Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD/PS - Metody pracy z grupą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/PS-MPG1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/PS - Metody pracy z grupą
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie technik pracy w grupie w sytuacji podejmowania różnych zadań, w sytuacji grup zorganizowanych wokół jakiegoś celu lub zadania. Zdobycie umiejętności nawiązywania kontaktu z grupami dzieci i młodzieży, poznania ich celów i sposobu funkcjonowania. Poznanie i ćwiczenie umiejętności prowadzenia różnych rodzajów grup. Poznanie i doświadczenie specyfiki procesu grupowego.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest poznanie metod i technik pracy w grupie w sytuacji podejmowania różnych zadań, w sytuacji grup zorganizowanych wokół jakiegoś celu lub zadania. Zdobycie umiejętności nawiązywania kontaktu z grupami dzieci i młodzieży, poznania ich celów i sposobu funkcjonowania. Poznanie i ćwiczenie umiejętności prowadzenia różnych rodzajów grup. Doświadczenie specyfiki procesu grupowego.

ZAKRES TEMATYCZNY ZAJĘĆ:

1) Definicje grupy, cechy charakterystyczne, rodzaje grup;

2) Proces grupowy (fazy rozwoju grupy, role grupowe, kryzysy w grupie, przywództwo, itp);

3) Analiza potrzeb środowiska/diagnoza potrzeb grupy;

4) Umiejętności w pracy z grupą – znajomość i udoskonalanie;

5) Tworzenie grupy:

a) tworzenie zasad grupowych (kontrakt);

b) integracja grupy;

c) zebranie oczekiwań uczestników;

d) realizowanie zaproponowanego programu;

e) podsumowania pracy grupy (uzyskanie informacji zwrotnej w formie dostosowanej do poziomu grupy);

f) radzenie sobie z problemami w grupie;

6 ) Tworzenie programu oferty zajęć grupowych; umiejętność oceny programów zastanych;

7 ) Komunikacja w grupie;

8) Współpraca w zespole, podejmowanie różnych ról;

9) Analiza własnych doświadczeń związanych z uczestnictwem w procesie grupowym (również odniesienie krytyczne).

Literatura:

• Biagi B., Pracując razem: Podręcznik pomagający grupom w efektywniejszej pracy, Fundusz Współpracy, Warszawa 1994;

• Brown R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, GWP, Gdańsk 2006;

• Corey M., Borey G., Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2002.

• De Jong P., Berg I.K., Rozmowy o rozwiązaniach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007;

• Ewaluacja w pracy metodą projektu, Pozaformalna Akademia Jakości Projektu, FRSE, dostęp online: http://www.platformakultury.pl/files/2011-01-10/pajp_ewaluacja.pdf

• Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, GWP, Gdańsk 2006

•Jakubowska B., Markiewicz J., Rodzina w kryzysie. Podejście integrujące, indywidualne i grupowe formy pomocy. Poradnik dla profesjonalistów, Stowarzyszenie OPTA, 2002;

• Socjoterapia, red. K. Sawicka, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1999;

• Szmagalski J., Przewodzenie małym grupom. Działanie grupowe, Centrum Animacji Kultury, Warszawa 1998;

•Torój M., Praca z grupą szkoleniową: wszystko, co powinien wiedzieć trener, aby osiągnąć sukces, GWP, Gdańsk 2016;

• Vopel K.W., Poradnik dla prowadzących grupy, Wyd.Jedność,Kielce, 2003;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada elementarną wiedzę na temat procesu grupowego m. in. faz rozwoju grupy, ról grupowych, kryzysów w grupie, przywództwa

itp.

Umiejętności:

1. Student opanowuje umiejętność analizy potrzeb środowiska i potrzeb grupy.

2. Student posiada umiejętności:

a/ tworzenia zasad grupowych (kontrakt)

b/ integracji grupy

c/ zebrania oczekiwań uczestników co do udziału w grupie, ich ukonkretnienia i urealnienia

d/ zrealizowania zaproponowanego programu

e/ podsumowania pracy grupy ( uzyskanie informacji zwrotnej w formie dostosowanej do poziomu grupy)

3. Student potrafi samodzielnie stworzyć program oferty zajęć grupowych, ulotkę z informacją o zajęciach oraz potrafi przeprowadzić nabór do grupy.

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi komunikować się, współpracować w zespole oraz podejmować w nim różne role.

2. Student potrafi przeanalizować własne doświadczenia związane z uczestnictwem w procesie grupowym i krytycznie się do nich odnieść.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Podczas cyklu zajęć z "Metod pracy z grupą" studenci opracowują własny program pracy z grupą, który jest oceniany podczas egzaminu modułowego. Program pracy jest przygotowywany i konsultowany z Prowadzącym zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Maliszewska, Hanna Tomaszewska-Pękała
Prowadzący grup: Aneta Maliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia od drugiego tygodnia zajęć. Grupa pierwsza - licencjat, druga - studia magisterskie. Oprócz poniedziałków - jedna sobota.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.