Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Praktyki pedagogiczne w organizacjach i placówkach pozaszkolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-AKD-PrOPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Praktyki pedagogiczne w organizacjach i placówkach pozaszkolnych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

60-godzinna praktyka pedagogiczna związana ze specjalnością.

Student zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem praktyk na Wydziale Pedagogicznym (informacja na stronie internetowej Wydziału)


Pełny opis:

Miejsca praktyk:

Instytucje opiekuńcze i wychowawcze, domy pomocy społecznej, organizacje młodzieżowe, centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, domy dziecka;

Placówki edukacyjne: ogniska pracy pozaszkolnej, itp.;

Domy, centra i ośrodki kultury, kluby, świetlice, biblioteki;

Samorządy lokalne (gmina, dzielnica, starostwo, sejmik) i administracja państwowa;

Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe;

Ośrodki wypoczynku;

Instytucje turystyczne;

Amatorski ruch artystyczny;

Teatry, kina;

Domy parafialne i wspólnoty wyznaniowe;

Lokalne media (prasa, radio, tv);

Redakcje społeczne i kulturalne w prasie, radiu, telewizji oraz innych mediach elektronicznych;

Ośrodki badania rynku i opinii;

Polonijne ośrodki kulturalne;

Zrzeszone środowiska mniejszości narodowych;

Ośrodki dla uchodźców;

Działy HR, szkoleń itp.;

Kluby muzyczne, studenckie;

Centra interwencji lokalnej i środowiskowej;

Centra aktywności lokalnej;

Kluby osiedlowe, mieszkańców itp.

Oraz każda instytucja lub organizacja, w ramach której możliwe jest podjęcie zadań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, lub w których animacja społeczno-kulturalna sprzyja efektywnej działalności wychowawczej i organizacyjnej.

Studenci samodzielnie poszukują miejsca realizacji praktyk (np. w miejscu zamieszkania lub w pobliżu). Zakres działań podejmowanych w ramach praktyk jest ściśle związany z problematyką specjalności.

Studenci są zobowiązani do ustalenia z opiekunem praktyk miejsca, programu i zadań do wykonania oraz przedłożenia opiekunowi podjętych ustaleń w formie pisemnej przed rozpoczęciem praktyk (program praktyk).

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student zna specyfikę działalności wybranej instytucji;

- potrafi wskazać jej główne cele i zadania statutowe, źródła finansowania działalności, wymagania kwalifikacyjne wobec pracowników;

umiejętności:

- student realizuje w praktyce postulaty animacyjnej;

- współdziała w zespole;

- prowadzi dokumentację praktyk;

postawa:

- student przestrzega zasad etyki zawodowej;

- prowadzi swoje działania w placówce rzetelnie i sumiennie;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rauszer, Anna Sobolewska
Prowadzący grup: Michał Rauszer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rauszer, Anna Sobolewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.