Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1 - Kompetencje doradcy zawodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-DZ-KDZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Kompetencje doradcy zawodowego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji doradcy zawodowego

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji doradcy zawodowego: profesjonalnego pomagania innym, prezentacji i autoprezentacji, skutecznego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów oraz sytuacji trudnych. Na zajęciach poruszone zostaną tez tematy z zakresu zawodoznawstwa i podstaw prawa pracy i etyki w pracy doradcy. Wiedza i kompetencje omawiane na zajęciach mają na celu zwiększenie efektywności pracy z klientem indywidualnym i grupowym.

Pełny opis:

1. Istota kompetencji – definicje, charakterystyka, użyteczność

2. Kompetencje i kwalifikacje doradcy zawodowego – przepisy prawne i wymogi ponowoczesności, doradztwo zawodowe a inne formy wspierania rozwoju

3. Elementy prawa pracy w pracy doradcy zawodowego

4. Etyka w pracy doradcy

5. Wprowadzenie do zawodoznawstwa

6. Profesjonalna pomoc klientom – zasady i granice

7. Techniki prezentacji

8. Kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów oraz sytuacji trudnych

9. Doradztwo zawodowe dla klientów indywidualnych - Rozmowa doradcza

10. Doradztwo dla grup – tematyka oraz metody wykorzystywane w pracy doradcy zawodowego

Literatura:

Griffin E., (2002), „Podstawy komunikacji społecznej”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Kargulowa A. (2005), „O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu”, PWN, Warszawa.

Lelińska K. (2006), „Zawodoznawstwo w planowaniu kariery”, KG OHP, Warszawa.

Pease A., Pease B.( 2007), „Mowa ciała”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Paszkowska-Rogacz A. (2004), Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa.

Paszkowska-Rogacz A. (2004), Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, KOWEZiU, Warszawa.

Rae L. (2006), „Planowanie i projektowanie szkoleń”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Siarkiewicz E. (2004) (red.), „Niejednoznaczność poradnictwa”, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.

Efekty uczenia się:

Student:

1. posiada wiedzę związaną z teoriami odnoszącymi się do wyboru zawodowego i planowania kariery i potrafi ją wykorzystać do rozwiązywania problemów związanych z planowaniem kariery zawodowej i ścieżki edukacyjnej

2.potrafi zaplanować pracę doradczą związaną z planowaniem kariery

3. potrafił dobrać metody i narzędzia wykorzystywane przez doradcę zawodowego w pracy z klientem indywidualnym i grupowym

4.ma świadomość etycznych aspektów doradzania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności oraz realizacji zadań cząstkowych (np. przeprowadzenie symulacji porady grupowej)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.