Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Alternatywne metody terapii pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-PWT-AM Kod Erasmus / ISCED: 05.2 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: MS2 - Alternatywne metody terapii pedagogicznej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem alternatywnych metod terapii.

Skrócony opis:

Treści przedmiotu mają na celu przygotowanie studentów do pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem alternatywnych metod terapii. Studenci poznają różne rodzaje alternatywnych oddziaływań terapeutycznych m. in. biofeedback, muzykoterapia, arteterapia, bajkoterapia, choreoterapia, dogoterapia, felinoterapia, hipoterapia, ...Treści przedmiotu dostarczają wiedzy pozwalającej świadomie i skutecznie wykorzystywać elementy terapii alternatywnych w pracy z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do pracy terapeutycznej obejmującej alternatywne metody terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym u których stwierdzono występowanie trudności edukacyjnych.i zaburzeń rozwojowych . Przede wszystkim przedmiot zapoznaje studentów od strony teoretycznej z wybranymi metodami i technikami alternatywnej terapii, a zwłaszcza: muzykoterapią, arteterapią, terapią zabawy, dogoterapią, hipoterapią, felinoterapią i biofeedbackiem. Studenci zapoznają się z celami, zasadami i specyfiką organizowania zajęć z wykorzystaniem alternatywnych metod terapii. Uczą się przygotowywać zajęcia o charakterze terapeutycznym ukierunkowanym na realizację na realizację określonych celów terapeutycznych z udziałem metod alternatywnych Nadrzędnym celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do świadomego wykorzystywania znanych im rozwiązań terapeutycznych do zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci.

Literatura:

1. Colonna – Kasjan D., Muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej. W: Cylulko P., Gładyszewska – Cylulko J. (red.), Muzykoterapia. Tożsamość – transgresja- transdyscyplinarność. Wrocław 2010

2.Galińska E.: Muzyka w terapii. Psychologiczne i fizjologiczne mechanizmy jej działania, Warszawa 2006

3.Klimas-Kuchtowa E., Synergiczne oddziaływanie w psychologicznej relacji pomagania.W: Cylulko P., Gładyszewska – Cylulko J. (red.), Muzykoterapia. Tożsamość – transgresja- transdyscyplinarność. Wrocław 2010

4. Lecourt E., Muzykoterapia czyli jak wykorzystać silę dźwięków, Chorzów 2008

5. Lewandowska K.: Muzykoterapia dziecięca ,wyd. III, Gdańsk 2007

6. MacKay G.,Dinkmeyer D., To jak się czujesz zależy od Ciebie! Gdańsk 2004

7. Szulc W.: Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacj, Lublin 2005

8. Wheeler B.L.,(2010) Psychoterapeutyczna klasyfikacja procedur muzykoterapeutycznych – kontinuum procedur. http:// arteterapia.pl/ artykuly

Efekty uczenia się:

Wiedza

-student zna wybrane rodzaje terapii alternatywnych

- student interpretuje zasadność stosowania terapii alternatywnych adekwatnie do potrzeb dzieci

- student potrafi określać cele, zadania, zasady i efekty stosowania terapii alternatywnych

Umiejętności

-student potrafi klasyfikować i dobierać alternatywne metody terapii do indywidualnych potrzeb dzieci i wskazań diagnostycznych

- student potrafi praktycznie wykorzystywać alternatywne metody terapii w pracy wspierającej rozwój i edukację dzieci

- student potrafi przygotowywać zajęcia z wykorzystywaniem wybranych metod terapii alternatywnych

Kompetencje społeczne

- student jest otwarty, poszukujący i refleksyjny w dobieraniu metod pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-student potrafi nawiązywać dobre relacje z dziećmi i ich opiekunami w celu skłonienia ich do udziału w terapiach alternatywnych np. hipoterapii

