Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Praktyki pedagogiczne-doradztwo zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-DZ-PR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Praktyki pedagogiczne-doradztwo zawodowe
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem praktyk jest poznanie funkcjonowania placówki, poprzez aktywny udział studenta w jej działaniach oraz kształtowanie kompetencji praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego, a także poznanie specyfiki pracy doradcy zawodowego pracującego z osobami dorosłymi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem placówek w których prowadzona jest aktywność doradcza zarówno zawodowa jak i edukacyjna dla osób dorosłych.

Pełny opis:

Podczas praktyk studenci poznają administracyjne aspekty funkcjonowania Instytucji rynku pracy i innych podmiotów wspierających działania instytucji rynku pracy m.in. akademickich biur karier, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy Studenci poznają również praktyczne aspekty pracy doradcy zawodowego i edukacyjnego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

Charakteryzuje aktywność doradczą i edukacyjną placówki, w której odbywa praktykę.

Charakteryzuje specyfikę pracy doradcy w placówce, w której odbywa praktykę.

Umiejętności:

Potrafi przygotować materiały niezbędne do prowadzenia rozmowy doradczej.

Potrafi prowadzić dokumentację, związaną z administracyjnymi wymiarami funkcjonowania placówki, w której odbywa praktyki.

Kompetencje społeczne:

Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy doradcy zawodowego i edukacyjnego.

Bierze aktywny udział w działalności placówki, w ramach przydzielonych obowiązków, zgodnie z programem praktyki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia odbywa się na podstawie złożonej dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dębska
Prowadzący grup: Ewa Dębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.