Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Laboratorium specjalnościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-AKN-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Laboratorium specjalnościowe
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów i studentki do przeprowadzenia diagnozy instytucji, w której odbywają środowiskową praktykę pedagogiczną.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotować studentów i studentki do przeprowadzenia diagnozy instytucji, w której odbywają oni praktykę środowiskową. Podczas zajęć studentki i studentki nauczą się w jaki sposób zaplanować i przeprowadzić małe badania diagnostyczne. Poszerzą swoją wiedzę metodologiczną z zakresu opracowywania projektów badawczych, jak również poddadzą refleksji proces zbierania danych i ich analizy. Efektem zajęć będzie przygotowanie pisemnego raportu z diagnozy. Studentki i studenci biorący udział w zajęciach będą również zobowiązani przedstawić wyniki diagnozy w instytucji, w której ją przeprowadzali.

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć; zapoznanie się z programem oraz warunkami zaliczenia zajęć; określenie potrzeb edukacyjnych.

2. Warsztat badacza cz I.

3.Warsztat badacza cz II.

4.Warsztat badacza cz III

5. Indywidualne konsultacje projektów badawczych

6. Grupowa wymiana doświadczeń badawczych

7. Prezentacja wyników badań

8 Prezentacja wyników badań, ewaluacje pracy badacza

Literatura:

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2010.

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2011.

D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010.

FRSE, Analiza potrzeb, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Student/ Studentka zna metodologię badań społecznych

- Student/ Studentka wie w jaki sposób przeprowadzić analizę zebranych danych

- Studentka/ Student zna metodę analizy SWOT

UMIEJĘTNOŚCI

- Studentka/ Student potrafi zaplanować i przeprowadzić diagnozę instytucji

- Student/ Studentka w sposób krytyczny ewaluuje działalność diagnozowanej instytucji

- Studentka/ Student potrafi zidentyfikować najważniejsze problemy instytucji i zaproponować ich rozwiązanie

POSTAWY

- Student/ Studentka wykazuje się refleksyjnością w diagnozie wybranej instytucji

- Studentka/ Student jest świadoma/ świadomy użyteczności diagnozy do przeprowadzania zmiany społecznej

Metody i kryteria oceniania:

- uczestnictwo w zajęciach

- bieżący kontakt z prowadzącą w celu monitorowania postępów diagnozy i praktyk

- przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy instytucji, w której odbywa się praktyki oraz opracowanie jej w formie pisemnej

- przedstawienie fragmentu diagnozy podczas zajęć

Schemat diagnozy:

1. Pełna nazwa placówki/organizacji, dokładny adres, możliwości kontaktu (telefony, fax, e-mail, strona

www itp.), dane kontaktowe szefa placówki i opiekuna praktyki.

2. Diagnoza stanu aktualnego - analiza SWOT: Mocne strony (jak je wykorzystać lub wzmocnić?) i

słabości instytucji (jak je zminimalizować lub zamienić w mocne strony?); Sytuacje sprzyjające i zagrożenia

(analiza czynników społecznych, kulturowych, ekonomicznych, politycznych, technologicznych, które w

najbliższych np. trzech latach mogą mieć wpływ na sukces lub niepowodzenie firmy)

3) Wizja instytucji – plan optymalny (jak to powinno być?)

4) Jakie działania (strategia) należy podjąć by zbliżyć się lub osiągnąć plan optymalny?

4. TEMAT DO WYBORU!!!!

a) Misja instytucji (obszary i naczelne zasady działania organizacji; służy przekazaniu tego kim są i czym

się zajmują)

b) Potrzeby klientów i innych zainteresowanych (Kim są klienci? Jakie są ich potrzeby? Co instytucja

może im zaoferować w zakresie zaspokojenia tych potrzeb? ) Kto jeszcze może być ich klientem w

przyszłości?

c) Pracownicy i współpracownicy instytucji (Kim są? Jakie są ich potrzeby? Co instytucja może im

zaoferować w zakresie zaspokojenia tych potrzeb? Ich motywacje?)

d) Konkurencja (Kto jest postrzegany jako konkurencja? Co jest przedmiotem rywalizacji? Jakie są mocne

strony instytucji? Jakie są słabsze strony instytucji? Kto może być konkurentem w bliższej lub dalszej

przyszłości? Czy można z konkurencją podjąć współpracę, w jakich zakresach i na czym może ta współpraca

polegać?)

e) Źródła wsparcia w środowisku (potencjalni współpracownicy lub darczyńcy; osoby lub grupy

sympatyzujące; instytucje, na które można liczyć; osobistości związane z firmą; mieszkańcy; inni)

Praktyki zawodowe:

Laboratorium specjalnościowe jest połączone ze Środowiskową praktyką pedagogiczną

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frindt-Bajson, Marta Pietrusińska
Prowadzący grup: Marta Pietrusińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

02.10.2017

09.10.2017

23.10.2017

06.11.2017

27.11.2017

18.12.2017

08.01.2018

22.01.2018

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frindt-Bajson, Marta Pietrusińska
Prowadzący grup: Marta Pietrusińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.