Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Praktyka pedagogiczna środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-AKN-PP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Praktyka pedagogiczna środowiskowa
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Środowiskowa praktyka pedagogiczna ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie dotychczasowych studiów poprzez ich zastosowanie w praktyce w wybranych przez studentki i studentów organizacjach i instytucjach.

Pełny opis:

Środowiskowa praktyka pedagogiczna ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie dotychczasowych studiów poprzez ich zastosowanie w praktyce w wybranych przez studentki i studentów organizacjach i instytucjach.

Wytyczne do praktyk:

- Wybór miejsca odbywania praktyki, w zależności od preferencji studentów i studentek należy dokonać w porozumieniu z prowadzącymi praktykę z ramienia Wydziału.

- Studenci/ studentki poprzez aktywny udział w działaniach wybranej instytucji mają za zadanie poznanie jej specyfiki, a następnie wykonanie diagnozy instytucji.

- Wykonując zadanie diagnostyczne studenci mogą konsultować się z osobami prowadzącymi analizę doświadczeń w ramach zajęć "Laboratorium specjalnościowe".

- Studenci odbywają praktykę w charakterze wolontariusza (ewentualnie, po uzgodnieniu z prowadzącym możliwe jest popieranie wynagrodzenia).

- Uzgadniają z opiekunem praktyk z ramienia instytucji oraz opiekunem z ramienia Wydziału plan, program i zadania praktyki. Plan praktyk ma poszerzać w wybranych przez studenta obszarach dotychczasową wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów.

- Informują, że obowiązuje ich wykonanie zadania zaliczającego praktykę (diagnoza instytucji).

- W trakcie praktyki, niezależnie od innych zadań ustalonych z instytucją, realizują zadania o charakterze diagnostycznym.

Literatura:

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2010.

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2011.

D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010.

FRSE, Analiza potrzeb, Warszawa

oraz literatura wynikająca z charakterystyki miejsc odbywania praktyk

Efekty uczenia się:

- rozwinięcie wiedzy i umiejętności nabytych w toku dotychczasowych studiów poprzez ich zastosowanie w praktyce

- wzrost wiary we własne kompetencje zawodowe

- zapoznanie się z potencjalnymi miejscami pracy animatora

- pogłębienie refleksyjności dotyczących rozwoju własnych kompetencji zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

- odbycie 60 godzin praktyk w wybranej przez studenta/ studentkę

- dostarczenie wszystkich dokumentów (porozumienie, ramowy plan, zaświadczenie o odbyciu praktyk)

- pozytywna ocena o praktykach wystawiona przez opiekuna praktyk

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.