Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MPR - Praktyka nauczycielska językowa w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MPR-PWT-PJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MPR - Praktyka nauczycielska językowa w przedszkolu
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Student:

- prowadzi wstępną rozmowę z nauczycielem dotyczącą charakterystyki pracy nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu oraz bieżącej sytuacji i potrzeb grup, w których praktyka będzie się odbywać,

- obserwuje 15-20 zajęć języka angielskiego w różnych grupach wiekowych i omawia je z nauczycielem-mentorem w celu lepszego zrozumienia podejść, metod i strategii wykorzystywanych w grupie,

- współpracuje z opiekunem praktyk z ramienia przedszkola, wspiera go w codziennych działaniach edukacyjnych, np. przygotowuje materiały, pomaga w pracy z uczniami, dba o dyscyplinę, etc.,

- na bieżąco samodzielnie prowadzi blog (dziennik praktyk), w którym zapisuje refleksje z praktyk, publikuje materiały przygotowane do prowadzenia zajęć: materiały dydaktyczne, gry edukacyjne, plany zajęć, etc. Materiały zebrane na blogu mogą zostać włączone do Portfolio studenta. Do bloga mają dostęp nauczyciel-mentor oraz koordynator praktyki, którzy na bieżąco śledzą działania studenta i udzielają konstruktywnej informacji zwrotnej. Blog traktowany jest jako dziennik praktyk i jedno z narzędzi do komunikacji między studentem, mentorem i koordynatorem praktyki.

- samodzielnie przygotowuje scenariusze i prowadzi 3-5 zajęć z uwzględnieniem znanych mu metod i technik pracy na lekcjach jęz. angielskiego oraz TIK,

- analizuje pomoc dydaktyczną wykorzystywaną podczas zajęć przez nauczyciela (do wyboru: podręcznik - jeśli jest wykorzystywany, gra edukacyjna, karta pracy, etc.)

- samodzielnie opracowuje materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia bieżących zajęć,

- obserwuje dzieci i dobiera metody i techniki pracy do konkretnej grupy,

prowadzi krytyczną refleksję własnej aktywności w toku realizacji programu praktyk,

- jest w stałym kontakcie z nauczycielem-mentorem i koordynatorem praktyki, omawia z nimi kwestie związane z odbywaniem praktyki,

- po zakończeniu praktyki dokonuje samooceny (z uwzględnieniem m.in. swoich mocnych i słabych stron jako przyszłego nauczyciela jęz. angielskiego, obszarów do rozwoju zawodowego) i omawia ją z nauczycielem-mentorem i koordynatorem praktyk.

Literatura:

• Cameron Lynne, Teaching Languages to Young Learners, Cambridge Univeristy Press, 2001

• Feunteun A., Vale D. 2000. Teaching Children English. Cambridge: Cambridge University Press.

• Pinter Annamaria, Teaching Young Language Learners, Oxford University Press, 2006

• Philips S. 2001. Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

• Szpotowicz M., Szulc-Kurpaska M. 2011. Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Praktyki zawodowe:

praktyki w przedszkolu (30h)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Kamińska, Paulina Marchlik, Justyna Wasek, Kamila Wichrowska
Prowadzący grup: Paulina Marchlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Pełny opis:

Student:

- prowadzi wywiad z nauczycielem-mentorem, dotyczący charakterystyki pracy nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu,

- obserwuje zajęcia online (synchroniczne i/lub asynchroniczne): 5-10 zajęć i omawia je z koordynatorem praktyki / nauczycielem-mentorem w celu lepszego zrozumienia podejść, metod i strategii wykorzystywanych w grupie,

- uczestniczy w 3-5 webinariach organizowanych przez zespół koordynatorów praktyk z Wydziału Pedagogicznego UW, co dokumentuje refleksjami na blogu,

- na bieżąco samodzielnie prowadzi blog (dziennik praktyk), w którym zapisuje refleksje z praktyk, z obserwowanych zajęć, analizy pomocy dydaktycznych, publikuje materiały przygotowane do prowadzenia zajęć: materiały dydaktyczne, gry edukacyjne, plany zajęć, etc. Materiały zebrane na blogu mogą zostać włączone do Portfolio studenta. Do bloga mają dostęp nauczyciel-mentor oraz koordynator praktyki, którzy na bieżąco śledzą działania studenta i udzielają konstruktywnej informacji zwrotnej. Blog traktowany jest jako dziennik praktyk i jedno z narzędzi do komunikacji między studentem, mentorem i koordynatorem praktyki.

- samodzielnie przygotowuje scenariusze i prowadzi 3-5 zajęć z uwzględnieniem metod aktywnych oraz TIK (jeśli nie ma możliwości, aby student przeprowadził zajęcia w czasie rzeczywistym, wtedy nagrywa zajęcia, które mogą zostać wykorzystane przez nauczyciela języka angielskiego w grupie przedszkolnej, dostaje informację zwrotną na temat przygotowanych filmów od nauczyciela-mentora i koordynatora praktyk),

- bierze aktywny udział w webinariach prowadzonych przez nauczycieli-praktyków,

- analizuje pomoce dydaktyczne wykorzystywane do zajęć dzieci w wieku, przedszkolnym: podręcznik, gra edukacyjna, platforma edukacyjna (wskazane przez superwizora praktyk),

- samodzielnie opracowuje materiały dydaktyczne odpowiednie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

- jest w stałym kontakcie z nauczycielem-mentorem i koordynatorem praktyki, omawia z nimi kwestie związane z odbywaniem praktyki,

- po zakończeniu praktyki dokonuje samooceny (z uwzględnieniem m.in. swoich mocnych i słabych stron jako przyszłego nauczyciela jęz. angielskiego, obszarów do rozwoju zawodowego) i omawia ją z nauczycielem-mentorem i koordynatorem praktyk.

Uwagi:

Tylko dla studentów bez WNJA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.