-student jest świadomy odpowiedzialności za stosowane wpływy terapeutyczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kursu na podstawie ćwiczeń i prac zaprojektowanych do wykonania przez studentów indywidualnie i grupowo. .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Klimowicz, Małgorzata Sieńczewska, Romualda Terenc-Pawliczak
Prowadzący grup: Katarzyna Klimowicz, Romualda Terenc-Pawliczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Treści przedmiotu mają na celu przygotowanie studentów do pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem alternatywnych metod terapii. Studenci poznają różne rodzaje alternatywnych oddziaływań terapeutycznych m. in. biofeedbach, muzykoterapia, arteterapia, dogoterapia, felinoterapia, hipoterapia, ...Treści przedmiotu dostarczają wiedzy pozwalającej świadomie i skutecznie wykorzystywać elementy terapii alternatywnych w pracy z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do pracy terapeutycznej obejmującej alternatywne metody terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym u których stwierdzono występowanie trudności edukacyjnych.i zaburzeń rozwojowych . Przede wszystkim przedmiot zapoznaje studentów od strony teoretycznej z wybranymi metodami i technikami alternatywnej terapii, a zwłaszcza: muzykoterapią, arteterapią, terapią zabawy, dogoterapią, hipoterapią, felinoterapią i biofeedbackiem. Studenci zapoznają się z celami, zasadami i specyfiką organizowania zajęć z wykorzystaniem alternatywnych metod terapii. Uczą się przygotowywać zajęcia o charakterze terapeutycznym ukierunkowanym na realizację na realizację określonych celów terapeutycznych z udziałem metod alternatywnych Nadrzędnym celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do świadomego wykorzystywania znanych iim rozwiązań terapeutycznych do zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci.

Uwagi:

Zajęcia prowadzą:

mgr Katarzyna Klimowicz - Bajkoterapia - wybrane piątki : 8.30-11.30

mgr Roma Terenc-Pawliczak - Muzykoterapia - wybrane piatki: 13.30-16.30

...............będzie jeszcze jedna Metoda, a więc jeszzce jeden termin - w trakcie negocjacji Choreoterapia - każda grupa jeden weekend - poprowadzi mgr Izabela Guzek - wkrótce szczegóły

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Klimowicz, Małgorzata Sieńczewska, Romualda Terenc-Pawliczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Treści przedmiotu mają na celu przygotowanie studentów do pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem alternatywnych metod terapii. Studenci poznają różne rodzaje alternatywnych oddziaływań terapeutycznych m. in. biofeedbach, muzykoterapia, arteterapia, dogoterapia, felinoterapia, hipoterapia, ...Treści przedmiotu dostarczają wiedzy pozwalającej świadomie i skutecznie wykorzystywać elementy terapii alternatywnych w pracy z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do pracy terapeutycznej obejmującej alternatywne metody terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym u których stwierdzono występowanie trudności edukacyjnych.i zaburzeń rozwojowych . Przede wszystkim przedmiot zapoznaje studentów od strony teoretycznej z wybranymi metodami i technikami alternatywnej terapii, a zwłaszcza: muzykoterapią, arteterapią, terapią zabawy, dogoterapią, hipoterapią, felinoterapią i biofeedbackiem. Studenci zapoznają się z celami, zasadami i specyfiką organizowania zajęć z wykorzystaniem alternatywnych metod terapii. Uczą się przygotowywać zajęcia o charakterze terapeutycznym ukierunkowanym na realizację na realizację określonych celów terapeutycznych z udziałem metod alternatywnych Nadrzędnym celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do świadomego wykorzystywania znanych iim rozwiązań terapeutycznych do zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci.

Uwagi:

Zajęcia prowadzą:

mgr Katarzyna Klimowicz - Bajkoterapia - wybrane piątki : 8.30-11.30

mgr Roma Terenc-Pawliczak - Muzykoterapia - wybrane piatki: 13.30-16.30

...............będzie jeszcze jedna Metoda, a więc jeszzce jeden termin - w trakcie negocjacji Choreoterapia - każda grupa jeden weekend - poprowadzi mgr Izabela Guzek - wkrótce szczegóły

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.