Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Organizacja i projektowanie oddziaływań terapeutycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-PWT-OP Kod Erasmus / ISCED: 05.2 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: MS2 - Organizacja i projektowanie oddziaływań terapeutycznych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych a w szczególności w zakresie organizowania pracy terapeutycznej. Słuchacze mają poznać procedury służące organizowaniu wsparcia terapeutycznego oraz umieć projektować programy i zajęcia terapeutyczne dla uczniów wymagających interwencji terapeutycznej.

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów od strony teoretycznej oraz praktycznej do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Akcent położony jest na warstwę organizacyjną takiej pomocy. Studenci poznają strukturę i sposoby organizowania zajęć terapeutycznych . Uczą się też projektowania indywidualnych programów terapeutycznych dla uczniów wymagających wsparcia. Program zapoznaje słuchaczy m. in. z zasadami organizacji oddziaływań terapeutycznych.

Pełny opis:

Przedmiot integruje treści i umiejętności z pogranicza psychologii, pedagogiki, socjologii i terapii pedagogicznej dla budowania świadomości terapeutycznej nauczycieli w zakresie organizacji terapii psychologicznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i z zaburzeniami rozwojowymi. Przedmiot przygotowuje studentów od strony teoretycznej oraz praktycznej do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Akcent położony jest na warstwę organizacyjną takiej pomocy. Studenci poznają strukturę i sposoby organizowania zajęć terapeutycznych . Uczą się też projektowania indywidualnych programów terapeutycznych dla uczniów wymagających wsparcia. Program zapoznaje słuchaczy m. in. z zasadami organizacji oddziaływań terapeutycznych oraz strukturą a także aspektami prawnymi, socjologicznymi, psychologicznymi i pedagogicznymi zajęć terapeutycznych. Treści przedmiotu uświadamiają rolę nauczyciela w organizacji i projektowaniu działań terapeutycznych.Uświadamiają także funkcje rodziny i środowiska rówieśniczego w projektowaniu rozwiązań terapeutycznych.

Literatura:

T. Lewandowska - Kidoń , B. Kalinowska - Witek - Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

A. Kargulowa - O teorii i praktyce poradnictwa

A. Radwańska - Jak pomóc dziecku z dysleksją rozwojową

A. Franczyk, K. Krajewska - Skarbiec nauczyciela terapeuty

M. Bogdanowicz, A. Adryjanek - Uczeń z dysleksją w szkole

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student zna zasady i przepisy regulujące organizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi

-student rozumie potrzebę indywidualizowania pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- student wykorzystuje wiedzę z psychologii, pedagogiki, socjologii dla projektowania zajęć terapeutycznych

- student rozumie potrzebę współdziałania z rodzicami dzieci oraz różnymi

instytucjami dla projektowania zajęć terapeutycznych

- student zna elementy programów terapeutycznych

Umiejętności

-student potrafi w oparciu o posiadaną wiedzę organizować pomoc terapeutyczną dla dzieci

- student wykorzystuje zasady i procedury organizacyjne dla budowania programów terapeutycznych

- student potrafi przygotować projekt oddziaływań terapeutycznych na podstawie diagnozy, adekwatnie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci

Kompetencje społeczne

- student współpracuje z osobami i instytucjami mogącymi w istotny sposób pomóc w organizowaniu oddziaływań terapeutycznych

- student jest refleksyjny i elastyczny w projektowaniu oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka

- student przestrzega zasad terapii pedagogicznej w projektowaniu i organizowaniu oddziaływań terapeutycznych

- student współpracuje z uczniami w realizacji projektów terapeutycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Nowakowska, Małgorzata Sieńczewska
Prowadzący grup: Lidia Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów od strony teoretycznej oraz praktycznej do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Akcent położony jest na warstwę organizacyjną takiej pomocy. Studenci poznają strukturę i sposoby organizowania zajęć terapeutycznych . Uczą się też projektowania indywidualnych programów terapeutycznych dla uczniów wymagających wsparcia. Program zapoznaje słuchaczy m. in. z zasadami organizacji oddziaływań terapeutycznych.

Pełny opis:

Przedmiot integruje treści i umiejętności z pogranicza psychologii, pedagogiki, socjologii i terapii pedagogicznej dla budowania świadomości terapeutycznej nauczycieli w zakresie organizacji terapii psychologicznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i z zaburzeniami rozwojowymi. Przedmiot przygotowuje studentów od strony teoretycznej oraz praktycznej do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Akcent położony jest na warstwę organizacyjną takiej pomocy. Studenci poznają strukturę i sposoby organizowania zajęć terapeutycznych . Uczą się też projektowania indywidualnych programów terapeutycznych dla uczniów wymagających wsparcia. Program zapoznaje słuchaczy m. in. z zasadami organizacji oddziaływań terapeutycznych oraz strukturą a także aspektami prawnymi, socjologicznymi, psychologicznymi i pedagogicznymi zajęć terapeutycznych. Treści przedmiotu uświadamiają rolę nauczyciela w organizacji i projektowaniu działań terapeutycznych.Uświadamiają także funkcje rodziny i środowiska rówieśniczego w projektowaniu rozwiązań terapeutycznych.

Literatura:

T. Lewandowska - Kidoń , B. Kalinowska - Witek - Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

A. Kargulowa - O teorii i praktyce poradnictwa

A. Radwańska - Jak pomóc dziecku z dysleksją rozwojową

A. Franczyk, K. Krajewska - Skarbiec nauczyciela terapeuty

M. Bogdanowicz, A. Adryjanek - Uczeń z dysleksją w szkole

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.