edukacji,

4. Aktywnie uczestniczy w wymianach poglądów na temat szkolnej edukacji,

5. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach dotyczących reform oświatowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Mieszalski
Prowadzący grup: Stefan Mieszalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Mieszalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.