Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Praca z dzieckiem zdolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-PWT-PDZ Kod Erasmus / ISCED: 05.2 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: MS2 - Praca z dzieckiem zdolnym
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do rozpoznawania dzieci zdolnych i uzdolnionych wśród innych i adekwatnego do ich potrzeb rozwojowych edukacyjnych postępowania dydaktyczno - wychowawczego.

Skrócony opis:

Przedmiot dostarcza przede wszystkim wiedzy na temat sposobów wyróżniania z grupy i diagnozowania dzieci zdolnych przez nauczyciela i metod oraz zasad postępowania z nimi w procesie edukacyjnym. Treści przedmiotu pozwalają też poznać wybrane organizacje zajmujące się wspieraniem dziecka zdolnego oraz sposoby ich postępowania służące rozwojowi dzieci zdolnych.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi przygotowanie słuchaczy do rozpoznawania dzieci zdolnych wśród innych uczniów i adekwatnego do ich potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych postępowania dydaktyczno - wychowawczego. Słuchacze wyposażani są też w umiejętności nawiązywania kontaktów z różnymi instytucjami zajmującymi się pracą z uczniami zdolnymi oraz sposobami i zakresami współpracy z nimi. Słuchacze podczas zajęć zapoznają się z wybranymi metodami i technikami wspierania dzieci zdolnych w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Uzyskują także doświadczenia, w zakresie postępowania wspierającego dzieci zdolne, pozwalające na skuteczne realizowanie ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w przebiegu postępowania dydaktyczno – wychowawczego.

Literatura:

M. Jabłonowska – Uczeń zdolny i jego edukacja

W. Limont – Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować.

W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer – Zdolności, talent, twórczość

G. Szumski – Dobór i kształcenie uczniów zdolnych

D. Czelakowska – Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji

M. Patryka – Zdolni, utalentowani, twórczy

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student jest świadomy szczególnej roli nauczyciela w diagnozowaniu postępowaniu wobec dziecka zdolnego

- student ma wiedzę na temat sposobów rozpoznawania zdolności dzieci i budowania odpowiednich strategii postępowania wobec nich

- student orientuje się w zakresie sposobów wspierania rozwoju i edukacji dzieci zdolnych

Umiejętności

- student potrafi rozpoznać dziecko zdolne w grupie

- student potrafi określać potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci zdolnych

- student potrafi wykorzystywać różne metody pracy z dzieckiem zdolnym na rzecz jego rozwoju w przebiegu procesu dydaktyczno - wychowawczego

Kompetencje społeczne

- student jest wrażliwy na potrzeby dzieci zdolnych

- student jest refleksyjny w dobieraniu strategii postępowania wobec dzieci zdolnych

- student nawiązuje z instytucjami, rodzicami i innymi nauczycielami na rzecz pracy z uczniami zdolnymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sieńczewska
Prowadzący grup: Joanna Pękala, Aleksandra Szyller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.