Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1 - Język, komunikowanie i media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-AKD-JKM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Język, komunikowanie i media
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest pogłębienie interdyscyplinarnej wiedzy o języku, komunikowaniu i mediach. W trakcie zajęć rozwinięte zostaną zagadnienia związane z przemianami języka, powstawaniem i ewolucją nowych form komunikowania oraz ich rolą, zarówno w życiu indywidualnym, jak i społecznym.

Pełny opis:

Podczas kursu rozwinięte i przedyskutowane zostaną następujące zagadnienia:

1. Język jako forma symboliczna – znaczenie powstania i rozwoju komunikacji werbalnej w życiu indywidualnym i społecznym

2. Kod językowy; funkcje systemu językowego oraz wypowiedzi; język człowieka na tle innych sposobów komunikacji; kompetencja językowa i komunikacyjna

3. Język a myślenie człowieka – relatywizm językowy.

4. Oralność a piśmienność – słowo mówione, słowo pisane jako medium komunikacji i ich znaczenie w recepcji rzeczywistości przez człowieka.

5. Druk i rozpowszechnienie się książki, funkcje książki i jej ewolucja, przyszłość książki w kulturze cyfrowej.

6. Słowo a obraz w komunikacji społecznej, tabloidyzacja przekazów medialnych

7. Reklama jako forma komunikacji społecznej

8. Od tekstu do hipertekstu – ewolucja słowa w e-kulturze. Właściwości komunikacji językowej w Internecie

9. Nowe formy komunikacji społecznej: Facebook, Mem i jego funkcje

10. Nowomowa – język jako narzędzie władzy.

11. Infotainment jako cecha współczesnego przekazu medialnego.

12. Nadużycia w komunikacji społecznej - informacja a manipulacja w mediach. Podstawowe mechanizmy manipulacji.

13. Język w grupie społecznej – slang młodzieżowy i jego obecność w publicznym dyskursie.

Literatura:

1. Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, red. i wstęp G. Godlewski, Warszawa 2003.

2. G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 2007.

3. N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 2004.

4. A. Skudrzyk, Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice 2005.

5. W. Burszta, Od mowy magicznej do szumów popkultury, Warszawa 2009.

6. W. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 2009.

7. U. Eco, O literaturze, Warszawa 2003.

8. B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

9. S. Siekierski, Czytania Polaków w XX wieku, Warszawa 2000.

10. B. Bokus, G.W. Shugar, Psychologia języka dziecka, Gdańsk 2007.

11. R. B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2006.

12. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.

13. W. J. Ong , Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992.

14. D. M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1999.

15. Z. Bokszański, A. Piotrowski, Socjologia języka, Warszawa 1997.

16. I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000.

17. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003.

18. T. Rzepa, Komunikowanie się w sytuacjach społecznych, Szczecin 2002.

19. M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2013.

20. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa 2000.

21. M. Iłowiecki, Krzywe zwierciadło – o manipulacji w mediach, Warszawa 2010.

22. M. Majorek, Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Kraków 2015.

23. M. Kamińska, Niecne memy: dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań 2011.

24. D. Kirkpatrick, Efekt Facebooka, Warszawa 2011.

25. J. Kreft (red.), Facebook: oblicza i dylematy, Kraków 2017.

26. M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004.

27. Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo wobec nowych mediów, nowa edycja, Kraków 2010.

28. W. Godzic, Telewizja i jej gatunki (po Wielkim Bracie), Kraków 2004.

29. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2008.

30. Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski i P. Nowak, Lublin 2004.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą języka rozumianego jako medium kultury,

- wskazuje różnorodne funkcje słowa w komunikacji społecznej,

- potrafi scharakteryzować tendencje rozwojowe współczesnego języka,

- charakteryzuje poszczególne media słowa – głos, pismo, druk, słowo w sieci i omawia ich oddziaływanie na kulturę,

- wskazuje i opisuje uwarunkowania kulturowych przemian komunikacji społecznej

- ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności,

- rozpoznaje różnorodne funkcje komunikatów językowych w przekazach medialnych,

- wskazuje cechy języka prasy, radia, telewizji, Internetu,

- wyróżnia podstawowe mechanizmy manipulacji językowej stosowane w przekazach medialnych,

- rozumie normotwórczą funkcję polszczyzny w mediach,

- potrafi kreatywnie wykorzystać wiedzę o komunikowaniu w praktycznym działaniu

- rozumie znaczenie języka w kulturze,

- analizuje zjawiska i praktyki językowe w kategoriach antropologicznych,

- rozumie wartość pielęgnowania kultury słowa we współczesnej komunikacji społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena merytorycznej aktywności w czasie zajęć (dopuszczone są dwie nieobecności w semestrze)

- samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia z zakresu wiedzy o języku, komunikowaniu i mediach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.