Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MPR - Laboratorium praktyki edukacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MPR-PWT-LE1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MPR - Laboratorium praktyki edukacyjnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem praktyk jest umożliwienie studentom/tkom konfrontacji wiedzy teoretycznej oraz metodycznej z praktyką edukacyjną.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali i w terenie

Skrócony opis:

Studenci/tki obserwują placóki edukacyjne (przedszkola i szkoły podstawowe) oraz poddają krytycznej refleksji obserwowane sytuacje.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

- sposoby wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyk szczegółowych w procesie obserwacji, planowania i ewaluacji placówek oraz sytuacji edukacyjnych i wychowawczych organizowanych przez nauczycieli w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

W zakresie umiejętności student potrafi:

- planować i prowadzić obserwacje placówek przedszkolnych i wczesnoszkolnych formułować na ich podstawie wnioski teoretyczne i praktyczne,

- dokonywać refleksji pedagogicznej obserwowanych placówek oraz sytuacji edukacyjnych i zdarzeń krytycznych.

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

- przyjmowania refleksyjnej postawy wobec obserwowanej praktyki edukacyjnej,

- samodzielnego i we współpracy doskonalenia swoich umiejętności zawodowych,

- podejmowania dyskusji na tematy pedagogiczne, formułowania opinii i ocen oraz ich argumentowania z wykorzystaniem wiedzy naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia:

- obecność na zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności),

- realizacja zadań pisemnych stanowiących element portfolio, ustalonych na początku zajęć z prowadzącym (obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela, refleksje dotyczące wskazanych przez prowadzącego elementów przestrzeni odwiedzanych placówek, rozwiązań organizacyjnych i stosowanych metod pracy).

Kryteria oceny zadań:

poprawność merytoryczna i metodyczna wymaganej dokumentacji,

- profesjonalny język opisu, zakres odniesień do teoretycznych podstaw rozwoju i uczenia się dzieci/uczniów,

- pogłębione refleksje studenta/tki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Kamińska, Paulina Marchlik, Marta Pacholczyk-Sanfilippo
Prowadzący grup: Paulina Marchlik, Marta Pacholczyk-Sanfilippo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.