Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MNP - Andragogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MNP-A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MNP - Andragogika
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kształtowanie kompetencji andragogicznych studentów jako istotnej części przygotowania pedagogicznego, szczególnie dla studentów nie posiadających wykształcenia pedagogicznego na poziomie licencjatu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy andragoga. Studenci będą zdobywać podstawową i najnowszą wiedzę andragogiczną, która pozwoli im zrozumieć współczesne problemy edukacji dorosłych w szerokich kontekstach oraz ocenić zastosowane rozwiązania praktyczne tych problemów. Studenci będą poznawać wiedzę dotyczącą współczesnych koncepcji edukacji dorosłych oraz praktycznych aplikacji tych koncepcji. Ponadto, studenci zostaną wyposażeni w kompetencje potrzebne do zaplanowania własnego rozwoju poznawczego w toku studiów, a także pomagające im w samodzielnym zdobywaniu wiedzy pedagogicznej.

Literatura:

1. Aleksander T. (2013): Andragogika. Podręcznik akademicki. Radom.

2. Brzezińska A. (2002), Dorosłość – szanse i zagrożenia dla rozwoju, [w:] A. Brzezińska, K. Appelt, J. Wojciechowska (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości, Poznań, s. 11–22.

3. Demetrio D. (2006), Edukacja dorosłych, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, tom III: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Gdańsk, s. 113–236.

4. Illeris K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Wrocław.

5. Jarvis P. (2004). Adult Education and Lifelong Learning. Theory and Practice (3 ed.) London-New York..

6. Kargul J. (2005): Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. Wrocław

7. Knowles M. S., Holton III E. F., Swanson R .A. (2009).

Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki. Warszawa.

8. Malewski M. (2019). Andragogika. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa, s. 391-404.

9. M. Malewski : Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice

10. Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H. (2009). Dorośli uczą się inaczej. Toruń.

11. Oleś P. (2012), Psychologia człowieka dorosłego Ciągłość – zmiana - integracja, Warszawa.

12. Rubenson K. (2010). Barriers to participation in adult education. International Encyclopedia of Education. DOI: 10.1016/B978-0-08-044894-7.00036-1

13. Szarota Z. (2017). Andragogika. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, A. A. Zych (red.). Katowice, s. 88-91

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć andragogicznych oraz rozumie prawidłowości dotyczące podłoża ich cech konstytutywnych i zakresów znaczeniowych

2. posiada wiedzę na temat prawidłowości rozwoju człowieka w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości, konsekwencji zmian rozwojowych dla procesu uczenia się oraz możliwości edukacyjnego wspomagania rozwoju człowieka dorosłego

3. zna podstawowe koncepcje rozwoju człowieka dorosłego, rozumie ich istotę, potencjał i ograniczenia

4. zna podstawowe modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, rozumie różnice między nimi oraz tkwiący w nich potencjał edukacyjny

Umiejętności:

Student

1. potrafi zidentyfikować stadia rozwoju człowieka dorosłego z uwzględnieniem specyficznych zadań rozwojowych

2. potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do autorefleksji na temat zmian zachodzących w poszczególnych fazach i obszarach życia człowieka dorosłego

3. wykorzystując zdobytą wiedzę potrafi zaproponować różne edukacyjne formy wspomagania rozwoju

Kompetencje:

Student

1. odpowiedzialnie realizuje przebieg własnego procesu edukacji wypełniając sumiennie swoje obowiązki

2. ustosunkowuje się krytycznie do analizowanych podczas zajęć problemów

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny identyfikujący zakres orientacji studentów w omawianej podczas wykładów problematyce.

Test uznaje się za zaliczony po uzyskaniu 60 procent pozytywnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pierścieniak, Jan Rutkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Pierścieniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rutkowski, Zofia Szarota
Prowadzący grup: Zofia Szarota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.