Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-PWT-TD Kod Erasmus / ISCED: 05.2 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: MS2 - Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w ,wiedzę oraz umiejętności pozwalające na skuteczną interwencję terapeutyczną w sytuacji stwierdzenia trudności w uczeniu się matematyki uczniów wczesnej edukacji. Treści przedmiotu pozwalają poznać strategie postępowania wobec dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki powstałymi na różnym tle. Przedmiot wiążąc zagadnienia związane z metodyką nauczania matematyki, psychologią rozwojową oraz kliniczną staje się podstawą kompetencji terapeutycznych w zakresie wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie uczenia się matematyki.

Skrócony opis:

Treści przedmiotu stanowią podstawę kształtowania kompetencji studentów w zakresie udzielania pomocy o charakterze terapeutycznym dzieciom przejawiającym trudności w uczeniu się matematyki. Przedmiot zapoznaje słuchaczy z rodzajami trudności w uczeniu się matematyki, ich przyczynami i objawami. Pozwala też uzyskać orientację w zakresie diagnozowania problemów w uczeniu się matematyki uczniów klas I - III oraz w zakresie redukowania ich problemów edukacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi szczególne dopełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się.Wiąże treści z obszaru psychologii rozwojowej, klinicznej i metodyki ze szczególnym uwzględnieniem metodyki nauczania matematyki.

Treści przedmiotu stanowią podstawę kształtowania kompetencji studentów w zakresie udzielania pomocy o charakterze terapeutycznym dzieciom przejawiającym trudności w uczeniu się matematyki. Przedmiot zapoznaje słuchaczy z rodzajami trudności w uczeniu się matematyki, ich przyczynami i objawami. Pozwala też uzyskać orientację w zakresie diagnozowania problemów w uczeniu się matematyki uczniów klas I - III oraz w zakresie redukowania ich problemów edukacyjnych.

Studenci poznają też różne metody i techniki udzielania pomocy terapeutycznej w uczeniu się matematyki. Szczególny akcent położony jest na specyficzne trudności dotyczące uczenia się matematyki tj. dyskalkulii jej rodzajów.

Literatura:

M. Oszwa - Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu

M. Oszwa -Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych

E. Gruszczyk - Kolczyńska - Dzieci ze specyficznym itrudnosciam iw uczeniu się matematyki

Efekty uczenia się:

Student interpretuje trudności w uczeniu się matematyki w zakresie ich taksonomii, genezy, objawów, diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego.

Student zna metody służące wspieraniu ucznia z trudnościami w uczeniu się matematyki w różnych zakresach treści oraz potrafi skutecznie redukować rozpoznawane u dzieci problemy. Potrafi tworzyć środowisko edukacyjne zapewniające uczniom możliwości samodzielnego radzenia sobie z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie studentów na podstawie zróżnicowanej organizacyjnie i treściowo aktywności słuchaczy oraz prac pisemnych indywidualnie zaprojektowanych przez prowadzącego dla poszczególnych uczestników zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sieńczewska, Małgorzata Skura
Prowadzący grup: Małgorzata Skura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Treści przedmiotu stanowią podstawę kształtowania kompetencji studentów w zakresie udzielania pomocy o charakterze terapeutycznym dzieciom przejawiającym trudności w uczeniu się matematyki. Przedmiot zapoznaje słuchaczy z rodzajami trudności w uczeniu się matematyki, ich przyczynami i objawami. Pozwala też uzyskać orientację w zakresie diagnozowania problemów w uczeniu się matematyki uczniów klas I - III oraz w zakresie redukowania ich problemów edukacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi szczególne dopełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się.Wiąże treści z obszaru psychologii rozwojowej, klinicznej i metodyki ze szczególnym uwzględnieniem metodyki nauczania matematyki.

Treści przedmiotu stanowią podstawę kształtowania kompetencji studentów w zakresie udzielania pomocy o charakterze terapeutycznym dzieciom przejawiającym trudności w uczeniu się matematyki. Przedmiot zapoznaje słuchaczy z rodzajami trudności w uczeniu się matematyki, ich przyczynami i objawami. Pozwala też uzyskać orientację w zakresie diagnozowania problemów w uczeniu się matematyki uczniów klas I - III oraz w zakresie redukowania ich problemów edukacyjnych.

Studenci poznają też różne metody i techniki udzielania pomocy terapeutycznej w uczeniu się matematyki. Szczególny akcent położony jest na specyficzne trudności dotyczące uczenia się matematyki tj. dyskalkulii jej rodzajów.

Literatura:

M. Oszwa - Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu

M. Oszwa -Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych

E. Gruszczyk - Kolczyńska - Dzieci ze specyficznym itrudnosciam iw uczeniu się matematyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.