Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1 - Podstawy wiedzy o animacji i komunikacji międzykulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-AKD-PWAK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Podstawy wiedzy o animacji i komunikacji międzykulturowej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wzrost odrębności kulturowej poszczególnych regionów i krajów świata, postępująca globalizacja, migracje wywołane potrzebami ekonomicznymi i wymuszone przez kolejne konflikty zbrojne i zmiany polityczne oraz pogłębiająca się świadomość praw człowieka znalazły swoje odzwierciedlenie we wzroście świadomości różnorodności kulturowej i komunikacyjnej przedstawicieli różnych kultur. Rozwój turystyki kulturowej oraz towarzysząca temu potrzeba świadomego podróżowania wzmocniły te procesy. Celem zajęć jest wprowadzenie studentek i studentów w problematykę komunikacji międzykulturowej. Stworzone przez takich badaczy jak Edward Hall, Geert Hofstede, Richard Gesteland czy Trompenaars i Hampden-Turner typologie kultur oraz narzędzia porównawcze będą punktem wyjścia do analizy wybranych kultur. Ponadto w trakcie zajęć będziemy uczyć się, w jaki sposób prowadzić animację środowisk międzykulturowych z uwzględnieniem kulturowej różnorodności.

Pełny opis:

1. zajęcia organizacyjne: omówienie sylabusa; podział na grupy; losowanie kraju; instrukcja do portretów

2. portrety – prezentacje; zasady przygotowywania wystąpień publicznych

3. analiza materiału filmowego; zasady przygotowywania wystąpień publicznych cd.

4.-5. Wymiary kultury

6. prezentacja: USA

7. prezentacja: Japonia

8. prezentacja: Polska

9. prezentacja: Niemcy

10. prezentacja: Francja

11. prezentacja: Wielka Brytania

12. prezentacja: Szwecja

13. prezentacja: Holandia

Literatura:

Literatura podstawowa do prezentacji

1. Gesteland, R.R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, przeł. H. Malarecka-Simbierowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Hampden-Turner, Ch. & Trompenaars, A. (1998). Siedem kultur kapitalizmu, przeł. D. Gostyńska. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

3. Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje, przeł. M. Durska. Warszawa: PWE.

4. Trompenaars, F. & Hampden-Turner, Ch.. (2002). Siedem wymiarów kultury, przeł. B. Nawrot. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Metody i kryteria oceniania:

OCENA Z ZAJĘĆ

Zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną w komentarzu publicznym. Na ocenę składać się będą: /1/ obecność, /2/ aktywność podczas zajęć, /3/ ocena z prezentacji, /4/ praca „Ja i komunikowanie”, /5/ praca „Moje refleksje na temat zajęć”. Wszystkie elementy muszą zostać rozliczone.

PREZENTACJA

1. PORTRET GRUPY (bez oceny)

2. REFERAT NA TEMAT:

Wzorzec kulturowy i komunikacyjny na przykładzie…

Prace pisemne indywidualne (bez oceny)

PRACA 1: Ja i komunikowanie (bez oceny, maksymalnie 2 strony) – forma dowolna (w postaci przemyśleń) – oddajemy podczas trzeciego spotkania

PRACA 2: Moje refleksje na temat zajęć (bez oceny – praca oddana na ostatnich zajęciach, maksymalnie 2 strony).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska, Elżbieta Durys
Prowadzący grup: Elżbieta Durys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Wzrost odrębności kulturowej poszczególnych regionów i krajów świata, postępująca globalizacja, migracje wywołane potrzebami ekonomicznymi i wymuszone przez kolejne konflikty zbrojne i zmiany polityczne oraz pogłębiająca się świadomość praw człowieka znalazły swoje odzwierciedlenie we wzroście świadomości różnorodności kulturowej i komunikacyjnej przedstawicieli różnych kultur. Rozwój turystyki kulturowej oraz towarzysząca temu potrzeba świadomego podróżowania wzmocniły te procesy. Celem zajęć jest wprowadzenie studentek i studentów w problematykę komunikacji międzykulturowej. Stworzone przez takich badaczy jak Edward Hall, Geert Hofstede, Richard Gesteland czy Trompenaars i Hampden-Turner typologie kultur oraz narzędzia porównawcze będą punktem wyjścia do analizy wybranych kultur. Ponadto w trakcie zajęć będziemy uczyć się, w jaki sposób prowadzić animację środowisk międzykulturowych z uwzględnieniem kulturowej różnorodności.

