Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD/WNJA - Metody nauczania języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/WNJA-MNJA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/WNJA - Metody nauczania języka angielskiego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym celem kursu jest przygotowanie studentów do pracy w roli nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. Podczasi kursu studenci poznają różne metody nauczania języka angielskiego, zarówno konwencjonalne, jak i niekonwencjonalne. Zapoznając się z każdą z metod dowiadują się o teoriach języka oraz teoriach jego uczenia się i nauczania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z szerokim spektrum metod nauczania języka angielskiego, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, aby następnie potrafili selektywnie dobierać metody i techniki do nauczanej grupy. W ramach każdej metody studenci poznają jej podstawy teoretyczne, w obszarze teorii języka oraz teorii uczenia się. Poznając poszczególne metody dowiadują się o poszczególnych elementach nauczania języka w ramach danej metody, czyli o nauczaniu sprawności receptywnych i produktywnych, nauczaniu słownictwa, gramatyki oraz wymowy. .

Pełny opis:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

- początki nauczania języków obcych (J.A. Comenius);

- pierwsze metody nauczania języka angielskiego, tzw. metody konwencjonalne: metoda gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda audiolingwalna;

- kognitywne podejście w nauczaniu języków obcych (N.Chomsky);

- humanistyczne podejście w nauczaniu języków obcych;

- wybrane metody niekonwencjonalne: metoda reagowania całym ciałem, metoda naturalna, suggestopedia, silent way;

- podejście komunikacyjne we współczesnym nauczaniu języka angielskiego;

- najnowsze odkrycia z zakresu neuronauk a proces uczenia się i nauczania języków obcych.

Literatura:

Richards, J.C., Rodgers, T.S. (2005) Approaches and Methods in Language Teaching; Cambridge University Press.

Harmer, J. (2008) The Practice of English Language Teaching: Pearson Longman.

Scrivener, J. (2010) Learning Teaching: Macmillan Books for Teachers

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu student:

- posiada wiedzę na temat metod nauczania języka angielskiego, zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych;

- w zakresie każdej z omawianych metod ma podstawową wiedzę na temat teorii języka i teorii uczenia się;

- posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystywania omawianych metod w różnych grupach językowych.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student:

- ocenia przydatność danej metody w konkretnej sytuacji nauczania;

- potrafi dokonać selekcji wybranych elementów z poszczególnych metod dla danej grupy językowej;

- wyjaśnia różnice w różnych podejściach i metodach w nauczaniu sprawności receptywnych i produktywnych;

- wyjaśnia różnice w różnych podejściach i metodach w nauczaniu słownictwa, gramatyki i wymowy.

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu kursu student:

- dzieli się wiedzą i refleksją na temat różnych metod nauczania języka angielskiego z innymi nauczycielami;

-analizuje oraz krytycznie ocenia możliwości wykorzystania danej metody w różnych grupach językowych.

Metody i kryteria oceniania:

Formy pracy:

wykład, dyskusja, praca samodzielna

Wymagania:

1. Systematyczne czytanie polecanej literatury.

2. Aktywny udział w dyskusjach podczas zajęć.

3. Obecność na zajęciach - dopuszczalne maks. 2 nieobecności.

4. Test zaliczeniowy na koniec semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.