Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Fonetyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-WNJ-FP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Fonetyka praktyczna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem kursu Fonetyka Praktyczna jest zapoznanie studentów z systemem i klasyfikacją dźwięków brytyjskiej odmiany języka angielskiego (RP), rozróżnianie dźwięków ze względu na ich długość i jakość, kształtowanie poprawnej wymowy samogłosek, spółgłosek i dyftongów. Dzięki zapoznaniu z międzynarodowym alfabetem fonetycznym, student zostanie wyposażony w narzędzie świadomej kontroli różnych parametrów mowy podczas wypowiedzi.

W ramach przedmiotu doskonalona jest sprawność rozumienia ze słuchu oraz sprawność płynnego mówienia w języku angielskim.

Student poznaje również techniki i sposoby nauczania poprawnej wymowy uczniów w edukacji wczesnoszkolnej.

Pełny opis:

W ramach zajęć będą omawiane i ćwiczone następujące zagadnienia:

- międzynarodowy alfabet fonetyczny;

- cechy samogłosek, dyftongów i spółgłosek;

- kształtowanie wymowy samogłosek w formie izolowanej, w mowie i piśmie;

- kształtowanie wymowy spółgłosek w formie izolowanej, w mowie i piśmie;

- kształtowanie wymowy dyftongów w formie izolowanej, w mowie i piśmie;

- zapoznanie z systemem akcentów i intonacji języka angielskiego;

- rozróżnianie długości samogłosek;

- ćwiczenia w produkcji i rozróżnianiu par minimalnych;

- odczytywanie transkrypcji fonetycznej;

- transkrybowanie wyrazów;

- wstępne kształtowanie intonacji w różnych rodzajach zdań;

- konstruowanie prostych ćwiczeń wymowy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Literatura:

Baker, A. 2003. Ship or Sheep?. Oxford University Press, Oxford.

Ponsonby, M. 2004. How Now, Brown Cow - a course in the pronunciation of English, with excercises and dialogues. Prentice Hall Europe, ELT.

Roach. P. 2002. English Phonetics and Phonology. Oxford University Press. Oxford.

Wells, J.C. 2004. Pronunciation Dictionary. Longman Ltd.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

- zna system samogłosek, spółgłosek i dyftongów w języku angielskim;

- potrafi poprawnie produkować samogłoski, spółgłoski i dyftongi w ramach brytyjskiej odmiany języka angielskiego (RP);

- poprawnie odczytuje zapis transkrypcji fonetycznej;

- poprawnie zapisuje wyrazy w transkrypcji fonetycznej;

- ocenia poprawność wymowy wyrazów w brytyjskiej odmianie języka angielskiego;

- identyfikuje błędy u użytkowników języka, koryguje je;

- docenia wagę nauczania poprawnej wymowy we wczesnej edukacji językowej;

- samodzielnie konstruuje proste ćwiczenia wymowy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej;

- integruje ćwiczenia wymowy w obszarze pozostałych zagadnień edukacji językowej dziecka.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę, którego uzyskanie zależy od wykonania następujących zadań:

- zaliczenie z wynikiem min. 65% 3 testów sprawdzających w ciągu semestru;

- przygotowanie zadań na podstawie omawianego materiału;

- aktywny udział w zajęciach.

Każdy student ma prawo do max. 2 nieobecności w semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.