Pełny opis:

1. zajęcia organizacyjne: omówienie sylabusa; podział na grupy; losowanie kraju; instrukcja do portretów

2. portrety – prezentacje; zasady przygotowywania wystąpień publicznych

3. analiza materiału filmowego; zasady przygotowywania wystąpień publicznych cd.

4.-5. Wymiary kultury

6. prezentacja: USA

7. prezentacja: Japonia

8. prezentacja: Polska

9. prezentacja: Niemcy

10. prezentacja: Francja

11. prezentacja: Wielka Brytania

12. prezentacja: Szwecja

13. prezentacja: Holandia

Literatura:

Literatura podstawowa do prezentacji

1. Gesteland, R.R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, przeł. H. Malarecka-Simbierowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Hampden-Turner, Ch. & Trompenaars, A. (1998). Siedem kultur kapitalizmu, przeł. D. Gostyńska. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

3. Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje, przeł. M. Durska. Warszawa: PWE.

4. Trompenaars, F. & Hampden-Turner, Ch.. (2002). Siedem wymiarów kultury, przeł. B. Nawrot. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Literatura – sugestie dla przygotowujących prezentacje

• Bartor, J. (2011). Japoński wachlarz. Powroty. Warszawa: Wydawnictwo WAB.

• Barzini, L. (2001). Europejczycy, przeł. H. Jankowska. Warszawa: MUZA SA.

• Benedict, R. (2003). Chryzantema i miecz: Wzory kultury japońskiej, przeł. E. Klekot. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

• Bjerke, B. (2004). Kultura a style przywództwa, przeł. B. Nawrot. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

• cykl książeczek „Poradnik ksenofoba” Wydawnictwa Adamantan

• Czapliński, J. & Panek, T. (red). Diagnoza społeczna: Warunki i jakość życia Polaków. Raport; www.diagnoza.com

• Fox, K. (2008). Przejrzeć Anglików: Ukryte zasady angielskiego zachowania, przeł. A. Andrzejewska. Warszawa: MUZA SA.

• Hill, R. (2004). My Europejczycy, przeł. W. Sobiegraj. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski.

• Lewandowski, E. (2005). Pejzaż etniczny Europy. Warszawa: MUZA SA.

• Lewandowski, E. (2008). Charakter narodowy Polaków i innych. Warszawa: MUZA SA.

• Marx, E. (2000). Przełamywanie szoku kulturowego. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

• Mole, J. (2000). W tyglu Europy, przeł. M. Roniker, T. Roniker. Warszawa: Prószyński i S-ka.

• Murdoch, A. (1996). Kontakty z cudzoziemcami. Warszawa: CIM.

• Murdoch, A. (1999). Współpraca z cudzoziemcami w firmie. Warszawa: Poltext.

• Orzechowski, M. (2014). Holandia: Presja depresji. Warszawa: MUZA SA.

• Wałkuski, M. (2012). Wałkowanie Ameryki. Gliwice: Wydawnictwo HELION.

• Zaremba, M. (2008). Polski hydraulik i inne opowieści ze Szwecji, przeł. (przekład zbiorowy). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Uwagi:

OCENA Z ZAJĘĆ

Zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną w komentarzu publicznym. Na ocenę składać się będą: /1/ obecność, /2/ aktywność podczas zajęć, /3/ ocena z prezentacji, /4/ praca „Ja i komunikowanie”, /5/ praca „Moje refleksje na temat zajęć”. Wszystkie elementy muszą zostać rozliczone.

PREZENTACJA

1. PORTRET GRUPY (bez oceny)

2. REFERAT NA TEMAT:

Wzorzec kulturowy i komunikacyjny na przykładzie…

Prace pisemne indywidualne (bez oceny)

PRACA 1: Ja i komunikowanie (bez oceny, maksymalnie 2 strony) – forma dowolna (w postaci przemyśleń) – oddajemy podczas trzeciego spotkania

PRACA 2: Moje refleksje na temat zajęć (bez oceny – praca oddana na ostatnich zajęciach, maksymalnie 2 strony).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.