Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2-Literatura dziecięca we wczesnym nauczaniu języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-WNJ-LIT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2-Literatura dziecięca we wczesnym nauczaniu języka angielskiego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z wybranymi utworami dziecięcej literatury anglojęzycznej.

Wybór, przekaz oraz integracja wybranych utworów literackich z innymi elementami nauczania języka angielskiego.

Strategie, formy i techniki przekazu na podstawie wybranych utworów literackich.

Rola i znaczenie tekstów narracyjnych w procesie nauczania języka obcego dzieci w wieku 4-10 lat.

Bajki i legendy w procesie poznawania języka i kultury.

Pełny opis:

W ramach kursu "Wprowadzenie do literatury dziecięcej w j. angielskim" student zapoznaje się z wybranymi utworami dziecięcej literatury anglojęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem utworów anglojęzycznej klasyki dziecięcej.

Integracja utworów literackich z elementami nauczania języka angielskiego oraz strategie i techniki wykorzystywania literatury w procesie kształcenia językowego stanowią kolejny cel tego kursu. Wykorzystując klasyczne utwory literatury dziecięcej zostaną przedstawione różnorodne formy pracy podczas lekcji, jak również sposoby zachęcania uczniów do samodzielnego sięgania po teksty literackie.

Studenci dowiedzą się, w jaki sposób dokonywać wyboru utworów literackich, jakimi kryteriami kierować się przy ich wyborze, a następnie, jak wykorzystywać różne formy literackie w procesie nauczania języka angielskiego dzieci.

Efekty uczenia się:

Student:

- rozpoznaje wybrane klasyczne utwory dziecięcej literatury anglojęzycznej;

- wykorzystuje utwory literatury dziecięcej w konstruowaniu zadań językowych;

- integruje treści literackie z procesem nauczania poszczególnych sprawności językowych;

- demonstruje wybrane techniki nauczania z wykorzystaniem dzieł literackich;

- uczestniczy w dyskusji podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.