Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Warsztat kompetencji interpersonalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-AKN-WKI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Warsztat kompetencji interpersonalnych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi kompetencji interpersonalnych i procesów komunikowania się w grupie oraz nabycie i rozwój istotnych umiejętności w warunkach interakcji społecznej, odpowiadających za nawiązywanie kontaktów, utrzymanie ich, umiejętność współpracy oraz osiąganie własnych celów bez zaburzania istniejących relacji. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego rozwijania umiejętności społecznych, podnoszenia kompetencji interpersonalnych w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych i doskonalenia umiejętności świadomego kształtowania własnego wizerunku w kontaktach z innymi.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi kompetencji interpersonalnych i procesów komunikowania się w grupie oraz nabycie i rozwój istotnych umiejętności w warunkach interakcji społecznej, odpowiadających za nawiązywanie kontaktów, utrzymanie ich, umiejętność współpracy oraz osiąganie własnych celów bez zaburzania istniejących relacji. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego rozwijania umiejętności społecznych, podnoszenia kompetencji interpersonalnych w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych i doskonalenia umiejętności świadomego kształtowania własnego wizerunku w kontaktach z innymi.

Podczas kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

- Kompetencje interpersonalne – zakres, charakterystyka i ich rola w relacjach społecznych

- Komunikacja interpersonalna – cechy skutecznej komunikacji

- Komunikacja werbalna i niewerbalna

- Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

- Komunikacja w grupie

- Sztuka prowadzenia dyskusji

- Perswazja i manipulacja w kontaktach interpersonalnych

- Podejmowanie decyzji i efektywna praca w grupie

- Komunikacja w sytuacjach asymetrycznych

- Znaczenie samooceny w relacjach interpersonalnych

- Asertywność i twórcze rozwiązywanie konfliktów

Literatura:

E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, PWN, Warszawa 1999.

M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

R. B. Adler, L. B. Rosenfeld, R. F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2006.

Mosty zamiast murów: podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, PWN, Warszawa 2010.

I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków 2000.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

• Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procesów zachodzących w relacjach interpersonalnych

• Zna pojęcie kompetencji interpersonalnych i ich znaczenie w pracy z grupą

• Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą uwarunkowań procesów komunikowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych

• Umie integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną dotyczącą procesów komunikacji interpersonalnej w celu projektowania działań praktycznych w zakresie pracy z grupą

• Potrafi w jasny i klarowny sposób formułować wnioski dotyczące działań podejmowanych przez grupę

• Potrafi trafnie oceniać efektywność i etyczny charakter określonych zachowań w kontaktach interpersonalnych

• Efektywnie współpracuje z innymi w różnorodnych sytuacjach społecznych

• Udziela wzmocnień społecznych wynikających z potrzeby podtrzymania i pogłębienia relacji w grupie

• Dąży do rozwijania własnych kompetencji interpersonalnych

Metody i kryteria oceniania:

- obecność, przygotowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczone są 2 nieobecności w semestrze),

- samodzielne zaprojektowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych, których celem jest rozwinięcie określonych kompetencji interpersonalnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska, Anna Frindt-Bajson
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska, Anna Frindt-Bajson
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.