Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Warsztat kompetencji społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-AKD-WKS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Warsztat kompetencji społecznych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii komunikacji, rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnych przestrzeniach funkcjonowania człowieka, kształtowania własnego wizerunku w relacjach społecznych, a także świadomego korzystania z określonych modeli oraz wzorów w pracy wychowawczej z różnorodnymi grupami społecznymi.

Skrócony opis:

Zakres tematyczny obejmować będzie następujące zagadnienia:

• Model kompetencji społecznych.

• Komunikacja werbalna i niewerbalna.

• Modele komunikacji. Wzory i style komunikacji. Kategoryzacja obiektów i zjawisk.

• Relatywizm językowy i percepcja zjawisk.

• Komunikacyjna koncepcja stosunków międzyludzkich. Zarządzanie przekazem niewerbalnym i werbalnym.

• Zasady zachowania asertywnego.

• Zasady wywierania wpływu społecznego.

• Praca zespołowa i delegowanie zadań.

• Strategie adaptacji społecznej.

Pełny opis:

W ramach zajęć student ma kształtować i rozwijać kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga animatora kultury i pedagoga doradcy edukacyjno-zawodowego w społeczeństwie wielokulturowym oraz w celu analizy stymulacji zachowań społecznych, w tym:

stymulowanie umiejętności odkodowywania reguł społecznych, analizowania społecznych sytuacji, stymulowanie tak zwanej empatii poznawczej,

stymulowanie monitorowania własnych i cudzych zachowań ekspresyjnych,

budowanie pozytywnego obrazu siebie, wyzbywanie się lęków i ograniczeń społecznych, treningi zachowań asertywnych, stymulowanie zainteresowania życiem społecznym, różnorodnością sytuacji społecznych.

Literatura:

M. Argyle: Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1999;

E. Aronson,T.P. Wilson, R.M. Akert: Psychologia społeczna, Zysk i S-ka Poznań 1997;

M. Fleischer: Ogólna teoria komunikacji, Wrocław 2007;

P. Hartley: Komunikacja w grupie, Poznań 2000;

K. Jedliński: Trening interpersonalny, W.A.B. Warszawa 2000;

M. L. Knapp, J. A. Hall: Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2000;

I. Kurcz: Psychologia języka i komunikacji, Wyd. Naukowe Scholar Warszawa 2000;

K. Martowska: Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych,

Z. Nęcki: Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000;

H. Retter:, Komunikacja codzienna w pedagogice, Gdańsk 2004.

Efekty uczenia się:

Student:

WIEDZA

Definiuje kluczowe dla zagadnienia kompetencji społecznych pojęcia.

Opisuje model kompetencji społecznych.

Rozumie zależności między składowymi struktury kompetencji społecznych.

Ocenia efektywność różnych zachowań w sytuacjach wymagających

asertywności.

UMIEJĘTNOŚCI

Planuje przebieg procesu komunikacji w różnych sytuacjach społecznych.

Prawidłowo dobiera, w zależności od cech osobowościowo-temperamentalnych jednostki i informacji o niej posiadanych, taktykę zachowania.

Prawidłowo ocenia swoje kompetencje w sytuacjach ekspozycji społecznej.

Właściwie interpretuje uwarunkowania środowiska społecznego i adekwatnie stosuje asertywne strategie autopromocji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość problemów etycznych związanych z procesem komunikacji społecznej oraz wrażliwość na kwestie etyczne.

Potrafi nawiązać kontakt oraz współpracować z uczestnikami różnych sytuacji społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa następuje na podstawie:

- bieżącej oceny przygotowania do zajęć,

- kontroli obecności (dopuszczalne 2 nieobecności, 3 spóźnienia=1 nieobecność),

- prezentacji na zadany temat,

- przygotowanego scenariusza zajęć integracyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Madalińska-Michalak, Anna Sobolewska
Prowadzący grup: Joanna Madalińska-Michalak, Anna Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Uwaga!

Pani prof.J. Madalińska Michalak prowadzi zajęcia w piatki w następujących terminach: 12, 19, 26 X

16, 23, 30 XI

7, 14 XII,

zaś Pani mgr A. Sobolewska prowadzi warsztat w czwartki o 8.30 w tygodniach parzystych (zaczynając od drugiego tygodnia zajęć).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.