Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Taniec w pracy pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2/ASK-L-TA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Taniec w pracy pedagoga
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla tych, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat pedagogiczny o metody pracy związane z tańcem, ruchem i muzyką. Jest to okazja do spotkania się osób, które są specjalistami w określonej technice tanecznej, jak i tych którzy do tej pory nie mieli do czynienia z tańcem.

Celem zajęć jest pokazanie w jaki sposób można wykorzystać wybrane formy tańca w pracy animacyjnej.

Pełny opis:

Zajęcia będą prezentować wybrane techniki taneczne. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z podstawami tańców dawnych, baletu klasycznego, tańca towarzyskiego, ludowego, współczesnego, a także sposobami wykorzystania tańca w terapii. Zajęcia będą miały wymiar praktyczny – prezentowane techniki taneczne będą połączone z nauką podstawowych kroków, a każde zajęcia będą się rozpoczynać nauką jednego tańca integracyjnego. Studenci będą mieli również okazję podzielić się z innymi swoimi umiejętnościami w zakresie wybranej techniki tanecznej lub zaproponować inną niż wyżej wymienione.

Literatura:

- Kuźmińska O., Taniec w teorii i praktyce, AWF w Poznaniu, Poznań 2002

- Taniec w edukacji dzieci i młodzieży. Podręcznik dla nauczycieli, red. Biliński W., Siedlecka B., Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2003

- Lange R., O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna, Rhytmos, Poznań 2009

- Dąbrowska G., Tańcujże dobrze – tańce polskie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.

- Bernard A., Wessel-Therhorn D., Taniec jazzowy, Iskry, Warszawa 2000

- Psychoterapia tańcem I ruchem, t.1 I 2, red. Pędzich Z., GWP, Sopot 2014

- Nowy taniec. Rewolucje ciała, red. Mrozek W., Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012

- Wiszniewski M., Taniec jaako terapia, Mandala Wiedzy, 2016

- Konieczna E. J., Arteterapia w teorii I praktyce, Impuls, Kraków 2014

- Ciało tańczące, “Kultura Współczesna”, nr 3 (69)/2011 – wybrane artykuły

- “Studia choreologica” – wybrane artykuły

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- wie jakie funkcje taniec pełnił na przestrzeni wieków;

- zna podstawowe style taneczne;

- wie jakie formy tańca można stosować w pracy z grupą w zależności od jej wieku i stopnia zaawansowania.

Umiejętności:

Student:

- rozpoznaje podstawowe style taneczne;

- potrafi zaprezentować dwie kombinacje z dwóch różnych technik tanecznych;

- potrafi przeprowadzić trzy tańce integracyjne;

- potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia wykorzystujące taniec jako środek dydaktyczny.

Kompetencje

Student:

- docenia znaczenie tańca i ruchu w pracy pedagogicznej;

- rozumie potrzebę stałego doskonalenia swojego warsztatu pedagogicznego – również w zakresie form ruchowych;

- rozumie konieczność dostosowania form pracy z ruchem w zależności od preferencji i poziomu umiejętności grupy;

- wykazuje się dużym wyczuciem w proponowaniu form ruchowych podopiecznym, dostrzega i akceptuje ich stosunek do tańca.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- udział w zajęciach z minimum 9 różnych technik tanecznych

- opracowanie w zespołach 2-3 osobowych scenariusza zajęć z wykorzystaniem tańca i ruchu

- przeprowadzenie zajęć z wybranej techniki tanecznej lub przeprowadzenie fragmentu zajęć na podstawie napisanego scenariusza.

Z przedmiotu student otrzymuje ocenę – do wewnętrznych rozliczeń w ramach modułu „Metody działań w animacji i edukacji nieformalnej”. Uzyskanie średniej oceny min. 4,5 ze wszystkich przedmiotów w module zwalnia z części ustnej egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Palamer-Kabacińska
Prowadzący grup: Ewa Palamer-Kabacińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.