Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2-Moduł specjalnościowy 2:Rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-WNJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2-Moduł specjalnościowy 2:Rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat metod badawczych wykorzystywanych w badaniach nad językiem angielskim, zwłaszcza w kontekście badań nad nauczaniem języka w wieku wczesnoszkolnym

 posiada pogłębioną wiedzę o języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych trudności dla polskiego ucznia

 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wymowy i systemu fonetycznego języka angielskiego, zwłaszcza w obszarze trudności na jakie natrafiają polscy uczniowie

 posiada uporządkowaną wiedzę o kulturze krajów anglosaskich niezbędną do rozwijania wrażliwości kulturowej uczniów

 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o podejściu opartym na integracji treści językowych i przedmiotowych (CLIL) w edukacji wczesnoszkolnej

 zna kanon literatury angielskiej dla dzieci i wykorzystuje tę wiedzę w doborze lektur dla uczniów

 zna wybrane najnowsze teorie naukowe dotyczące edukacji językowej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji językowej dzieci

UMIEJĘTNOŚCI

 potrafi stosować jakościowe metody badawcze w badaniach własnych nad lekcjami obserwowanymi oraz podczas własnej pracy dydaktycznej

 potrafi dostosować metody badawcze i pomiarowe do możliwości poznawczych i specyfiki wieku rozwojowego uczniów

 potrafi integrować nauczanie języka angielskiego z treściami edukacji wczesnoszkolnej w celu prowadzenia lekcji według zasad CLIL (integracji przedmiotowo-językowej)

 potrafi planować lekcje językowe z wykorzystaniem literatury dziecięcej w języku angielskim oraz adaptować teksty do możliwości językowych i poznawczych uczniów

 wykorzystuje najnowsze osiągnięcia z dziedziny neurolingwistyki dotyczące funkcji poznawczych w konstruowaniu zadań i technik nauczania języka angielskiego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 wykazuje aktywność i zaangażowanie w poszukiwaniu nowych rozwiązań dydaktycznych i metodycznych poprzez uczestnictwo w seminariach i konferencjach z udziałem nauczycieli

 poddaje własne działania dydaktyczne systematycznej analizie i stosuje na własne potrzeby metody badania w działaniu

 w badaniach własnych w sposób odpowiedzialny przestrzega zasad etyki prowadzenia badań wśród dzieci

 w swoich działaniach uwzględnia kontekst społeczno-kulturowy procesu uczenia się i nauczania, wykorzystując w tym celu wcześniej zdobytą wiedzę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.