Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2-Moduł specjalnościowy 2: Edukacyjne wymiary doradztwa zawodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-DZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2-Moduł specjalnościowy 2: Edukacyjne wymiary doradztwa zawodowego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem modułu jest zapoznanie studentów z doradztwem zawodowym ukierunkowanym na edukacyjne aspekty funkcjonowania człowieka dorosłego w różnych sytuacjach, a zwłaszcza w tranzycyjnych.

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z doradztwem zawodowym ukierunkowanym na edukacyjne aspekty funkcjonowania człowieka dorosłego w różnych sytuacjach, a zwłaszcza w tranzycyjnych.

Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z doradztwem zawodowym ukierunkowanym na edukacyjne aspekty funkcjonowania człowieka dorosłego w różnych sytuacjach, a zwłaszcza w tranzycyjnych. Studenci podczas zajęć poznają możliwości i ograniczenia wykorzystania doradztwa edukacyjnego w różnych sytuacjach zawodowych i edukacyjnych. Zwrócona zostanie szczególna uwaga na różne typy tranzycji i ich potencjalne konsekwencje dla człowieka dorosłego. Studenci poznają specyfikę funkcjonowania instytucji rynku pracy w Polsce. Podczas zajęć podjęta zostanie problematyka związana z rynkiem pracy w kontekście międzykulturowym. W czasie zajęć studenci poznają metody analizy i diagnozy potencjału edukacyjnego człowieka dorosłego oraz podejmą refleksję nad własną drogą edukacyjną.

Literatura:

Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego

oraz wybrane artykuły z czasopism naukowych takich jak: Studia Poradoznawcze, Edukacja Dorosłych, Dyskursy Młodych Andragogów

Efekty uczenia się:

Wiedza: student

1. posiada wiedzę o rodzajach sytuacji tranzycyjnych w życiu człowieka dorosłego oraz ich konsekwencjach dla sfery edukacji i pracy

2. rozumie zależności i związki między kulturą środowiska pochodzenia a oczekiwaniami rynku pracy

3. posiada orientację w zakresie problematyki dotyczącej specyfiki pracy w środowisku wielokulturowym

4. posiada wiedzę o instytucjach rynku pracy świadczących usługi doradcze

Umiejętności: student

1. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów tranzycyjnych

2. potrafi krytycznie formułować opinie na temat działania instytucji rynku pracy na podstawie zgromadzonych danych

3. potrafi dokonać analizy potencjału edukacyjnego człowieka dorosłego oraz wskazać możliwe obszary wykorzystania tego potencjału

4. potrafi poddać analizie dylematy z pogranicza pracy i edukacji oraz wskazać potencjalne możliwości ich rozstrzygnięcia

5. posiada umiejętność formułowania rozwiązań problemów dotyczących edukacji i pracy w kontekście wielokulturowym

Kompetencje społeczne: student

1. potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu edukacyjnego

2. prezentuje postawę zrozumienia problemów człowieka dorosłego w sytuacjach tranzycji związanych z edukacyjnymi wyzwaniami na współczesnym rynku pracy

3. wykazuje gotowość do refleksyjnej oceny i analizy pojawiających się trudności z pogranicza pracy i edukacji

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie posteru dotyczącego tranzycji w życiu człowieka i rozmowa na ten temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dębska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.