Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1 - Praktyki pedagogiczne - doradztwo zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-DZ-PR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Praktyki pedagogiczne - doradztwo zawodowe
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem placówek w których prowadzona jest aktywność doradcza zarówno zawodowa jak i edukacyjna dla osób dorosłych.
Skrócony opis:

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem placówek w których prowadzona jest aktywność doradcza zarówno zawodowa jak i edukacyjna dla osób dorosłych.

Pełny opis:

Podczas praktyk studenci poznają administracyjne aspekty funkcjonowania Instytucji rynku pracy i innych placówek zajmujących się doradczymi działaniami edukacyjnymi i zawodowymi przeznaczonymi dla ludzi dorosłych. Studenci poznają również praktyczne aspekty pracy doradcy zawodowego i edukacyjnego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

Charakteryzuje aktywność doradczą i edukacyjną placówki, w której odbywał praktykę.

Charakteryzuje specyfikę pracy doradcy w placówce, w której odbywa praktykę.

Umiejętności:

Potrafi przygotować materiały niezbędne do prowadzenia rozmowy doradczej.

Potrafi prowadzić dokumentację, związaną z administracyjnymi wymiarami funkcjonowania placówki, w której student odbywa praktyki.

Kompetencje społeczne:

Aktywnie współpracuje w celu realizacji zadania.

Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy doradcy zawodowego i edukacyjnego.

Bierze aktywny udział w działalności placówki, w ramach przydzielonych obowiązków, zgodnie z programem praktyki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia odbywa się na podstawie złożonej dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk przez studenta.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.