Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Metody terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-PWT-MT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Metody terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do efektywnej i profesjonalnej pracy z dziećmi wykazującymi trudności w czytaniu i pisaniu.Słuchacze mają poznać i umieć wykorzystać adekwatnie do indywidualnych potrzeb uczniów terapeutyczne metody czytania i pisania. Przedmiot pozwala zrozumieć istotę zróżnicowania pomiędzy metodami czytania służącymi terapii pedagogicznej a metodami powszechnie stosowanymi w edukacji.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z metodami nauki czytania stosowanymi w terapii pedagogicznej. Słuchacze mają posiąść umiejętność nie tylko wykorzystywania poznanych metod w praktyce terapeutycznej, ale także potrafić dobierać je adekwatnie do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów. Treści przedmiotu wyposażają słuchaczy również w umiejętności modyfikowania metod dla uzyskania lepszych efektów terapeutycznych.

Pełny opis:

Przedmiot pozwala studentom opanowaną wcześniej wiedzę nt. rozwoju dzieci i specyfiki jego zaburzeń oraz wiedzę z zakresu metodyki nauczania czytania i pisania dla pogłębienia świadomości potrzeby stosowania specyficznych metod nauki czytania w celach terapeutycznych. Przedmiot nawiązuje zatem także do treści związanych z postępowaniem terapeutycznym wobec dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu o różnej specyfice i etiologii. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z metodami nauki czytania stosowanymi w terapii pedagogicznej. Słuchacze mają posiąść umiejętność nie tylko wykorzystywania poznanych metod w praktyce terapeutycznej, ale także potrafić dobierać je adekwatnie do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów. Treści przedmiotu wyposażają słuchaczy również w umiejętności modyfikowania metod dla uzyskania lepszych efektów terapeutycznych. Studenci m. in. poznają także metody: wspierania terapeutycznego jak: metody sylabowe M. Kujawy i E. Kurzyny, metody wielopłaszczyznowe B. Zakrzewskiej i J. Baran a także metody Z. Saduś, Z. Pietrzak - Stępkowskiej oraz metody tzw. wczesnej interwencji

Literatura:

E. Kujawa, M. Kurzyna - Metoda 18 struktur wyrazowych

B. Zakrzewska - Trudności w czytaniu i pisaniu

A.Domagała, U&. Mirecka - Grafomotoryka u dzieci

J. Mickiewicz - Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania

Efekty uczenia się:

Student zna metody czytania i pisania stosowane w postępowaniu terapeutycznym. Student potrafi dobierać je i modyfikować do indywidualnych potrzeb ucznia. Student potrafi interpretować i uzasadniać potrzebę wykorzystania określonej metody. Student rozumie istotę zróżnicowania pomiędzy metodami czytania powszechnie stosowanymi w edukacji a terapeutycznymi. Student potrafi i rozumie potrzebę włączania specyficznych metod czytania i pisania w przebieg codziennej pracy ucznia. Student wykorzystuje wiedzę i umiejętności terapeutyczne dla organizowania skutecznej terapii wobec dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie studentów dokonuje się na podstawie ich aktywności na zajęciach związanej z omawianymi treściami programowymi.Jednak podstawą oceny jest przygotowanie przez studenta pisemnej pracy pokazującej sposoby modyfikowania i wykorzystania terapeutycznego metod czytania i pisania w przebiegu postępowania wobec określonych przypadków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Nowakowska, Małgorzata Sieńczewska
Prowadzący grup: Lidia Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z metodami nauki czytania stosowanymi w terapii pedagogicznej. Słuchacze mają posiąść umiejętność nie tylko wykorzystywania poznanych metod w praktyce terapeutycznej, ale także potrafić dobierać je adekwatnie do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów. Treści przedmiotu wyposażają słuchaczy również w umiejętności modyfikowania metod dla uzyskania lepszych efektów terapeutycznych.

Pełny opis:

Przedmiot pozwala studentom opanowaną wcześniej wiedzę nt. rozwoju dzieci i specyfiki jego zaburzeń oraz wiedzę z zakresu metodyki nauczania czytania i pisania dla pogłębienia świadomości potrzeby stosowania specyficznych metod nauki czytania w celach terapeutycznych. Przedmiot nawiązuje zatem także do treści związanych z postępowaniem terapeutycznym wobec dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu o różnej specyfice i etiologii. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z metodami nauki czytania stosowanymi w terapii pedagogicznej. Słuchacze mają posiąść umiejętność nie tylko wykorzystywania poznanych metod w praktyce terapeutycznej, ale także potrafić dobierać je adekwatnie do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów. Treści przedmiotu wyposażają słuchaczy również w umiejętności modyfikowania metod dla uzyskania lepszych efektów terapeutycznych. Studenci m. in. poznają także metody: wspierania terapeutycznego jak: metody sylabowe M. Kujawy i E. Kurzyny, metody wielopłaszczyznowe B. Zakrzewskiej i J. Baran a także metody Z. Saduś, Z. Pietrzak - Stępkowskiej oraz metody tzw. wczesnej interwencji

Literatura:

E. Kujawa, M. Kurzyna - Metoda 18 struktur wyrazowych

B. Zakrzewska - Trudności w czytaniu i pisaniu

A.Domagała, U&. Mirecka - Grafomotoryka u dzieci

J. Mickiewicz - Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.