Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Metody wspierania rozwoju dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-PWT-MW Kod Erasmus / ISCED: 05.2 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: MS2 - Metody wspierania rozwoju dziecka
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do pracy z małym dzieckiem tj. w wieku 3 -7 lat w celu wspierania jego rozwoju zarówno w wymiarze terapeutycznym jak i profilaktycznym. Słuchacze mają opanować wiedzę oraz umiejętności umożliwiające efektywne i profesjonalne oddziaływanie na różne sfery rozwoju dziecka, tj. w sferze poznawczej, emocjonalnej, społecznej i motorycznej. przedmiot pozwala poznać metody i techniki wspierania rozwoju dziecka a także uwarunkowania ich skoordynowania oraz zasady postępowania wobec dziecka i jego opiekunów

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką rozwoju małego dziecka w różnych sferach tj umysłowej, percepcyjnej, motorycznej i emocjonalno - społecznej. Przedmiot dostarcza zarówno wiadomości jak i wyposaża w umiejętności pozwalające interpretować ewentualne nieprawidłowości w rozwoju dziecka, określać ich źródło i wytyczyć sposoby postępowania tak terapeutycznego jak i profilaktycznego. Treści przedmiotu służą zapoznaniu słuchaczy z metodami wspierania rozwoju małego dziecka w różnych obszarach, ale z akcentem na wpływy o charakterze holistycznym.

Pełny opis:

Przedmiot pozwala przede wszystkim zapoznać słuchaczy ze specyfiką rozwoju małego dziecka, mechanizmami rozwoju i czynnikami zaburzającymi prawidłowy rozwój. Celem przedmiotu jest także dostarczenie zarówno wiedzy jak i umiejętności klasyfikowania ewentualnych problemów rozwojowych dzieci oraz określania potrzeb dziecka z zaburzeniami w tym obszarze. Przedmiot zawiera treści pozwalające na skuteczną interwencję terapeutyczną w stosunku do małego dziecka z zaburzeniami w sferze zarówno poznawczej jak i emocjonalno - społecznej czy też motorycznej. Studenci poznają specjalne metody i techniki służące szeroko rozumianej stymulacji rozwoju. Zdobywają też umiejętności sprzyjające nawiązywaniu współpracy z opiekunami dziecka oraz specjalistami. Zadaniem przedmiotu jest także rozbudzenie u słuchaczy wrażliwości na jakość funkcjonowania dziecka oraz warunki jego rozwoju.

Literatura:

B. Kaja -Zarys terapii dziecka

J. Dąbrowska - Jabłońska - Terapia dzieci i młodzieży

St. Mihilewicz-Dziecko z trudnosciami w rozwoju

Efekty uczenia się:

Student zna mechanizmy rozwoju dziecka oraz charakterystyczne cechy rozwoju dzieci w wieku 3 - 7 lat. Potrafi wyodrębnić w zachowaniach dzieci niepokojące objawy mogące stanowić symptomy zaburzeń rozwojowych w różnych sferach. Student potrafi także klasyfikować objawy i określać na tej podstawie specjalne potrzeby rozwojowe dziecka. Student zna metody wpływania profilaktyczno - terapeutycznego na różne przestrzenie rozwoju dziecka i potrafi je adekwatnie do potrzeb dziecka zastosować z uwzględnieniem zasad postępowania, uwarunkowań i przy współudziale opiekunów dziecka oraz specjalistów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie studentów dokonywane jest na podstawie przygotowywanych projektów wspierania rozwoju dziecka odnoszących się do określonego "przypadku". Kryteria oceniania są ściśle powiązane ze specyfika analizowanych indywidualnych przypadków dzieci.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sieńczewska
Prowadzący grup: Amelia Pergół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.