Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Tutoring w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-PWT-TU Kod Erasmus / ISCED: 05.2 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: MS2 - Tutoring w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studentów tak w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w charakterze osoby wspierającej ich funkcjonowanie w szkole.

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do pracy w szkole w charakterze osoby wspierającej funkcjonowanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym.Treści przedmiotu wyposażają słuchaczy w wiedzę teoretyczną, jaki i praktyczne umiejętności dotyczące tutoringu. Szczególny nacisk położony jest na umiejętności pozwalające efektywnie wspierać dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w różnych sytuacjach szkolnych.

Pełny opis:

Przedmiot bazując na wiedzy studentów z zakresu psychologii rozwojowej, socjologii i terapii pedagogicznej wprowadza słuchaczy w specyficzny obszar a zarazem metodę udzielania wsparcia pedagogicznego o charakterze tutoringu dzieciom na etapie wczesnej edukacji. Szczególny nacisk położony jest na umiejętności pozwalające efektywnie wspierać dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w różnych sytuacjach szkolnych.Studenci podczas zajęć uczą się praktycznie wykorzystywać tutoring zarówno podczas realizacji zajęć zintegrowanych jak iw wymiarze terapeutycznym.

Literatura:

A. Paszkiewicz,M.Łobacz - Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej

UJ. Thompson -Specjalne potrzeby edukacyjne

A. Minczanowska, A. Szafrańska -Gajdzic, M.Szymański - Szkoła - wspólnota dążeń

M. Budzyński, P. Czekierda, J. Traczyński, Z. Zalewska, A. Zembrzuska- Tutoring w szkole- między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej

A. Sarnat-Ciastko-Tutoring w polskiej szkole

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student interpretuje tutoring w kontekście pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

- student rozumie istotę,cele i zadania tutoringu pedagogicznego

- student jest świadomy specyficznych funkcji nauczyciela w roli tutora dla swoich uczniów

Umiejętności

- student potrafi posługiwać się strategiami o charakterze tutoringu pedagogicznego wobec uczniów

- student świadomie wykorzystuje tutoring jako metodę pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Kompetencje społeczne

- student jest refleksyjny i elastyczny w postępowaniu wobec dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-student współpracuje z uczniem i potrafi być dla niego wsparciem w trudnych sytuacjach edukacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ma charakter opisowy, kształtujący kompetencje terapeutyczne i tutorskie studenta. Podczas realizacji różnych ćwiczeń, uczestnicy otrzymują szereg informacji zwrotnych od prowadzącego zajęcia, a także innych studentów. Dokonują również samooceny zaprojektowanych oddziaływań wobec konkretnych przypadków dzieci.

Zaliczenie kursu jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 75% pozytywnych ocen z wszystkich kryteriów, każdorazowo formułowanych do poszczególnych zadań i ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sieńczewska
Prowadzący grup: Małgorzata Sieńczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.